Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgs kommuns bolag Verksamheten får enbart bedrivas inom kommunens geografiska gränser (undantag finns), lokaliseringsprincipen Det skall finnas ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgs kommuns bolag Verksamheten får enbart bedrivas inom kommunens geografiska gränser (undantag finns), lokaliseringsprincipen Det skall finnas ett."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgs kommuns bolag Verksamheten får enbart bedrivas inom kommunens geografiska gränser (undantag finns), lokaliseringsprincipen Det skall finnas ett kommunalt syfte, den kommunala kompetensen Aktiebolagslagen (ABL) tydliggör ansvar och befogenhet Kommunfullmäktige styr genom ägardirektiv, policydokument och styrelse

2 Göteborgs kommuns bolag Bolagssektorn är en betydande del av Göteborgs kommuns verksamhet och ekonomi (år 2006) Bokförda värdet av bolagens tillgångar ca 52 mdkr Årets investeringar 4 909 Mkr Årets resultat 610 Mkr Rörelseintäkterna 15 731 Mkr Soliditeten uppgick till ca 23 % Antalet årsarbetare 8 500

3 Göteborgs kommuns bolag Bolagsgrupperingar/koncernen Förvaltnings AB Framtiden (de allmännyttiga bostadsföretagen), 16 direktägda bolag Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (bl a Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Liseberg AB), 17 direktägda bolag Älvstranden Utveckling AB, 2 direktägda bolag Delägda (>50%) bolag (bl GRYAAB, Renova), 4 bolag Göteborgs Spårvägar AB Övriga direkt och indirekt ägda bolag, ca 90 st

4 Göteborgs kommuns bolag Principer för finansiering av verksamheten Bolagen intäkter är kommersiella, dvs utgör ersättning för utförda tjänster Merparten av bolagen är konkurrensutsatta Eventuella underskott i bolagen täcks med koncernbidrag från övriga bolag inom respektive bolagskoncern Kommunen erhåller ingen utdelning från bolagen Kommunen har i begränsad omfattning överfört ägarkapital till bolagen


Ladda ner ppt "Göteborgs kommuns bolag Verksamheten får enbart bedrivas inom kommunens geografiska gränser (undantag finns), lokaliseringsprincipen Det skall finnas ett."

Liknande presentationer


Google-annonser