Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Utveckling och ekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Utveckling och ekonomi"— Presentationens avskrift:

1 - Utveckling och ekonomi
Kombitransporter - Utveckling och ekonomi KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal Adj. professor

2 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn
Intäkt Säkerhet Konkurrens/ samverkan Lönsamhet Effektiva tågsystem Kapacitet Kostnad

3 Vad krävs för att nå ökad intermodalitet?
Kund

4 Kombitrafikens problem
Dyra terminaler – hög omlastningskostnad Måste dimensioneras för trailers och tunga containers Kräver stora ytor som måste hårdgöras för höga axellaster Många trailers kan ändå inte lyftas Terminalen kan inte vara elektrifierad – kräver växlingslok Begränsad flexibilitet i tid Foto: Coop 4

5 Ändpunktstrafik med omland
Stockholm Malmö

6 Linjetrafik med omland
Stockholm Nyköping Linköping Nässjö Alvesta Hässleholm Malmö

7 Linjetåg för kombitrafik
Terminaler i sidotågväg Containers och växelflak Lastning och lossning med gaffeltruck under tråd Tåg och lastbil oberoende av varandra Lokföraren kan köra trucken

8 Olika kombitrafiksystem
Reach stacker Lättkombi CCT Reach Stacker Trailers, containers och växelflak Stickspårsterminaler Ej elektrifierade spår Kräver växellok Bra för stora ändpunktsmarknader Lättkombi 20 fots containers och växelflak Sidotågväg Elektrifierade spår Bra för mindre terminaler under vägen Linjekombi - CCT Alla typer av containers och växelflak Sidotågväg Elektrifierade spår Bra för terminaler under vägen, på större som komplement

9 CCT - Kompakt terminal

10 Kostnad/lyft olika terminaler

11 Kostnadsstrukur olika terminaler

12 Break-even point för olika kombisystem
Kr/ton

13 Break-even point för olika kombisystem
Kr/TEU

14 Utvecklingslinjer Containers och växelflak Trailers Universellt system
Passar i logistikkedjan från fabrik till kund Stort nätverk möjligt Oberoende mellan lastbärare och fordon Låg tara och energiförbrukning Satsa på horisontell överföring Trailers Åkeribaserat system Enkelt och flexibelt Passar i ändpunktsrelationer Lågbyggda vagnar som kan lasta trailers ”Trailers on flat cars” TOFC Lastning/lossning via ramp Kockums ”Megaswing”

15 Alternativ för hantering av containers
Reach Stacker CCT FastRCargo MetroCargo MetroCargo

16 Kravspecifikation på framtida terminalutrustning
Den ska medge lastning och lossning under strömförande kontaktledning på ett sidospår och därmed linjetrafik Tåget och lastbilen ska vara oberoende av varandra Kostnaden för terminalhanteringen ska vara betydligt lägre än med dagens utrustning Tiden för en lastning eller lossning bör ej överstiga 3 minuter Den ska möjliggöra helautomatisk lastning/lossning och lagring Den bör vara modulär och kunna användas både på små och stora terminaler Copyright: B-L Nelldal

17 Autokombi - Automatisk horisontell överföring av lastbärare
Exempel: Det svenska CCT-systemet (CarConTrain) Kan överföra containers och växelflak av olika längd och bredd Mellan transportmedel och till/från lager och industrier Systemet kan göras helautomatiskt

18 CCT - Terminalprojektet: Demonstration

19 Lättkombi och konventionell kombi i samverkan
Tungkombi: Få tunga ändpunktsrelationer Lättkombi: Många små terminaler under vägen 19

20 Potential för Linjekombi
Ju kortare avstånd desto större volymer ”Rank size rule” Lastbilen har tagit ca 10% marknadsandel från järnväg på avstånd under 100 mil de senaste 20 åren 20

21 Potential för Linjekombi Ton/år 1992-2002-2008
Potentialen i dag ca 15 miljoner ton Kombi 2010 totalt ca 11 miljoner ton 21

22 Fördelning lastbil-kombi beroende på omlastningskostnad
Källa: Behrends et al (CTH) 2010 beräkningar för en linje Göteborg-Örebro-Stockholm 22

23 Totala utsläpp av koldioxid beroende på omlastningskostnad
Källa: Behrends et al (CTH) 2010 beräkningar för en linje Göteborg-Örebro-Stockholm 23

24 Regionalt kombitransportsystem i Mälardalen
24

25 VEL-wagon

26 KTH Järnvägsgruppen vid ToL - Forskning om godstransporter och logistik
Avslutade projekt Effektiva tågsystem för godstransporter – tvärvetenskapligt projekt 2005 Modell för utbud och kostnad för godstransporter – Dr 2010 Effekter av lastbilsavgifter 2008 Godskundernas värderingar – Lic 2006 Utvärdering av intermodala transportkedjor 2010 TOSCA – Tekniska möjligheter att minska utsläpp av växthusgaser från transportsektorn TESS – Intermodal Solutions for Trans European Temperature Sensitive Shipments 2011 MINT – Model and decision Support System for Evaluation of Intermodal Terminal Networks 2011 Linjetåg för småskalig kombi 2011

27 KTH Järnvägsgruppen vid ToL - Forskning om godstransporter och logistik
Pågående projekt: Regionala kombitrafiksystem SCANDRIA: Scandinavian-Adriatic Corridor for Growth and Innovation BLGC: Bothnian Green Logistic Corridor VEL-wagon: Versatile, Efficient and Longer Wagon for European Transportation Överbelastad infrastruktur Tidtabellsläggning mha simulering

28 Förslag till åtgärder Öka tillgängligheten
Det behöv ett mer heltäckande nät för kombitrafik Förenkla terminalhanteringen Enklare och billigare terminalteknik krävs, horisontell överföring under kontaktledning på sikt automatisk Öka flexibiliteten Högre frekvens medger större flexibilitet Ta helhetsansvar mot kunden Det behövs operatörer/speditörer som kan erbjuda kombitransport från dörr till dörr Säkerställ information on line till kunden Satsa mer på demonstrationsprojekt och stimulera företag som vill pröva nya lösningar Copyright: B-L Nelldal

29 Vad krävs för att utveckla kombitrafiken på lång sikt?
Några stora terminaler ”Freight services centers” och många små ”hållplatser” öppna för alla operatörer Ta vara på hamnarna som stora kombiterminaler Nästa generation lastbilsterminaler bör lokaliseras för maximal samverkan järnväg-lastbil-sjöfart Koppling tåg-flyg för snabba godstransporter För containers och växelflak: Utveckla terminaltekniken med helautomatisk horisontell överföring Copyright: B-L Nelldal

30 Tack! Hemsida:


Ladda ner ppt "- Utveckling och ekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser