Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Kombitransporter - Utveckling och ekonomi KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Kombitransporter - Utveckling och ekonomi KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal."— Presentationens avskrift:

1 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Kombitransporter - Utveckling och ekonomi KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal Adj. professor 2012-01-18

2 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Kostnad Konkurrens/ samverkan Lönsamhet KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Effektiva tågsystem Säkerhet Kapacitet

3 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Vad krävs för att nå ökad intermodalitet? Kund

4 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 4 Foto: Coop Kombitrafikens problem Dyra terminaler – hög omlastningskostnad Måste dimensioneras för trailers och tunga containers Kräver stora ytor som måste hårdgöras för höga axellaster Många trailers kan ändå inte lyftas Terminalen kan inte vara elektrifierad – kräver växlingslok Begränsad flexibilitet i tid

5 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Malmö Stockholm Ändpunktstrafik med omland

6 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Malmö Stockholm Nässjö Linköping Nyköping Hässleholm Alvesta Linjetrafik med omland

7 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Linjetåg för kombitrafik Terminaler i sidotågväg Containers och växelflak Lastning och lossning med gaffeltruck under tråd Tåg och lastbil oberoende av varandra Lokföraren kan köra trucken

8 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Olika kombitrafiksystem CCT Reach Stacker Trailers, containers och växelflak Stickspårsterminaler Ej elektrifierade spår Kräver växellok Bra för stora ändpunktsmarknader Lättkombi 20 fots containers och växelflak Sidotågväg Elektrifierade spår Bra för mindre terminaler under vägen Linjekombi - CCT Alla typer av containers och växelflak Sidotågväg Elektrifierade spår Bra för terminaler under vägen, på större som komplement Lättkombi Reach stacker

9 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik CCT - Kompakt terminal

10 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Kostnad/lyft olika terminaler

11 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Kostnadsstrukur olika terminaler

12 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Break-even point för olika kombisystem Kr/ton

13 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Break-even point för olika kombisystem Kr/TEU

14 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Utvecklingslinjer Containers och växelflak Universellt system Passar i logistikkedjan från fabrik till kund Stort nätverk möjligt Oberoende mellan lastbärare och fordon Låg tara och energiförbrukning Satsa på horisontell överföring v Trailers Åkeribaserat system Enkelt och flexibelt Passar i ändpunktsrelationer Lågbyggda vagnar som kan lasta trailers ”Trailers on flat cars” TOFC Lastning/lossning via ramp Kockums ”Megaswing”

15 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Alternativ för hantering av containers FastRCargo MetroCargo Reach StackerCCT

16 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Copyright: B-L Nelldal Kravspecifikation på framtida terminalutrustning Den ska medge lastning och lossning under strömförande kontaktledning på ett sidospår och därmed linjetrafik Tåget och lastbilen ska vara oberoende av varandra Kostnaden för terminalhanteringen ska vara betydligt lägre än med dagens utrustning Tiden för en lastning eller lossning bör ej överstiga 3 minuter Den ska möjliggöra helautomatisk lastning/lossning och lagring Den bör vara modulär och kunna användas både på små och stora terminaler

17 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Autokombi - Automatisk horisontell överföring av lastbärare Exempel: Det svenska CCT-systemet (CarConTrain) Kan överföra containers och växelflak av olika längd och bredd Mellan transportmedel och till/från lager och industrier Systemet kan göras helautomatiskt

18 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik CCT - Terminalprojektet: Demonstration

19 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 19 Lättkombi och konventionell kombi i samverkan Tungkombi: Få tunga ändpunktsrelationer Lättkombi: Många små terminaler under vägen

20 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 20 Potential för Linjekombi Ju kortare avstånd desto större volymer ”Rank size rule” Lastbilen har tagit ca 10% marknadsandel från järnväg på avstånd under 100 mil de senaste 20 åren

21 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 21 Potential för Linjekombi Ton/år 1992-2002-2008 Potentialen i dag ca 15 miljoner ton Kombi 2010 totalt ca 11 miljoner ton

22 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 22 Fördelning lastbil-kombi beroende på omlastningskostnad Källa: Behrends et al (CTH) 2010 beräkningar för en linje Göteborg-Örebro-Stockholm

23 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 23 Totala utsläpp av koldioxid beroende på omlastningskostnad Källa: Behrends et al (CTH) 2010 beräkningar för en linje Göteborg-Örebro-Stockholm

24 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 24 Regionalt kombitransportsystem i Mälardalen

25 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik VEL-wagon

26 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik KTH Järnvägsgruppen vid ToL - Forskning om godstransporter och logistik Avslutade projekt Effektiva tågsystem för godstransporter – tvärvetenskapligt projekt 2005 Modell för utbud och kostnad för godstransporter – Dr 2010 Effekter av lastbilsavgifter 2008 Godskundernas värderingar – Lic 2006 Utvärdering av intermodala transportkedjor 2010 TOSCA – Tekniska möjligheter att minska utsläpp av växthusgaser från transportsektorn TESS – Intermodal Solutions for Trans European Temperature Sensitive Shipments 2011 MINT – Model and decision Support System for Evaluation of Intermodal Terminal Networks 2011 Linjetåg för småskalig kombi 2011

27 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik KTH Järnvägsgruppen vid ToL - Forskning om godstransporter och logistik Pågående projekt: Regionala kombitrafiksystem SCANDRIA: Scandinavian-Adriatic Corridor for Growth and Innovation BLGC: Bothnian Green Logistic Corridor VEL-wagon: Versatile, Efficient and Longer Wagon for European Transportation Överbelastad infrastruktur Tidtabellsläggning mha simulering

28 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Copyright: B-L Nelldal Förslag till åtgärder Öka tillgängligheten –Det behöv ett mer heltäckande nät för kombitrafik Förenkla terminalhanteringen –Enklare och billigare terminalteknik krävs, horisontell överföring under kontaktledning på sikt automatisk Öka flexibiliteten –Högre frekvens medger större flexibilitet Ta helhetsansvar mot kunden –Det behövs operatörer/speditörer som kan erbjuda kombitransport från dörr till dörr –Säkerställ information on line till kunden Satsa mer på demonstrationsprojekt och stimulera företag som vill pröva nya lösningar

29 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Copyright: B-L Nelldal Några stora terminaler ”Freight services centers” och många små ”hållplatser” öppna för alla operatörer Ta vara på hamnarna som stora kombiterminaler Nästa generation lastbilsterminaler bör lokaliseras för maximal samverkan järnväg-lastbil-sjöfart Koppling tåg-flyg för snabba godstransporter För containers och växelflak: Utveckla terminaltekniken med helautomatisk horisontell överföring Vad krävs för att utveckla kombitrafiken på lång sikt?

30 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Tack! bo-lennart.nelldal@abe.kth.se Hemsida: www.infra.kth.se/tol/jvg


Ladda ner ppt "KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik Kombitransporter - Utveckling och ekonomi KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal."

Liknande presentationer


Google-annonser