Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommundirektörsföreningen 2010-10-01. Finansiering Vem skall betala och hur skall det ske? Tillhandahållande Vem skall producera/ förvalta och hur skall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommundirektörsföreningen 2010-10-01. Finansiering Vem skall betala och hur skall det ske? Tillhandahållande Vem skall producera/ förvalta och hur skall."— Presentationens avskrift:

1 Kommundirektörsföreningen 2010-10-01

2 Finansiering Vem skall betala och hur skall det ske? Tillhandahållande Vem skall producera/ förvalta och hur skall det ske? Behovsbedömning Vilka behov skall tillgodoses och hur skall det ske?

3 3 Började medborgarna värdera offentlig konsumtion lägre på 1980-talet? Genomsnittlig årlig procentuell förändring per capita

4 4 Skatteinkomsternas andel av BNP Procent År Källa: Skatteverket, Skattebetalarna och SCB från år 1993 190019201940196019802000 Knappast. Det var påfyllningen av nya skattepengar som upphörde under 1980-talet?

5 5 Antal invånare 85 år och äldre Källa: SCB +67 %

6 6 1.Den ökande efterfrågan Demografin Standardutveckling 2.De begränsade möjligheterna att finansiera via skatter 3.De begränsade möjligheterna att effektivisera Finansieringsproblemets tre komponenter

7 Ett ansenligt finansieringsgap på sikt Tid203020202010 Kostnader och finansiering Medborgarnas efterfrågan Finansieringsgap Oförändrad politik

8 Felaktiga föreställningar om framtiden Det har gått bra hittills Vi måste arbeta ett par år längre Vi blir friskare Vi behöver inte högre standard. Vi kan enkelt gå tillbaka till högre skatteuttag

9 Skattekvotens utveckling 2000-2011 De sista årens värde är preliminära eller utgör prognos 47,4 år 2030 Markerar Långtidsutredningens prognos till 2030

10 Felaktiga föreställningar om framtiden Det har gått bra hittills Det handlar om att vi måste arbeta ett par år längre Vi blir friskare Vi behöver inte högre standard. Vi kan enkelt gå tillbaka till högre skatteuttag

11 Pröva olika möjligheter till ökade skatteinkomster Tid203020202010 Kostnader och finansiering Medborgarnas efterfrågan Finansieringsgap Ökade skatteinkomster Oförändrad politik

12 Betydande möjligheter till ökad effektivitet och kunskap om hur den kan nås Tid203020202010 Kostnader och finansiering Medborgarnas efterfrågan Finansieringsgap Ökade skatteinkomster Ökad effektivitet Oförändrad politik

13 13 Har vi råd med ökad effektivitet? 0 Kostnad Förbättringens värde Förbättring vars värde överstiger kostnaden Oförändrat resultat till lägre kostnad 0 Kostnadsförändring Värdeförändring

14 Ökad effektivitet krävs om finansieringsgapet ska reduceras Tid203020202010 Kostnader och finansiering Efterfrågat resultat Finansieringsgap Resurser Efterfrågat resultat Resurser Effektivitet =

15 Vård och omsorg måste prioriteras högt inom den offentliga utgiftsramen Tid203020202010 Kostnader och finansiering Medborgarnas efterfrågan Finansieringsgap Ökade skatteinkomster Ökad effektivitet Prioritering av vård o omsorg Oförändrad politik

16 Vilka behov skall tillgodoses offentligt? Den kostsamma liv- räddande medicinen Den komplicerade nödvändiga operationen Behandling av ”var- dagskrämpor” Behandling utöver det medicinskt nödvändiga Sjukvård Vård av svårt alzheimersjuka Hushållsnära tjänster Äldreomsorg Grundläggande skolutbildning Högre utbildning Utbildning

17 Privat och offentligt finansierad vård – gräddfilsproblematiken Offentligt finansierad vård Privat vård Håll isär-filosofin Privat vård avlastar offentlig vård Offentligt finansierad vård Privat vård

18 Gräddfilsproblematiken om 20 år Om 20 år? Offentligt finansierad vård Privat vård Offentligt finansierad vård Håll isär-filosofin Den offentliga vården Privat vård Privat vård avlastar offentlig vård

19 Gräddfilsproblematiken om 20 år Om 20 år? Offentligt finansierad vård Privat vård Offentligt finansierad vård Håll isär-filosofin Offentligt finansierad vård Privat vård Privat vård avlastar Om 20 år? Offentligt finansierad vård Privat vård

20 20 Offentligt finansierad vård den tunga basen privat vård komplement Offentlig vård Privat vård

21 21 Privat finansiering på skalans högra sida Sjukvård Äldreomsorg Privat finansiering ska inte behövas. Privat finansiering både tillåts och uppmuntras. Inget offentligt åtagande. Utbildning

22 Det offentliga åtagandet ska vara tydligt, förutsägbart och begripligt…  … och utformas genom tydliga politiska beslut, som styr den löpande tillämpningen.  … och vara kopplat till nödvändiga finansiella resurser.  … och vara någorlunda enhetligt i olika delar av landet  Medborgarnas strävan att själva ta ansvar för åtgärder som faller utanför det offentliga åtagandet ska underlättas.

23 Alla vägar måste prövas när det växande finansieringsgapet ska slutas Tid203020202010 Kostnader och finansiering Medborgarnas efterfrågan Finansieringsgap Ökade skatteinkomster Ökad effektivitet Prioritering av vård o omsorg Medborgarnas egna ansvar Oförändrad politik


Ladda ner ppt "Kommundirektörsföreningen 2010-10-01. Finansiering Vem skall betala och hur skall det ske? Tillhandahållande Vem skall producera/ förvalta och hur skall."

Liknande presentationer


Google-annonser