Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout"

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout""— Presentationens avskrift:

1 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. TVEM, Timetable Variant Evaluation Model: -kopplar samman järnväg och kapacitet med prognos och samhällsekonomi -visar hur vi ska bygga/investera för att få ut största nytta avseende kapacitet och restid

2 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Agenda Modellens uppbyggnad Exempel Vilka frågor kan besvaras? Utvecklingsbehov CTS-projektet

3 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. TVEM skattar effekten Restid och turtäthet Alternativa infrastrukturer (designer) testas systematiskt efter ett inlagt schema (indata). För varje infrastruktur testas alternativa tidtabeller/trafikeringar (indata). InfrastrukturTidtabellDrift Verkligt utfall Planenligt utfall Störningar

4 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Indata: Dataflöde i TVEM Järnvägstekniska data Gångtider för olika fordon Signaltekniska data Infrastrukturalternativ Störningsdata Typfall Förseningsfördelningar Kapacitetsanalys: Detaljtrafikeringar Stomtåg Insatståg Periodtider Kopplingsvillkor Ickestyva tåg Tidtabellsgenerering (Kapacitetsbestämning) Systematisk Samplad Alternativa inställningar Infrastruktur Designgenerering Designhantering Successiv utbyggnad, sekvens Robusthet Robusthet hos olika tidtabeller Utdata: Kapacitet Antal tåg Res- och transporttid För varje tågslag Res- och transporttids- osäkerhet För varje tågslag Känslighetsanalys, urval Sampers, Samkalk, Samgods Dygnstrafikering Trafikupplägg Önskat antal tåg Fordon Uppehållsmönster

5 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Indata Infrastruktur Antal spår. Stationer och linjer. Spårlängd, samtidighet. Antal blocksträckor. Passertider, start- och stopptillägg.

6 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Indata Åtgärdskombinationer Designmatriser för åtgärdskombinationer. Malmbanan: 2 15 = 32 768 desinger. Ostkustbanan: 2 12 = 4 096 designer. ▪ ▪ ▪

7 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Indata Trafikering Fordonstyp Styvhet Symmetri Andra kopplingar Skogstid Insatståg

8 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Tidtabellsgenerering 1/2 Ett styvt upplägg i taget Söker alternativa lägen Lägger in det första, sparar övriga Går vidare till nästa upplägg Fyller restkapaciteten med tåg icke-styv upplägg (godståg)

9 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Tidtabellsgenerering 2/2 Varje tidtabell kan plottas. Vissa fall generar 5*10 6 tidtabeller per infrastrukturdesign!!

10 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Utdata Antal tåg Restider Hastighetskombinationer: - 160/115 km/h (prickad) - 210/160 km/h (hel) Infrastruktur: Avstånd mellan förbigångsspår: - 22 km (undre) - 17 km (övre)

11 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Exempel på användning Ostkustbanan Enkelspår med blandad trafik. Malmbanan Enkelspår med tung och omloppsberoende trafik. Västra stambanan Dubbelspår med blandad trafik.

12 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Ostkustbanan Frågeställningar Vilken effekt ger nya mötesspår? Var bör de placeras? Vilken effekt ger partiella dubbelspår? I vilken ordning bör olika delsträckor byggas ut till dubbelspår?

13 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Malmbanan Frågeställningar Vilken effekt ger partiella dubbelspår? I vilken ordning bör olika delsträckor byggas ut till dubbelspår? Utmaning Särskilda villkor: omlopp, lutningar mm

14 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Vilka frågor besvaras? Effekter av kombinationer tidtabell, infrastruktur och accepterad ”skogstid” i form av: 1. Restider för persontåg och godståg. Tider mellan stationer. 2. Kapacitet i termer av antal godståg givet en persontågstrafikering. 3. Utvärdering av alternativa åtgärder. 4. ”Optimal” utbyggnadssekvens.

15 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Utvecklingsbehov 1. Metod för tidtabellsgenerering. Hur hitta bästa tidtabell? 2. Utvärdering av tidtabeller i samhällsekonomiska termer. Koppling till Sampers/Samkalk/Samgods. 3. Störningskänslighet. Robusthet. Restidsosäkerhet. 4. Åtgärdsval 5. Faktorförsök 6. Nätverksanalys

16 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. CTS-projektet 1. Utveckling av metoden för tidtabellgenerering tillsammans med KTH. 2. Värdering av alternativa tidtabeller (konsumentöverskott, producentöverskott) tillsammans med CTS. 3. OKB pilotstudie med alternativa persontågs-tidtabeller. 4. Demoversion. 5. Referensgrupp.

17 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Vision samhällsekonomisk kalkyl

18 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Konsumentöverskott ODJA = efterfrågematris JA ODUA = efterfrågematris UA TJA = gen restid i JA TUA = gen restid i UA  i  j  (TJA ij - TUA ij ) * (ODJA ij +ODUA ij )/2


Ladda ner ppt "För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout""

Liknande presentationer


Google-annonser