Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommundirektörsföreningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommundirektörsföreningen"— Presentationens avskrift:

1 Kommundirektörsföreningen

2 Finansiering Tillhandahållande
Behovsbedömning Vilka behov skall tillgodoses och hur skall det ske? Finansiering Vem skall betala och hur skall det ske? Tillhandahållande Vem skall producera/ förvalta och hur skall det ske?

3 Började medborgarna värdera offentlig konsumtion lägre på 1980-talet?
Genomsnittlig årlig procentuell förändring per capita

4 Knappast. Det var påfyllningen av nya skattepengar som upphörde under 1980-talet?
Skatteinkomsternas andel av BNP Procent 10 20 30 40 50 60 1900 1920 1940 1960 1980 2000 År Källa: Skatteverket, Skattebetalarna och SCB från år 1993

5 Antal invånare 85 år och äldre
+67 % Källa: SCB

6 Finansieringsproblemets tre komponenter
Den ökande efterfrågan Demografin Standardutveckling De begränsade möjligheterna att finansiera via skatter De begränsade möjligheterna att effektivisera

7 Ett ansenligt finansieringsgap på sikt
Kostnader och finansiering Finansieringsgap Medborgarnas efterfrågan Oförändrad politik 2010 2020 2030 Tid

8 Felaktiga föreställningar om framtiden
Det har gått bra hittills Vi måste arbeta ett par år längre Vi blir friskare Vi behöver inte högre standard. Vi kan enkelt gå tillbaka till högre skatteuttag

9 Skattekvotens utveckling 2000-2011
47,4 år 2030 De sista årens värde är preliminära eller utgör prognos Markerar Långtidsutredningens prognos till 2030

10 Felaktiga föreställningar om framtiden
Det har gått bra hittills Det handlar om att vi måste arbeta ett par år längre Vi blir friskare Vi behöver inte högre standard. Vi kan enkelt gå tillbaka till högre skatteuttag

11 Pröva olika möjligheter till ökade skatteinkomster
Kostnader och finansiering Finansieringsgap Medborgarnas efterfrågan Ökade skatteinkomster Oförändrad politik 2010 2020 2030 Tid

12 Kostnader och finansiering Medborgarnas efterfrågan
Betydande möjligheter till ökad effektivitet och kunskap om hur den kan nås Kostnader och finansiering Finansieringsgap Medborgarnas efterfrågan Ökad effektivitet Ökade skatteinkomster Oförändrad politik 2010 2020 2030 Tid

13 Har vi råd med ökad effektivitet?
Förbättringens värde Kostnad Förbättring vars värde överstiger kostnaden Oförändrat resultat till lägre kostnad Värdeförändring Kostnadsförändring

14 Ökad effektivitet krävs om finansieringsgapet ska reduceras
Kostnader och finansiering Finansieringsgap Efterfrågat resultat Efterfrågat resultat Resurser Effektivitet = Resurser 2010 2020 2030 Tid

15 Kostnader och finansiering Medborgarnas efterfrågan
Vård och omsorg måste prioriteras högt inom den offentliga utgiftsramen Kostnader och finansiering Finansieringsgap Medborgarnas efterfrågan Prioritering av vård o omsorg Ökad effektivitet Ökade skatteinkomster Oförändrad politik 2010 2020 2030 Tid

16 Vilka behov skall tillgodoses offentligt?
Den kostsamma liv- räddande medicinen Behandling av ”var- dagskrämpor” Sjukvård Den komplicerade nödvändiga operationen Behandling utöver det medicinskt nödvändiga Äldreomsorg Vård av svårt alzheimersjuka Hushållsnära tjänster Utbildning Grundläggande skolutbildning Högre utbildning

17 Privat och offentligt finansierad vård – gräddfilsproblematiken
Privat vård avlastar offentlig vård Håll isär-filosofin Offentligt finansierad vård Privat vård Offentligt finansierad vård Privat vård

18 Gräddfilsproblematiken om 20 år
Håll isär-filosofin Den offentliga vården Privat vård Privat vård avlastar offentlig vård Om 20 år? Offentligt finansierad vård Privat vård

19 Gräddfilsproblematiken om 20 år
Håll isär-filosofin Privat vård avlastar Offentligt finansierad vård Privat vård Offentligt finansierad vård Privat vård Om 20 år? Om 20 år? Privat vård Offentligt finansierad vård Offentligt finansierad vård Privat vård

20 Offentligt finansierad vård den tunga basen privat vård komplement
Offentlig vård Privat vård

21 Privat finansiering på skalans högra sida
Sjukvård Äldreomsorg Utbildning Privat finansiering både tillåts och uppmuntras. Inget offentligt åtagande. Privat finansiering ska inte behövas.

22 Det offentliga åtagandet ska vara tydligt, förutsägbart och begripligt…
… och utformas genom tydliga politiska beslut, som styr den löpande tillämpningen. … och vara kopplat till nödvändiga finansiella resurser. … och vara någorlunda enhetligt i olika delar av landet Medborgarnas strävan att själva ta ansvar för åtgärder som faller utanför det offentliga åtagandet ska underlättas.

23 Alla vägar måste prövas när det växande finansieringsgapet ska slutas
Kostnader och finansiering Finansieringsgap Medborgarnas efterfrågan Medborgarnas egna ansvar Prioritering av vård o omsorg Ökad effektivitet Ökade skatteinkomster Oförändrad politik 2010 2020 2030 Tid


Ladda ner ppt "Kommundirektörsföreningen"

Liknande presentationer


Google-annonser