Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapacitet i nätverk med NEMO KAJT Dagen, 2015-05-06 Ary P. Silvano

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapacitet i nätverk med NEMO KAJT Dagen, 2015-05-06 Ary P. Silvano"— Presentationens avskrift:

1 Kapacitet i nätverk med NEMO KAJT Dagen, 2015-05-06 Ary P. Silvano aryps@kth.se

2 SYFTET -Analys av tågtrafik på ett nätvärksperspektiv -Analys av alternativa scenarier -Analys av olika produktions koncept -Analys av flaskhalsar -Analys av sårbarhet -Verktyget NEMO (Network Evaluation MOdel)

3 NEMO Framework Calculation Freight wagons Freight trains Path search Result Network load Capacity evaluation FREIGHT TRAFFIC Production concept Traffic amount PASSENGER TRAFFIC Line concept Train frequency INFRASTRUCTURE Network OPERATION Model trains

4 Input Data I  JÄRNVÄGS INFRASTUKTUR Stationer och länkar Avstånd mellan stationer Medel hastighet

5 Input Data II  O-D MATRIS Zoner / Regioner Nettoton per år per godsslag Vagnlasttrafik

6 Zoner

7 Input Data III  VAGNAR Nettoton per godsslag Omvandlas till antal vagnar För alla länkar >Antal tåg kan estimeras

8 Struktur I  NEMO Struktur NEMO får indata hur vagnarna transporteras 3 nivåer ”Entry points” (Origin-Destination) ”Junctions” Vagnar samlas in ”Shunting Yards” Nya tåg bildas

9 Struktur II Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

10 Struktur III Entry Points Junctions Shunting Yards

11 I Verklighet

12 Available Data I Data från prognosmodellen Samgods OD för matartåg OD för vagnlast trafik OD delad upp per STAN koder (godsslag i 12 grupper) Problem Flera relationer med väldigt små mängder (0.6; 0,3)

13 Available Data II Definiera vagnar modell för alla STAN grupper Netto TonsTara viktLängd STAN 22 25 18 1 Problem En STAN grupp blandar upp olika gods T.ex. STAN 1 (levande djur och grönsaker) dvs jordbruksprodukter

14 Available Data III Definiera ”ENTRY POINTS” Vilka stationer är Start eller Destinationer av vagnlasttrafik Problem Green Cargo Data?

15 Available Data IV Definiera ”RULES” Hur ”entry points” är kopplad till ”junctions” Hur ”junctions” är kopplad till ”yards” Baserad på vagnlasttrafik Problem Green Cargo Data?

16 Available Data V Definiera ”Bandgård kopplingar” Hur vagnarna fraktas igenom bangårdar Problem Green Cargo Data?

17 Exempel OZDZTonsSTAN 1263432110 000 1 OZDZTonsSTAN 1263432110 000 1 STANTaraNet TLängd 1 10 20 18 STANTaraNet TLängd 1 10 20 18 Vagnar/dag=10 000t/20t/250dagar= 2 vagnar/dag Vagnar/dag=10 000t/20t/250dagar= 2 vagnar/dag Entry JunctionYard W K G MB MC MC Entry JunctionYard W K G MB MC MC 1263 Station W 4321 Station MB 1263 Station W 4321 Station MB S Yard D YardVia Yard G MC Direkt S Yard D YardVia Yard G MC Direkt W K G MC MB

18 Kapacitet  NEMO Användaren definierar kapacitet För alla länkar Vagnslasttrafik viktig  En viss länks kapacitet (10 tåg/dag/riktning)* 5 persontåg 2 systemtåg Kapacitet för 3 vagnslasttåg * givet vissa villkor

19 Analys av framtida scenarier (Ny OD-matris matas in) Analys av nya produktionskoncept (Antal bangårdar minskar) Analys av nya tågparametrar (Längre, tyngre tåg) Analys av ny infrastruktur (Enkel->dubbelspår, nya länkar, störningar) NEMO är bra för

20 Fortsatt arbete 1.NEMO i drift - alla indata klara 2.Kalibrering av modellen 3.Använda verktyget av analys för godstrafik i Sverige a.Analys av sårbarhet i järnvägsnätet b.Omledning och kapacitetsutjämning i nätet c.Strategiska länkar och infrastrukturutbyggnad

21 Samarbete 1.KTH + IVE 2.Konsult Företag i Hannover 3.IVE utveklar NEMO 4.NEMO används i andra länder i Europa 5.T.ex. Tyskland, Österrike och Nederländerna. 6.Kursutbildning i NEMO

22 TACK Ary P. Silvano Email: aryps@kth.se


Ladda ner ppt "Kapacitet i nätverk med NEMO KAJT Dagen, 2015-05-06 Ary P. Silvano"

Liknande presentationer


Google-annonser