Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KFs dialogdag 2013-03-21. Verksamhetsområden  Kapitalförvaltning Underhåll och skötsel av bolagets tillgångar för optimal ekonomi och kundnytta  Bostads-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KFs dialogdag 2013-03-21. Verksamhetsområden  Kapitalförvaltning Underhåll och skötsel av bolagets tillgångar för optimal ekonomi och kundnytta  Bostads-"— Presentationens avskrift:

1 KFs dialogdag 2013-03-21

2 Verksamhetsområden  Kapitalförvaltning Underhåll och skötsel av bolagets tillgångar för optimal ekonomi och kundnytta  Bostads- och lokaluthyrning Marknadsföring och uthyrning av bolagets bostäder och lokaler  Utvecklingsarbete Utveckling och planering av både befintliga och framtida byggnader och bostadsområden för en anpassning till den långsiktiga efterfrågan på bostadsmarknaden

3 Munkbo AB Bolaget i siffror 2012-12-31 Antal bostäder513 Antal m² bostäder31 433 Antal m² lokaler2 935 Bokfört värde, kr/m²4 184 Låneskuld, kr/m²3 783 Ø hyra, bostäder, kr/m²857 Resultat 2012, tkr423 Antal anställda (årsarb.)11 (9,78) Antal bostadssökande (130320)316 Ø vakansgrad 20122,7% Flyttningsfrekvens 201221,7%

4 Bohusläningen 1987

5 Bostadsområden Centrum, 149 lgh Jonsäng, 161 lgh

6 Bostadsområden Lantgårdsgatan, 10 lgh Brudås, 99 lgh

7 Bostadsområden Västra Jonsäng, 12 lgh Vadholmen, 13 lgh

8 Bostadsområden Hedekas, 69 lgh

9 Styrdokument  Bolagsordning Antogs av KF 1999. Flera nya bestämmelser angående innehåll i bolagsordningar har kommit till efter 1999. Arbete med förslag till ny bolagsordning pågår i kommunen  Ägardirektiv Antogs av KF 2007. Arbete med nya direktiv pågår för att anpassa till den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, den s.k. Allvillagen Från ägaren

10 Styrdokument  Arbetsordning för bolagsstyrelsen  Instruktioner för VD  Instruktioner för ekonomisk rapportering  Attest- och utanordningsreglemente  Finanspolicy  Uthyrningspolicy  Policy mot mutbrott och bestickning  Arbetsmiljöpolicy  Mfl. Bolagsinterna styrdokument

11 Vad händer 2013?  Nybyggnation (?) Upphandling och eventuell nybyggnation av ca 20-24 lägenheter centralt i Munkedal. Beräknad investering ca 30 mkr.  Ny bolagsordning och nya ägardirektiv Nya direktiv om avkastningskrav mm kommer sannolikt att påverka bolagets verksamhet, bl.a. avseende budgetförutsättningar, hyres- förhandlingar och investeringsmöjligheter.  Beslut om nya redovisningsregler (K3) Omfattande förändringar bl.a. avseende avskrivningar och investeringar. En övergång 1/1 2014 påverkar bolaget redan 2013.  ROT-projekt, Jonsäng Under hösten startar ROT-renoveringen av Jonsäng med upphandling av projektledare och övriga konsulter samt igångsättning av projektering.

12 Framtida utmaningar  Stora investeringar i ny- och ombyggnader  Äldre kunder  Energi


Ladda ner ppt "KFs dialogdag 2013-03-21. Verksamhetsområden  Kapitalförvaltning Underhåll och skötsel av bolagets tillgångar för optimal ekonomi och kundnytta  Bostads-"

Liknande presentationer


Google-annonser