Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du."— Presentationens avskrift:

1 Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Trender inom beläggningsbranschen i Norden Svenska utskottet Utskott Beläggningar

2 Enradig rubrik, brödtext, punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. BELÄGGNINGSTRENDER NVF´s utskott, Beläggningar, valde ämnet Beläggningstrender till sitt huvudämne, som skall presenteras på förbundsutskottsmötet i Mariehamn (Åland) i juni 2013. Med huvudämnet vill utskottet göra en sammanfattning över de förändringar (trender),som sker inom beläggningsbranschen. Med hjälp av huvudämnet får utskottet en status-rapport på den utveckling, som sker. Beläggningsutskottet hoppas, att det genom detta huvudämne får en platform till grund för kommande arbetsuppgifter under kongressperioden 2012-2016.

3 Enradig rubrik, brödtext, punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Arbetsgrupp Henrik Sjöholm, Skanska Niklas Göransson, Vectura Åke Sandin, Göteborg Stad Sven Fahlström, Nynäs Mats Wendel, Trafikverket Björn Kalman, VTI Håkan Hakeröd, NCC Mansour Ahadi, Svevia

4 201220022022 Mångfald bindemedel Färre Fler Utskott Beläggningar

5 201220022022 Pen.bitumen Mjukare Hårdare Utskott Beläggningar

6 UTVECKLING ALTERNATIVA BITUMEN 201220022022 Alternativa bitumen Färre Fler Utskott Beläggningar

7 201220022022 Värmebeläggning _ + Statligt vägnät Kommunalt vägnät Utskott Beläggningar Wirtgen-group

8 201220022022 Tunnskikt (TSK) _ + Utskott Beläggningar

9 201220022022 Ytbehandling (Statliga vägnätet) _ + Utskott Beläggningar

10 201220022022 Indränkning _ + Utskott Beläggningar

11 201220022022 Bindlager _ + Utskott Beläggningar

12 201220022022 Stenstorlek _ + Statligt vägnät Kommunalt vägnät Utskott Beläggningar

13 Helsidesbild Klicka på ikonen i mitten av bildrutan och leta upp bilden och infoga. Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. 201220022022 Återvinning i verk _ + Utskott Beläggningar -

14 201220022022 MJOG/MJAG _ + Utskott Beläggningar Ca 0,7 miljoner ton, ca 10%

15 Helsidesbild Klicka på ikonen i mitten av bildrutan och leta upp bilden och infoga. Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. 201220022022 Entreprenadform Utförande Total med funktionskrav Utskott Beläggningar Statligt huvudvägnät Statligt övrigt

16 Helsidesbild Klicka på ikonen i mitten av bildrutan och leta upp bilden och infoga. Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. 201220022022 Provning av färdig beläggning _ + Utskott Beläggningar - Receptprovning Funktionella egenskaper Vägytekrav med mätbil

17 Helsidesbild Klicka på ikonen i mitten av bildrutan och leta upp bilden och infoga. Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. 2012 20022022 Fokusområden _ + Utskott Beläggningar + Slitage Buller Partiklar Aftonbladet

18 Helsidesbild Klicka på ikonen i mitten av bildrutan och leta upp bilden och infoga. Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. 201220022022 Kallteknik _ + Utskott Beläggningar -

19 Helsidesbild Klicka på ikonen i mitten av bildrutan och leta upp bilden och infoga. Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. 201220022022 WAM (Lågtempererad asfalt 120-140  C) _ + Utskott Beläggningar -

20 Helsidesbild Klicka på ikonen i mitten av bildrutan och leta upp bilden och infoga. Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Upphandling och kontraktsformer Dåtid: Av tradition en stor mängd utförande entreprenader. Totalentreprenader på pilotprojekt. Nutid: Utförandeentreprenader dominerar som entreprenadform. Totalentreprenader har ökat, särskilt vid nybyggnad. På underhållsentreprenader är nivån ca 15% Framtid: Uttalad strategi från Trafikverket att öka mängden totalentreprenader och vara mer renodlad i sin beställarroll. Innovation och innovativa beläggningar ”Upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer. Innovationsupphandling innefattar dels upphandling som sker på ett sådant att den inte utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, dels upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.” Innovationsvänlig upphandling tar hänsyn till innovationer medan innovationsupphandling syftar till en innovation.

21 Helsidesbild Klicka på ikonen i mitten av bildrutan och leta upp bilden och infoga. Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Lagstiftning / frivillig innovativ verksamhet Dåtid: Lagstiftning och regler var nationellt utvecklade. Extern kontroll att regler efterföljs. Många frihetsgrader för innovatörer/väghållare att pröva nya idéer. Många ”buskförsök”. Nutid: Mer av harmoniserade lagar och regler i Europa. Intern egenkontroll. Få ”buskförsök”. Färre frihetsgrader för innovatörer. Central utveckling. LOU har drivit på förändring. Framtid: Än mer av harmonisering av lagar och regler. Egenkontroll helt dominerande. Först hårdare styrning av medel till innovationer (bevisa nyttan för satsade pengar). Större möjligheter för mindre företag/vägverk att erhålla utvecklingspengar från Europa.

22 Helsidesbild Klicka på ikonen i mitten av bildrutan och leta upp bilden och infoga. Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. HSE, hälsa, säkerhet och miljö (lagstiftning) Dåtid: Förhållandevis lite, framförallt säkerhet mer än hälsa och miljö. Nutid: Mera. Allt mer fokus på hållbar utveckling. Hårdare kontroll pga REACH. Mer fokus och krav gällande säkerhet på arbetsplatser och påverkan av produkter. Framtid: Bara. Hållbar utveckling är huvudfokus.

23 Helsidesbild Klicka på ikonen i mitten av bildrutan och leta upp bilden och infoga. Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. LCA/LCC/LCI Dåtid: Forskningsområde, lågt intresse Nutid: Många har sina projekt / sin variant. Större intresse. Mycket fokus men svårt att definiera vad som ska ingå och effekten av det. Framtid: Standardisering - vardag. Inte svaret på alla frågor. Mindre intresse men verktyget finns i verktygslådan. Fortsatt utveckling genom många mindre beställarkrav som gemensamt driver på. Fler beställarkrav på att redovisa effekter på miljö (enligt standardiserade principer)

24 Helsidesbild Klicka på ikonen i mitten av bildrutan och leta upp bilden och infoga. Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. IT och automation Dåtid: Nutid: Sverige är en liten marknad för tillverkare, följer med i den (bristande) utveckling som sker globalt. Utveckling inom logistik och tillverkning. Framtid: Finns en potential utveckling. Konservativ bransch.

25 Helsidesbild Klicka på ikonen i mitten av bildrutan och leta upp bilden och infoga. Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Business-klimat ekonomi, lönsamhet, upphandlingsklimat, otillåtet samarbete Dåtid: Statliga entreprenörer. Nutid: Marknaden har gått från att vara nationell till att vara nordisk. Privatisering av statliga aktörer. Framtid: De komplexa utmaningar som finns i framtiden kräver ett samarbete.


Ladda ner ppt "Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du."

Liknande presentationer


Google-annonser