Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium 7/4 CTS. 22014-08-23 Värdering av förbättrad kapacitet på järnväg för godstrafik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium 7/4 CTS. 22014-08-23 Värdering av förbättrad kapacitet på järnväg för godstrafik."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium 7/4 CTS

2 22014-08-23 Värdering av förbättrad kapacitet på järnväg för godstrafik

3 32014-08-23 Värdering av förbättrad kapacitet på järnväg för godstrafik Inget nytt problem men eftersom många fler kapacitetsåtgärder på järnväg idag motiveras av effekter som kräver en mer avancerad kalkylmetod så har problemet växt. Problemet hänger ihop med hur man beräknar konsumentöverskottet.

4 42014-08-23 Två metoder att beräkna konsumentöverskott Indirekt metod Bygger på en rad förutsättningar som gör att den kan tillämpas på ett enklare underlag. Däremot utgör förutsättningarna en begränsning för vilka effekter som kan värderas. Direkt metod Finns ingen begränsning i metodens tillämpbarhet men den kräver ett detaljerat underlag som bygger på mycket information.

5 52014-08-23 Direkta metoden Transportkundernas nytta (konsumentöverskottet) av en åtgärd beräknas för överflyttade transporter från ett transportslag till ett annat genom att jämföra alla kostnader som respektive transportslag har för en transport. Med den indirekta metoden kan detta göras genom att mäta kostnadsförändringen hos det transportslag dit överflyttningen skett och tillämpa ”rule of the half”.

6 62014-08-23 Vad ställer den direkta metoden för krav underlaget till en kalkyl? Man bör känna till hur stora volymer av respektive varuslag som respektive transportslag transporterar i olika relationer före och efter åtgärd. Man bör ha detaljerad kunskap om respektive transportslags lastvikter och hastigheter före och efter åtgärd. Man bör känna till respektive transportslags omlastningskostnader före och efter åtgärd. Man bör känna till respektive transportslags förseningsrisker. Man bör känna till respektive transportslags skaderisker på godset

7 72014-08-23 Hur har kalkylmetodiken tillämpats? När det gäller överflyttning av volymer mellan transportslagen är man hänvisad till transportanalyser som bygger på expertbedömningar eftersom prognosmodellen samgods (gamla) inte klarar det med tillräckligt bra kvalitet på länknivå. Kostnadsskillnader mellan transportslagen bygger på grova schabloner som tillämpas lika för alla volymer som överflyttas mellan transportslagen. Grundläggande förutsättningar så som hastigheter, lastvikter, antal omlastningar och omlastningskostnader för respektive transportslag är lika för alla volymer. Det tas inte hänsyn till förseningsriskskostnader för de olika transportslagen.

8 82014-08-23 Förslag på utvecklingsinsatser Förbättra nuvarande kostnadsfunktioner. Se till att de är konsistenta i hela analysprocessen (nu olika i t ex samgodsmodellen och de som sedan används i kalkyl). Förbättra samgods så att överflyttade volymer kan hämtas från samgodsmodellen. Om nya samgodsmodellen visar sig ge valida resultat utveckla en samkalk samgods?? Mer …..


Ladda ner ppt "Seminarium 7/4 CTS. 22014-08-23 Värdering av förbättrad kapacitet på järnväg för godstrafik."

Liknande presentationer


Google-annonser