Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roligt att så många är här.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roligt att så många är här."— Presentationens avskrift:

1 Barnhälsovårdsprogram i samverkan med socialtjänst för barn i riskmiljöer
Roligt att så många är här. Vi ska berätta om ett spännande arbete som pågår för fullt i Rinkeby – Ett utökat hembesöksprogram i samarbete mellan BVC och socialtjänst Vi har ingen familjecentral – men vi samarbetar Jag arbetar som projektledare och har min bas inom Barnhälsovården – arbetar som samordnare för barnhälsovården i Stockholm. Upplägget ( ) Jag presenterar bakgrunden och något om innehållet Johanna och Görel presenterar sina erfarenheter av att arbeta med familjerna Anneli, forskare presenterar forskningen Vi sparar frågor till slutet OCH vi finns här imorgon också!!! Fråga oss. Om intresse - Jag har möjlighet att jag komma till er och berätta om arbetet.  Jag vill säja att vårt arbetssätt kan appliceras i vilken stad/kommun/stadsdel som helst men utgångspunkten i vårt arbete är att arbeta med barn och familjer som lever i miljöer med många riskfaktorer. Åsa Heimer

2 Rinkeby-Kista 80 % av barnen (0-15 år) har utländsk bakgrund (2014) (född i utlandet eller född i Sverige med två utrikesfödda föräldrar) Socialt och ekonomiskt utsatt Ohälsa 10 % av barnen anmäls till socialtjänsten (2011) Knappt invånare Föräldrar trångboddhet, arbetslöshet, utanförskap – ohälsa Ohälsa Större andel har karies, övervikt och fetma och växer upp i miljöer med någon familjemedlem som röker Psykisk ohälsa Var tredje kvinna i Rinkeby-Kista uppger att hon är eller har varit utsatt för fysiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner. (Har det någon gång hänt att en nuvarande eller tidigare partner till dig på ett våldsamt sätt hållit hårt i dig, knuffat dig, kastat något hårt mot dig, gett dig en örfil eller liknande?). (Motsvarande siffra i Stockholm totalt är 22 %). (15 % av 3-åringarna har karies (jmf. Stockholms län 4 %) 16 % av 4-åringarna har övervikt och fetma = 16 % (jmf. 11 % i länet) Vart femte barn vid 4 veckors ålder är passiv rökare = 20 % (jmf. 10 % i länet)) Åsa Heimer

3 Bakgrund Gemensam vilja – socialtjänst och barnhälsovård - att göra gott för barn och föräldrar i Rinkeby Socialchefen blöd upp till dans – vad kan vi göra tillsammans? 10 % av barnen anmäls till socialtjänsten Vad kan vi göra för att arbeta förebyggande? Vi designade ett hembesöksprogram! Stöd från chefer Vi sökte pengar från Folkhälsomyndigheten och vi körde igång! Inga pengar till socialtjänsten Åsa Heimer

4 Ordinarie barnhälsovårdsprogram, Husby, Kista, Hässelby gård
Utökat barnhälsovårdsprogram i samverkan med föräldrarådgivare, Rinkeby Förstagångsföräldrar Barn födda Sex planerade hembesök (1-2 veckor, 2 mån, 4 mån, 6 mån, 8 mån och 15 månaders ålder) Barnen följs upp till 18 månaders ålder Ordinarie barnhälsovårdsprogram, Husby, Kista, Hässelby gård Förstagångsföräldrar Barn födda Ett planerat hembesök (1-2 veckors ålder) Barnen följs upp till 18 månaders ålder Åsa Heimer

5 Syfte Att förbättra förutsättningarna för god psykisk hälsa för barn genom att tidigt erbjuda stödjande insatser till deras föräldrar Åsa Heimer

6 stärka familjens tillit till och förtroende för sin egen förmåga
Med barnets bästa i fokus och lyhördhet för familjens egna kultur och kompetens förebygga psykisk ohälsa hos barn genom att stärka familjens tillit till och förtroende för sin egen förmåga stärka familjens delaktighet i samhället tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd och att erbjuda det Lyhördhet för egen kultur och kompetens – vad är det som säjer att vårt västerländska sätt är det rätta – hur kan vi mötas och vad kan vi lära av varandra? Utgångspunkt – alla föräldrar vill sina barns bästa ….utifrån sina förutsättningar Integration – att förstå samhället och det stöd som finns att få , t.ex. BVC, socialtjänst, öppen förskola, förskola, medborgarkontor, föräldrastöd ABC; Komet, o.s.v. Identifiera behov och erbjuda stöd och hjälp tidigt Åsa Heimer

7 TEMA Barns utveckling och behov av stimulans Kost – amning/flaska mat
Tal- och språkutveckling Relationer Pappor Hälsa och egenvård Öppna förskolan och förskola Samspel Föräldraskap Barnsäkerhet Familjens nätverk Tandhälsa Vägledning/gränssättning Åsa Heimer

8 Åsa Heimer

9 ”the strength of the relationship”
Det som gör skillnad för barn och föräldrar är inte vilket program man använder sig av utan ”the strength of the relationship” (Frank Oberklaid, professor, Melbourne – okt. 2014) Åsa Heimer

10 Tack! Åsa Heimer

11 MerSam (Hälso- och sjukvårdslagen
Detta kan användas i vilken stadsdel som helst men om vi ska utjämna skillnader i hälsa kanske vi ska börja i områden med stora ohälsotal/socioekonomiskt utsatta områden/hör vårdtyngd (Hälso- och sjukvårdslagen Målet är ”en god hälsa och vård på lika villkor, efter behov” Jämlikhet i hälsa kräver ojämlikhet i insatser = vissa behöver mer) Åsa Heimer


Ladda ner ppt "Roligt att så många är här."

Liknande presentationer


Google-annonser