Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapacitetskartor Bild nr 2Bilder motsvarande Bolles presentation 49Merförseningar 62Tågdata 69Antal tåg 78Hastigheter 86Geometri 97Övrigt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapacitetskartor Bild nr 2Bilder motsvarande Bolles presentation 49Merförseningar 62Tågdata 69Antal tåg 78Hastigheter 86Geometri 97Övrigt."— Presentationens avskrift:

1 Kapacitetskartor Bild nr 2Bilder motsvarande Bolles presentation 49Merförseningar 62Tågdata 69Antal tåg 78Hastigheter 86Geometri 97Övrigt

2 Indelning av järnvägsnätet Bandelar som använts i analysen Banindelning

3 Antal tåg per dag Totalt antal tåg/riktning Alla tåg

4 Antal Person- och godståg per dag/riktning Samma skala som totalt antal tåg PersontågGodståg

5 Antal Person- och godståg per dag/riktning PersontågGodståg

6 Antal tåg i maxtimmen Alla tåg i maxh per riktning Maxh varierar för varje stråk Alla tåg

7 Antal tåg i maxtimmen PersontågGodståg

8 Antal tåg per timme dagtid Alla tåg

9 Antal tåg per timme dagtid PersontågGodståg

10 Antal tåg per timme under natten Alla tåg

11 Antal tåg per timme nattetid PersontågGodståg

12 Bruttoton dag för godståg Bruttoton/dag

13 Längd och vikt för godståg Medellängd [m] för godståg Medelvikt [ton]

14 Storlek för persontåg Andel stora persontåg

15 Förseningar för persontåg Andel merförsenade persontåg Median merförsening [min/10mil]

16 Förseningar för persontåg Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

17 Förseningar för godståg Andel merförsenade godståg Median merförsening [min/10mil]

18 Förseningar för godståg Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

19 Medelhastighet alla tåg Medelhastighet alla tåg Hastighetsskillnader

20 Enkelspår/dubbelspår/fyrspår

21 Avstånd mellan stationer Avstånd mellan stationer [km] Medelvärde Avstånd mellan stationer km Maxvärde

22 Spårlängd på stationer Medelvärde i m Spårlängd på stationer Maxvärde i m

23 Standard på stationer Andel stationer med samtidig infart % Andel trespårsstationer

24 Stora godsflöden nationellt Bruttoton/dag

25 Nya kartor Här följer några nya kartor som kanske ska in i presentationen Främst är det bilder på södra Sverige som är nytt

26 Indelning av järnvägsnätet Banindelning

27 Antal tåg per dag Alla tåg

28 Antal Person- och godståg per dag/riktning PersontågGodståg

29 Antal tåg i maxtimmen Alla tåg

30 Antal tåg i maxtimmen PersontågGodståg

31 Antal tåg per timme dagtid Alla tåg

32 Antal tåg per timme dagtid PersontågGodståg

33 Antal tåg per timme under natten Alla tåg

34 Antal tåg per timme nattetid PersontågGodståg

35 Bruttoton dag för godståg Bruttoton/dag

36 Längd och vikt för godståg Medellängd [m] för godståg Medelvikt [ton]

37 Storlek för persontåg Andel stora persontåg

38 Förseningar för persontåg Andel merförsenade persontåg Median merförsening [min/10mil]

39 Förseningar för persontåg Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

40 Förseningar för godståg Andel merförsenade godståg Median merförsening [min/10mil]

41 Förseningar för godståg Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

42 Medelhastighet alla tåg Medelhastighet alla tåg Hastighetsskillnader

43 Avstånd mellan stationer Avstånd mellan stationer [km] Medelvärde Avstånd mellan stationer km Maxvärde

44 Spårlängd på stationer Medelvärde i m Spårlängd på stationer Maxvärde i m

45 Standard på stationer Andel stationer med samtidig infart % Andel trespårsstationer

46 Stora godsflöden nationellt Bruttoton/dag

47 Antal godståg & alla tåg Godståg över totala

48 Här är en samling av alla kartor Till stor del så är det här en upprepning av tidigare kartor men jag tyckte det var bra att ha allt samlat

49 Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri Övrigt

50 Andel merförsenade godståg

51 Median merförsening [min/10mil]

52 Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

53 Andel merförsenade persontåg

54 Median merförsening [min/10mil]

55 Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil]

56 Merförseningar 10% snabbaste godstågen Andel merförsenade godståg 10% snabbaste Median merförsening [min/10mil] 10% snabbaste Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] 10% snabbaste

57 Merförseningar 20% snabbaste godstågen Andel merförsenade godståg 20% snabbaste Median merförsening [min/10mil] 20% snabbaste Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] 20% snabbaste

58 Merförseningar 30% snabbaste godstågen Andel merförsenade godståg 30% snabbaste Median merförsening [min/10mil] 30% snabbaste Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] 30% snabbaste

59 Merförseningar 10% snabbaste persontågen Andel merförsenade persontåg 10% snabbaste Median merförsening [min/10mil] 10% snabbaste Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] 10% snabbaste

60 Merförseningar 20% snabbaste persontågen Andel merförsenade persontåg 20% snabbaste Median merförsening [min/10mil] 20% snabbaste Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] 20% snabbaste

61 Merförseningar 30% snabbaste persontågen Andel merförsenade persontåg 30% snabbaste Median merförsening [min/10mil] 30% snabbaste Standardavvikelse för merförseningar [min/10mil] 30% snabbaste

62 Tågdata Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri Övrigt

63 Andel stora persontåg

64 Medelvikt [ton]

65 Medellängd [m] för godståg

66 Antalet axlar medel

67 Massa/axel medel

68 Bruttoton/dag

69 Antal tåg Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri Övrigt

70 Antal tåg/dygn Alla tågGodstågPersontåg

71 Maxtimmen för vardera sträcka Alla tågGodstågPersontåg

72 Antal tåg/timme under maxtimmen Alla tågGodstågPersontåg

73 Antal tåg/timme 06-09 Alla tågGodstågPersontåg

74 Antal tåg/timme 15-18 Alla tågGodstågPersontåg

75 Antal tåg/timme 16-17 Alla tågGodstågPersontåg

76 Antal tåg/timme under dagen Alla tågGodstågPersontåg

77 Antal tåg/timme under natten Alla tågGodstågPersontåg

78 Hastigheter Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri Övrigt

79 Max Hastighet Alla tågPersontågGodståg

80 Min Hastighet Alla tågPersontågGodståg

81 Medelhastighet Alla tågPersontågGodståg

82 Medianhastighet Alla tågPersontågGodståg

83 Standardavvikelse för hastighet Alla tågPersontågGodståg

84 Standardavvikelse/medel för hastighet Alla tågPersontågGodståg

85 Hastighetsskillnader Alla tågPersontågGodståg

86 Geometri Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri Övrigt

87 Avstånd mellan stationer [km] Minvärde

88 Avstånd mellan stationer [km] Medelvärde

89 Avstånd mellan stationer km Maxvärde

90 Avstånd mellan stationer km Standardavvikelse

91 Antal stationer

92 Spårlängd på stationer Minvärde i m

93 Spårlängd på stationer Medelvärde i m

94 Spårlängd på stationer Maxvärde i m

95 Andel trespårsstationer

96 Andel stationer med samtidig infart

97 Övrigt Merförseningar Tågdata Antal tåg Hastigheter Geometri Övrigt

98 Presentationsstråk

99 Dubbelspår Källa: Lantmäteriet Källa: Banverkets DLO Utlagd på presentationsstråk


Ladda ner ppt "Kapacitetskartor Bild nr 2Bilder motsvarande Bolles presentation 49Merförseningar 62Tågdata 69Antal tåg 78Hastigheter 86Geometri 97Övrigt."

Liknande presentationer


Google-annonser