Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INGER WOLF SANDAHL REGIONAL SAMORDNARE BBIC FOU SÖDERTÖRN Utvärdering av BBIC på Södertörn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INGER WOLF SANDAHL REGIONAL SAMORDNARE BBIC FOU SÖDERTÖRN Utvärdering av BBIC på Södertörn."— Presentationens avskrift:

1 INGER WOLF SANDAHL REGIONAL SAMORDNARE BBIC FOU SÖDERTÖRN Utvärdering av BBIC på Södertörn

2 33 barnavårdsutredningar varav 15 nya BBIC Utredningsfrågor: Beskrivs barnets perspektiv och behov tydligare genom BBIC? På vilket sätt kommer barnet till tals i utredningen? Diskuteras ”Barnets Bästa”? Är barn delaktiga i val av insats? Sätts insatser in till stöd för barnet under utredningens gång? Kan en ”röd tråd” urskiljas i handläggningsförfarandet?

3 BARN BESKRIVS MER NEUTRALT OCH MÅNGSIDIGT - INTE MED SVEPANDE OMDÖMEN BARNETS INFORMATION EFTERFRÅGAS ALLTID BARNET FÅR GÖRA SIN RÖST HÖRD OCH FÅR STÖD I ATT UTTRYCKA SIG Beskrivs barnets perspektiv tydligare än tidigare genom BBIC?

4 DE VUXNA BESKRIVER BARNET BARNET CITERAS SÄLLAN SÄLLAN BESKRIVS I VILKET SAMMANHANG BARNET UTTALAR SIG ELLER VID HUR MÅNGA TILLFÄLLEN. OKLART OM BARNET FÅR FEED-BACK PÅ SINA ÖNSKNINGAR/UPPLEVELSER HJÄLPMEDEL I SAMTAL MED BARN HAR UTVECKLATS T EX: NALLEKORT, ”TEJPING”, LIVSLINJE, NÄTVERKSKARTOR Hur kommer barnet till tals i utredningen? Beskrivs barnet som subjekt eller objekt? Sammanhang?

5 1.VUXNA LYSSNAR PÅ BARN 2. BARNEN FÅR STÖD I ATT UTTRYCKA SINA ÅSIKTER 3. HÄNSYN TAS TILL BARNS ÅSIKTER 4. BARN ÄR DELAKTIGA I BESLUTSPROCESSER 5. BARN DELAR MAKT OCH ANSVAR VID BESLUTSFATTANDE VAD ÄR DELAKTIGHET ENLIGT BARNKONVENTIONEN?

6 DOKUMENTATIONEN AV BARNINTERVJUER GER INTE TILLRÄCKLIGT UNDERLAG FÖR ATT KUNNA DISKUTERA ”BARNETS BÄSTA” BBIC-KONCEPTET EFTERFRÅGAR BARNETS INFORMATION TILL UTREDNINGEN – INTE HUR BARNET BLIVIT DELAKTIGT I UTREDNINGEN ÄVEN NÄR INFORMATION FINNS ANVÄNDS INTE BEGREPPET ”BARNETS BÄSTA” Diskuteras ”Barnets bästa” utifrån barnkonventionen?

7 FOKUS HÅLLS NU MER PÅ BARNEN OCH DERAS BEHOV BARN BESKRIVS INTE I GENERELLA TERMER SOM T EX GLADA ELLER SNÄLLA OFTARE DISKUTERAS VAD SOM ÄR BÄST UTIFRÅN BARNETS BEHOV ÄVEN OM FÖRÄLDRARNA HAR ANDRA ÖNSKEMÅL Hur beskrivs barnens behov?

8 FÖREKOMST I DE NYA FEMTON BBIC-UTREDNINGARNA: HÄLSA14 UTBILDNING15 KÄNSLO- OCH BETEENDEMÄSSIG UTVECKLING15 IDENTITET5 FAMILJ OCH SOCIALA RELATIONER12 SOCIALT UPPTRÄDANDE7 KLARA SIG SJÄLV10 Vilka behovsområden beskrivs?

9 SOCIAL OCH PERSONLIG IDENTITET (DEFINIERAD AV ANDRA) SJÄLVDEFINIERAD IDENTITET (DEFINIERAS AV MIG SJÄLV I FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA) SJÄLVUPPFATTNING T EX * RELIGION * KÖN * NATIONALITET, SPRÅK * POLITISK ÖVERTYGELSE * STÄLLNING I FAMILJEN * UTBILDNING/SKOLA * ÅLDER * KLASS (HUR JAG HAR DET JÄMFÖRT MED ANDRA Vad är identitet?

10 BARNETS STEGVISA ”NORMALA” KOMPETENS: KLÄ PÅ SIG ÄTA SJÄLV PERSONLIG HYGIEN KAN BE VUXNA OM HJÄLP KUNNA GÅ SJÄLV TILL/FRÅN SKOLAN VARA ENSAM KORT ELLER LÄNGRE STUND TA ANSVAR FÖR ATT INTE SKADA SIG KUNNA LEKA SJÄLV OCH MED ANDRA BARN KAN UTTRYCKA EGNA BEHOV OCH AKTIVITETER KAN SKAPA KAMRATKONTAKTER TAR FÖR SIG I SKOLA/FÖRSKOLA Vad kan beskrivas i området ”Klara sig själv”?

11 KONTAKTFAMILJ/KONTAKTPERSON, FRITIDSAKTIVITET VANLIGA INSATSER FAMILJEBEHANDLING VANLIG INSATS FÖRÄLDRARNAS ÖNSKEMÅL OM BISTÅND PRIORITERAS Stämmer besluten om insatser för barnet med de behov som beskrivits?

12 BARN KUNDE HAFT HJÄLP AV INSATSER SOM INGEN ANSÖKTE OM T EX BISTÅND ATT BETALA SKULD TILL BARNOMSORGEN INSATSER SOM SKYDD FÖR BARNET LIKA VANLIGT NU SOM TIDIGARE VISSA INSATSER KUNDE HA AVSLUTATS EFTERSOM DE INTE FÖLJTS UPP OCH INTE NÅTT SITT SYFTE Sätts insatser in till stöd för barnet under utredningens gång?

13 * BBIC-STRUKTUREN HJÄLPER ATT HÅLLA ”TRÅDEN” * ATT BESKRIVA EGNA OBSERVATIONER, TANKAR, DILEMMOR OCH ERFARENHETER GÖR UTREDNINGEN MER TROVÄRDIG OCH LOGISK * BÅDE ÄLDRE OCH NYA UTREDNINGAR ÄR KONSEKVENTA I FÖRHÅLLANDE TILL BESKRIVET PROBLEM OCH INSATS * NYA BBIC-UTREDNINGAR HAR TYDLIGARE RÖD TRÅD – KLARA UTREDNINGSFRÅGOR OCH OFTARE FÖRKLARING TILL VARFÖR NÅGOT OMRÅDE INTE UTREDS Kan en ”röd tråd” urskiljas i utredningen?

14 ÄR VI MER VANA ATT BESKRIVA BARNS OCH UNGAS PROBLEM ÄN ATT BESKRIVA DERAS FÖRMÅGOR OCH KOMPETENS? VILKA REAKTIONER KAN FÖRVÄNTAS OM BARN BLIR MER DELAKTIGA I BESLUTEN INOM SOCIALTJÄNSTEN? BEHÖVER VI STÄRKA BARNPERSPEKTIVET INOM SOCIALTJÄNSTEN? VAD BÖR I SÅ FALL GÖRAS OCH VAD BÖR VI TÄNKA PÅ? Reflektioner?


Ladda ner ppt "INGER WOLF SANDAHL REGIONAL SAMORDNARE BBIC FOU SÖDERTÖRN Utvärdering av BBIC på Södertörn."

Liknande presentationer


Google-annonser