Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 Bilder motsvarande Bolles presentation 49 Merförseningar 62 Tågdata

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 Bilder motsvarande Bolles presentation 49 Merförseningar 62 Tågdata"— Presentationens avskrift:

1 2 Bilder motsvarande Bolles presentation 49 Merförseningar 62 Tågdata
Kapacitetskartor Bild nr 2 Bilder motsvarande Bolles presentation 49 Merförseningar 62 Tågdata 69 Antal tåg 78 Hastigheter 86 Geometri 97 Övrigt Bild nr 2 Bilder motsvarande Bolles presentation 49 Merförseningar 62 Tågdata 69 Antal tåg 78 Hastigheter 86 Geometri 97 Övrigt Bilderna är genererade till PPT:

2 Indelning av järnvägsnätet
Bandelar som använts i analysen Bandelar som använts i analysen Motsvarar bild 11 i Bolles presentation Variabler: PresStråk Filnamn: Sverige_PresStråk_noLabel.emf Banindelning

3 Totalt antal tåg/riktning
Antal tåg per dag Totalt antal tåg/riktning Totalt antal tåg/riktning Motsvarar bild 12 i Bolles presentation Variabler: a1d1_tot Filnamn: Sverige_a1d1_tot.emf Alla tåg

4 Antal Person- och godståg per dag/riktning
Samma skala som totalt antal tåg Samma skala som totalt antal tåg Motsvarar bild 13 i Bolles presentation Variabler: a1d1Tot_p a1d1Tot_c Filnamn: Sverige_a1d1Tot_p.emf Sverige_a1d1Tot_c.emf Persontåg Godståg

5 Antal Person- och godståg per dag/riktning
Motsvarar bild 14 i Bolles presentation Variabler: a1d1Tot_p a1d1Tot_c Filnamn: Södra_a1d1Tot_p.emf Södra_a1d1Tot_c.emf Persontåg Godståg

6 Alla tåg i maxh per riktning Maxh varierar för varje stråk
Antal tåg i maxtimmen Alla tåg i maxh per riktning Maxh varierar för varje stråk Alla tåg i maxh per riktning Maxh varierar för varje stråk Motsvarar bild 15 i Bolles presentation Variabler: a1d1_ma_ht Filnamn: Sverige_a1d1_ma_ht.emf Alla tåg

7 Antal tåg i maxtimmen Persontåg Godståg
Motsvarar bild 16 i Bolles presentation Variabler: a1d1MaHt_p a1d1MaHt_c Filnamn: Sverige_a1d1MaHt_p.emf Sverige_a1d1MaHt_c.emf Persontåg Godståg

8 Antal tåg per timme dagtid
Motsvarar bild 17 i Bolles presentation Variabler: a1d1_day Filnamn: Sverige_a1d1_day.emf Alla tåg

9 Antal tåg per timme dagtid
Motsvarar bild 18 i Bolles presentation Variabler: a1d1Day_p a1d1Day_c Filnamn: Sverige_a1d1Day_p.emf Sverige_a1d1Day_c.emf Persontåg Godståg

10 Antal tåg per timme under natten
Motsvarar bild 19 i Bolles presentation Variabler: a1d1_night Filnamn: Sverige_a1d1_night.emf Alla tåg

11 Antal tåg per timme nattetid
Motsvarar bild 20 i Bolles presentation Variabler: a1d1Night_p a1d1Night_c Filnamn: Sverige_a1d1Night_p.emf Sverige_a1d1Night_c.emf Persontåg Godståg

12 Bruttoton dag för godståg
Motsvarar bild 21 i Bolles presentation Variabler: ms_p_d Filnamn: Sverige_ms_p_d.emf Bruttoton/dag

13 Längd och vikt för godståg
Motsvarar bild 22 i Bolles presentation Variabler: c_m_l c_m_ms Filnamn: Sverige_c_m_l.emf Sverige_c_m_ms.emf Medellängd [m] för godståg Medelvikt [ton]

14 Storlek för persontåg Andel stora persontåg
Motsvarar bild 23 i Bolles presentation Variabler: p_ax_2 Filnamn: Sverige_p_ax_2.emf Andel stora persontåg

15 Förseningar för persontåg
Motsvarar bild 24 i Bolles presentation Variabler: merf_p_a_and merf_p_a_med Filnamn: Sverige_merf_p_a_and.emf Sverige_merf_p_a_med.emf Andel merförsenade persontåg Median merförsening [min/10mil]

16 Förseningar för persontåg
Motsvarar bild 25 i Bolles presentation Variabler: merf_p_a_std Filnamn: Sverige_merf_p_a_std.emf Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

17 Förseningar för godståg
Motsvarar bild 26 i Bolles presentation Variabler: merf_g_a_and merf_g_a_med Filnamn: Sverige_merf_g_a_and.emf Sverige_merf_g_a_med.emf Andel merförsenade godståg Median merförsening [min/10mil]

18 Förseningar för godståg
Motsvarar bild 27 i Bolles presentation Variabler: merf_g_a_std Filnamn: Sverige_merf_g_a_std.emf Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

19 Medelhastighet alla tåg
Motsvarar bild 28 i Bolles presentation Variabler: sp_mea_a sp_q_a Filnamn: Sverige_sp_mea_a.emf Sverige_sp_q_a.emf Medelhastighet alla tåg Hastighetsskillnader

20 Enkelspår/dubbelspår/fyrspår
Motsvarar bild 29 i Bolles presentation Variabler: DUBBELSPAR DUBBELSPAR Filnamn: Sverige_DUBBELSPAR.emf Södra_DUBBELSPAR.emf

21 Avstånd mellan stationer
Mötesstationer på enkelspår Förbigångsstationer på dubbelspår Motsvarar bild 30 i Bolles presentation Variabler: s_d_mean s_d_max Filnamn: Sverige_s_d_mean.emf Sverige_s_d_max.emf Avstånd mellan stationer [km] Medelvärde Avstånd mellan stationer km Maxvärde

22 Spårlängd på stationer
Motsvarar bild 31 i Bolles presentation Variabler: mean_t_l max_t_l Filnamn: Sverige_mean_t_l.emf Sverige_max_t_l.emf Spårlängd på stationer Medelvärde i m Spårlängd på stationer Maxvärde i m

23 Standard på stationer Andel stationer med samtidig infart %
Motsvarar bild 32 i Bolles presentation Variabler: sim_n_s n_3_t_n_s Filnamn: Sverige_sim_n_s.emf Sverige_n_3_t_n_s.emf Andel stationer med samtidig infart % Andel trespårsstationer

24 Stora godsflöden nationellt
Motsvarar bild 44 i Bolles presentation Variabler: ms_p_d Filnamn: Sverige_ms_p_d.emf Bruttoton/dag

25 Här följer några nya kartor som kanske ska in i presentationen
Främst är det bilder på södra Sverige som är nytt Här följer några nya kartor som kanske ska in i presentationen Främst är det bilder på södra Sverige som är nytt

26 Indelning av järnvägsnätet
Motsvarar bild 11 i Bolles presentation Variabler: PresStråk PresStråk Filnamn: Sverige_PresStråk_noLabel.emf Södra_PresStråk_noLabel.emf Banindelning Banindelning

27 Antal tåg per dag Alla tåg Alla tåg Totalt antal tåg/riktning
Motsvarar bild 12 i Bolles presentation Variabler: a1d1_tot a1d1_tot Filnamn: Sverige_a1d1_tot.emf Södra_a1d1_tot.emf Alla tåg Alla tåg

28 Antal Person- och godståg per dag/riktning
Samma skala som totalt antal tåg Motsvarar bild 13 i Bolles presentation Variabler: a1d1Tot_p a1d1Tot_c Filnamn: Södra_a1d1Tot_p.emf Södra_a1d1Tot_c.emf Persontåg Godståg

29 Antal tåg i maxtimmen Alla tåg Alla tåg Alla tåg i maxh per riktning
Maxh varierar för varje stråk Motsvarar bild 15 i Bolles presentation Variabler: a1d1_ma_ht a1d1_ma_ht Filnamn: Sverige_a1d1_ma_ht.emf Södra_a1d1_ma_ht.emf Alla tåg Alla tåg

30 Antal tåg i maxtimmen Persontåg Godståg
Motsvarar bild 16 i Bolles presentation Variabler: a1d1MaHt_p a1d1MaHt_c Filnamn: Södra_a1d1MaHt_p.emf Södra_a1d1MaHt_c.emf Persontåg Godståg

31 Antal tåg per timme dagtid
Motsvarar bild 17 i Bolles presentation Variabler: a1d1_day a1d1_day Filnamn: Sverige_a1d1_day.emf Södra_a1d1_day.emf Alla tåg Alla tåg

32 Antal tåg per timme dagtid
Motsvarar bild 18 i Bolles presentation Variabler: a1d1Day_p a1d1Day_c Filnamn: Södra_a1d1Day_p.emf Södra_a1d1Day_c.emf Persontåg Godståg

33 Antal tåg per timme under natten
Motsvarar bild 19 i Bolles presentation Variabler: a1d1_night a1d1_night Filnamn: Sverige_a1d1_night.emf Södra_a1d1_night.emf Alla tåg Alla tåg

34 Antal tåg per timme nattetid
Motsvarar bild 20 i Bolles presentation Variabler: a1d1Night_p a1d1Night_c Filnamn: Södra_a1d1Night_p.emf Södra_a1d1Night_c.emf Persontåg Godståg

35 Bruttoton dag för godståg
Motsvarar bild 21 i Bolles presentation Variabler: ms_p_d ms_p_d Filnamn: Sverige_ms_p_d.emf Södra_ms_p_d.emf Bruttoton/dag Bruttoton/dag

36 Längd och vikt för godståg
Motsvarar bild 22 i Bolles presentation Variabler: c_m_l c_m_ms Filnamn: Södra_c_m_l.emf Södra_c_m_ms.emf Medellängd [m] för godståg Medelvikt [ton]

37 Storlek för persontåg Andel stora persontåg Andel stora persontåg
Motsvarar bild 23 i Bolles presentation Variabler: p_ax_2 p_ax_2 Filnamn: Sverige_p_ax_2.emf Södra_p_ax_2.emf Andel stora persontåg Andel stora persontåg

38 Förseningar för persontåg
Motsvarar bild 24 i Bolles presentation Variabler: merf_p_a_and merf_p_a_med Filnamn: Södra_merf_p_a_and.emf Södra_merf_p_a_med.emf Andel merförsenade persontåg Median merförsening [min/10mil]

39 Förseningar för persontåg
Motsvarar bild 25 i Bolles presentation Variabler: merf_p_a_std merf_p_a_std Filnamn: Sverige_merf_p_a_std.emf Södra_merf_p_a_std.emf Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

40 Förseningar för godståg
Motsvarar bild 26 i Bolles presentation Variabler: merf_g_a_and merf_g_a_med Filnamn: Södra_merf_g_a_and.emf Södra_merf_g_a_med.emf Andel merförsenade godståg Median merförsening [min/10mil]

41 Förseningar för godståg
Motsvarar bild 27 i Bolles presentation Variabler: merf_g_a_std merf_g_a_std Filnamn: Sverige_merf_g_a_std.emf Södra_merf_g_a_std.emf Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

42 Medelhastighet alla tåg
Motsvarar bild 28 i Bolles presentation Variabler: sp_mea_a sp_q_a Filnamn: Södra_sp_mea_a.emf Södra_sp_q_a.emf Medelhastighet alla tåg Hastighetsskillnader

43 Avstånd mellan stationer
Mötesstationer på enkelspår Förbigångsstationer på dubbelspår Motsvarar bild 30 i Bolles presentation Variabler: s_d_mean s_d_max Filnamn: Södra_s_d_mean.emf Södra_s_d_max.emf Avstånd mellan stationer [km] Medelvärde Avstånd mellan stationer km Maxvärde

44 Spårlängd på stationer
Motsvarar bild 31 i Bolles presentation Variabler: mean_t_l max_t_l Filnamn: Södra_mean_t_l.emf Södra_max_t_l.emf Spårlängd på stationer Medelvärde i m Spårlängd på stationer Maxvärde i m

45 Standard på stationer Andel stationer med samtidig infart %
Motsvarar bild 32 i Bolles presentation Variabler: sim_n_s n_3_t_n_s Filnamn: Södra_sim_n_s.emf Södra_n_3_t_n_s.emf Andel stationer med samtidig infart % Andel trespårsstationer

46 Stora godsflöden nationellt
Motsvarar bild 44 i Bolles presentation Variabler: ms_p_d ms_p_d Filnamn: Sverige_ms_p_d.emf Södra_ms_p_d.emf Bruttoton/dag Bruttoton/dag

47 Antal godståg & alla tåg
Antalet godståg har lagts ovanpå det totala antalet tåg Variabler: a1d1_tot, a1d1Tot_c a1d1_tot, a1d1Tot_c Filnamn: Sverige_a1d1_tot, a1d1Tot_c.emf Södra_a1d1_tot, a1d1Tot_c.emf Godståg över totala Godståg över totala

48 Här är en samling av alla kartor
Till stor del så är det här en upprepning av tidigare kartor men jag tyckte det var bra att ha allt samlat Till stor del så är det här en upprepning av tidigare kartor men jag tyckte det var bra att ha allt samlat

49 Merförseningar Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri
Övrigt Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri Övrigt

50 Andel merförsenade godståg
Variabler: merf_g_a_and merf_g_a_and Filnamn: Sverige_merf_g_a_and.emf Södra_merf_g_a_and.emf

51 Median merförsening [min/10mil]
Variabler: merf_g_a_med merf_g_a_med Filnamn: Sverige_merf_g_a_med.emf Södra_merf_g_a_med.emf

52 Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]
Variabler: merf_g_a_std merf_g_a_std Filnamn: Sverige_merf_g_a_std.emf Södra_merf_g_a_std.emf

53 Andel merförsenade persontåg
Variabler: merf_p_a_and merf_p_a_and Filnamn: Sverige_merf_p_a_and.emf Södra_merf_p_a_and.emf

54 Median merförsening [min/10mil]
Variabler: merf_p_a_med merf_p_a_med Filnamn: Sverige_merf_p_a_med.emf Södra_merf_p_a_med.emf

55 Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]
Variabler: merf_p_a_std merf_p_a_std Filnamn: Sverige_merf_p_a_std.emf Södra_merf_p_a_std.emf

56 Merförseningar 10% snabbaste godstågen
Variabler: merf_g_1_and merf_g_1_medmerf_g_1_std Filnamn: Sverige_merf_g_1_and.emf Sverige_merf_g_1_med.emfSverige_merf_g_1_std.emf Andel merförsenade godståg 10% snabbaste Median merförsening [min/10mil] 10% snabbaste Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] 10% snabbaste

57 Merförseningar 20% snabbaste godstågen
Variabler: merf_g_2_and merf_g_2_medmerf_g_2_std Filnamn: Sverige_merf_g_2_and.emf Sverige_merf_g_2_med.emfSverige_merf_g_2_std.emf Andel merförsenade godståg 20% snabbaste Median merförsening [min/10mil] 20% snabbaste Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] 20% snabbaste

58 Merförseningar 30% snabbaste godstågen
Variabler: merf_g_3_and merf_g_3_medmerf_g_3_std Filnamn: Sverige_merf_g_3_and.emf Sverige_merf_g_3_med.emfSverige_merf_g_3_std.emf Andel merförsenade godståg 30% snabbaste Median merförsening [min/10mil] 30% snabbaste Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] 30% snabbaste

59 Merförseningar 10% snabbaste persontågen
Variabler: merf_p_1_and merf_p_1_medmerf_p_1_std Filnamn: Sverige_merf_p_1_and.emf Sverige_merf_p_1_med.emfSverige_merf_p_1_std.emf Andel merförsenade persontåg 10% snabbaste Median merförsening [min/10mil] 10% snabbaste Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] 10% snabbaste

60 Merförseningar 20% snabbaste persontågen
Variabler: merf_p_2_and merf_p_2_medmerf_p_2_std Filnamn: Sverige_merf_p_2_and.emf Sverige_merf_p_2_med.emfSverige_merf_p_2_std.emf Andel merförsenade persontåg 20% snabbaste Median merförsening [min/10mil] 20% snabbaste Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] 20% snabbaste

61 Merförseningar 30% snabbaste persontågen
Variabler: merf_p_3_and merf_p_3_medmerf_p_3_std Filnamn: Sverige_merf_p_3_and.emf Sverige_merf_p_3_med.emfSverige_merf_p_3_std.emf Andel merförsenade persontåg 30% snabbaste Median merförsening [min/10mil] 30% snabbaste Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] 30% snabbaste

62 Tågdata Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri Övrigt

63 Andel stora persontåg Mer än 12 axlar Variabler: p_ax_2 p_ax_2
Filnamn: Sverige_p_ax_2.emf Södra_p_ax_2.emf

64 Medelvikt [ton] Endast godståg Variabler: c_m_ms c_m_ms Filnamn:
Sverige_c_m_ms.emf Södra_c_m_ms.emf

65 Medellängd [m] för godståg Endast godståg Variabler: c_m_l c_m_l
Filnamn: Sverige_c_m_l.emf Södra_c_m_l.emf

66 Antalet axlar medel Endast godståg Variabler: c_m_ax c_m_ax Filnamn:
Sverige_c_m_ax.emf Södra_c_m_ax.emf

67 Massa/axel medel Endast godståg Variabler: c_m_mx c_m_mx Filnamn:
Sverige_c_m_mx.emf Södra_c_m_mx.emf

68 Bruttoton/dag Endast godståg Variabler: ms_p_d ms_p_d Filnamn:
Sverige_ms_p_d.emf Södra_ms_p_d.emf

69 Antal tåg Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri Övrigt

70 Antal tåg/dygn Alla tåg Godståg Persontåg Värden från a1d1 Variabler:
a1d1_tot a1d1Tot_ca1d1Tot_p Filnamn: Sverige_a1d1_tot.emf Sverige_a1d1Tot_c.emfSverige_a1d1Tot_p.emf Alla tåg Godståg Persontåg

71 Maxtimmen för vardera sträcka
Värden från a1d1 Variabler: a1d1_ma_hh a1d1MaHh_ca1d1MaHh_p Filnamn: Sverige_a1d1_ma_hh.emf Sverige_a1d1MaHh_c.emfSverige_a1d1MaHh_p.emf Alla tåg Godståg Persontåg

72 Antal tåg/timme under maxtimmen
Värden från a1d1 Variabler: a1d1_ma_ht a1d1MaHt_ca1d1MaHt_p Filnamn: Sverige_a1d1_ma_ht.emf Sverige_a1d1MaHt_c.emfSverige_a1d1MaHt_p.emf Alla tåg Godståg Persontåg

73 Antal tåg/timme 06-09 Alla tåg Godståg Persontåg Värden från a1d1
Variabler: a1d1_06_09 a1d10609_ca1d10609_p Filnamn: Sverige_a1d1_06_09.emf Sverige_a1d10609_c.emfSverige_a1d10609_p.emf Alla tåg Godståg Persontåg

74 Antal tåg/timme 15-18 Alla tåg Godståg Persontåg Värden från a1d1
Variabler: a1d1_15_18 a1d11518_ca1d11518_p Filnamn: Sverige_a1d1_15_18.emf Sverige_a1d11518_c.emfSverige_a1d11518_p.emf Alla tåg Godståg Persontåg

75 Antal tåg/timme 16-17 Alla tåg Godståg Persontåg Värden från a1d1
Variabler: a1d1_16_17 a1d11617_ca1d11617_p Filnamn: Sverige_a1d1_16_17.emf Sverige_a1d11617_c.emfSverige_a1d11617_p.emf Alla tåg Godståg Persontåg

76 Antal tåg/timme under dagen
Värden från a1d1 Variabler: a1d1_day a1d1Day_ca1d1Day_p Filnamn: Sverige_a1d1_day.emf Sverige_a1d1Day_c.emfSverige_a1d1Day_p.emf Alla tåg Godståg Persontåg

77 Antal tåg/timme under natten
Värden från a1d1 Variabler: a1d1_night a1d1Night_ca1d1Night_p Filnamn: Sverige_a1d1_night.emf Sverige_a1d1Night_c.emfSverige_a1d1Night_p.emf Alla tåg Godståg Persontåg

78 Hastigheter Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri
Övrigt Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri Övrigt

79 Max Hastighet Alla tåg Persontåg Godståg Variabler:
sp_max_a sp_max_psp_max_c Filnamn: Sverige_sp_max_a.emf Sverige_sp_max_p.emfSverige_sp_max_c.emf Alla tåg Persontåg Godståg

80 Min Hastighet Alla tåg Persontåg Godståg Variabler:
sp_min_a sp_min_psp_min_c Filnamn: Sverige_sp_min_a.emf Sverige_sp_min_p.emfSverige_sp_min_c.emf Alla tåg Persontåg Godståg

81 Medelhastighet Alla tåg Persontåg Godståg Variabler:
sp_mea_a sp_mea_psp_mea_c Filnamn: Sverige_sp_mea_a.emf Sverige_sp_mea_p.emfSverige_sp_mea_c.emf Alla tåg Persontåg Godståg

82 Medianhastighet Alla tåg Persontåg Godståg Variabler:
sp_med_a sp_med_psp_med_c Filnamn: Sverige_sp_med_a.emf Sverige_sp_med_p.emfSverige_sp_med_c.emf Alla tåg Persontåg Godståg

83 Standardavvikelse för hastighet
Variabler: sp_std_a sp_std_psp_std_c Filnamn: Sverige_sp_std_a.emf Sverige_sp_std_p.emfSverige_sp_std_c.emf Alla tåg Persontåg Godståg

84 Standardavvikelse/medel för hastighet
Variabler: sp_stm_a sp_stm_psp_stm_c Filnamn: Sverige_sp_stm_a.emf Sverige_sp_stm_p.emfSverige_sp_stm_c.emf Alla tåg Persontåg Godståg

85 Hastighetsskillnader
Kvot mellan de 5% snabbaste tågen och de 10% långsammaste Variabler: sp_q_a sp_q_psp_q_c Filnamn: Sverige_sp_q_a.emf Sverige_sp_q_p.emfSverige_sp_q_c.emf Alla tåg Persontåg Godståg

86 Geometri Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri Övrigt

87 Avstånd mellan stationer [km] Minvärde
Variabler: s_d_min s_d_min Filnamn: Sverige_s_d_min.emf Södra_s_d_min.emf

88 Avstånd mellan stationer [km] Medelvärde
Variabler: s_d_mean s_d_mean Filnamn: Sverige_s_d_mean.emf Södra_s_d_mean.emf

89 Avstånd mellan stationer km Maxvärde
Variabler: s_d_max s_d_max Filnamn: Sverige_s_d_max.emf Södra_s_d_max.emf

90 Avstånd mellan stationer km Standardavvikelse
Variabler: s_d_std s_d_std Filnamn: Sverige_s_d_std.emf Södra_s_d_std.emf

91 Antal stationer Variabler: n_s n_s Filnamn:
Sverige_n_s.emf Södra_n_s.emf

92 Spårlängd på stationer Minvärde i m
Variabler: min_t_l min_t_l Filnamn: Sverige_min_t_l.emf Södra_min_t_l.emf

93 Spårlängd på stationer Medelvärde i m
Variabler: mean_t_l mean_t_l Filnamn: Sverige_mean_t_l.emf Södra_mean_t_l.emf

94 Spårlängd på stationer Maxvärde i m
Variabler: max_t_l max_t_l Filnamn: Sverige_max_t_l.emf Södra_max_t_l.emf

95 Andel trespårsstationer
Variabler: n_3_t_n_s n_3_t_n_s Filnamn: Sverige_n_3_t_n_s.emf Södra_n_3_t_n_s.emf

96 Andel stationer med samtidig infart
Variabler: sim_n_s sim_n_s Filnamn: Sverige_sim_n_s.emf Södra_sim_n_s.emf

97 Övrigt Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri Övrigt

98 Presentationsstråk Variabler: PresStråk PresStråk Filnamn:
Sverige_PresStråk_Label.emf Södra_PresStråk_Label.emf

99 Dubbelspår Källa: Banverkets DLO Källa: Lantmäteriet
Variabler: DUBBELSPAR r_n_tr Filnamn: Sverige_DUBBELSPAR.emf Sverige_r_n_tr.emf Källa: Banverkets DLO Utlagd på presentationsstråk Källa: Lantmäteriet


Ladda ner ppt "2 Bilder motsvarande Bolles presentation 49 Merförseningar 62 Tågdata"

Liknande presentationer


Google-annonser