Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmännyttans roll som samhällsbyggare Malin Lagerwall Ordförande Lulebo AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmännyttans roll som samhällsbyggare Malin Lagerwall Ordförande Lulebo AB."— Presentationens avskrift:

1 Allmännyttans roll som samhällsbyggare Malin Lagerwall Ordförande Lulebo AB

2 Korta fakta – 2011-12-31 Ägare:Luleå Kommunföretag 100% Omsättning :754 mkr Antal anställda:70 Antal lägenheter: 9201 bostadslägenheter och 1502 studentlägenheter Totalt: 10 703

3 Total lägenhetsyta:642 858 m 2 (bostadslgh), 55 981 m 2 (studentlgh) Hyresnivå:2011-12-31: 820 kr/m 2 lgh, 996 kr/m 2 studentlgh Lokaler:267 lokaler, 45 338 m 2 Förvaltning:Ekonomi, teknik, marknad, lägenhetsservice Entreprenad:Fastighetsskötsel, yttre underhåll, reparationer Korta fakta – 2011-12-31

4 Områden Öst Hertsön Knöppelåsen Krongårdsringen Lerbäcken Lulsundsberget Lövskatan Skurholmen Örnäset Centrum Centrala stan Bergnäset Malmudden Östermalm Tuna Kallkällan Mjölkudden Antnäs Väst Björkskatan Porsön Studentbostadsförmedling Råneå Gammelstad Sunderbyn

5 Hur styrs Lulebo AB? Luleå kommunfullmäktige Luleå kommunföretag AB Ägardirektiv VD Bolagsordningen Styrelse

6 Ägardirektiv 2013 Lulebo AB utgör ett viktigt instrument för den kommunala bostadspolitiken. Bolaget skall bygga, äga, förvalta och hyra ut bostäder och kommersiella lokaler inom Luleå kommun. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att utveckla Luleå kommun till en attraktiv tillväxtkommun. Detta skall ske genom utveckling av bostäder, bostadsområden och stadsdelar med god kvalitet. Verksamheten skall bedrivas med affärsmässiga principer. Huvudinriktningen för Lulebo AB:s verksamhet bygger på långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Bolaget skall inom ramen för de ekonomiska avkastningskraven skapa ett brett utbud av bostäder som tillgodoser kommunens bostadsociala ambitioner, underlättar integrationsarbetet, skapar boendeformer för olika sociala grupper och åldersgrupper i samhället, bl.a. bygga trygghetsboenden. Bolaget har rätt utan kommunfullmäktiges godkännande bygga, köpa och försälja fastigheter inom lägenhetsintervallet 9 000 – 11 500 lägenheter...Lulebo AB skall bedriva sin verksamhet med ett långsiktigt avkastningskrav på minst 5% på bolagets egna kapital. Vidare bör bolagets soliditet i slutet av 2014 uppgå till minst 9,5%.

7 Allmännyttan som samhällsbyggare…är man inte husbyggare och hyresvärd…

8 Lulebo är en klok och framsynt samhällsbyggare. Vår vision KLOK är att ta hänsyn till alla tre hållbarhetsaspekterna - sociala, ekonomiska och ekologiska, att vara en affärsmässig och ansvarsfull förvaltare, att agera demokratiskt, lyssna och samverka.

9 FRAMSYNT är att agera långsiktigt, att bygga sunda och friska hus, att vara en kunskapsbärare lokalt, att pröva nya tekniker och lösningar och vara en förebild på bostadsmarknaden.

10 SAMHÄLLSBYGGARE är att vara med och påverka utvecklingen genom att bygga, förädla och förvalta bostäder som gör Luleå till en bättre plats att leva och bo på.

11 Lulebo AB är en klok och framsynt samhällsbyggare.

12 Till visionen hör ett antal strategier som ska vägleda företaget under närmaste åren. Verksamheten skall vara målstyrd med affärsmässighet, engagemang och bra ledarskap. Miljö, energifrågor och kunden i fokus samt kvalitet i alla led skall vara ledstjärnor i vårt arbete. Vi skall utveckla våra stadsdelar, öka vår marknadsandel i centrum samt minska andelarna där vi är dominerande. Informationsteknik och personalens kompetensutveckling är ytterligare framgångsfaktorer för att förverkliga bolagets vision. Strategier

13 Underhåll och investeringar 20102011Sabo ftg i snitt 2010 Löpande66 481’ 59 414’43 210’ 84,50 kr/m 2 76,67 kr/m 2 55,76 kr/m 2 Planerat109 803’ 184 342’132 294’ 139,56 kr /m 2 237,87 kr/m 2 170,71 kr/m 2 Totalt underhåll176 285’243 756’175 504’ 224,06 kr/m 2 314,53 kr/m 2 226,47 kr/m 2 Investeringar167 800’221 700’


Ladda ner ppt "Allmännyttans roll som samhällsbyggare Malin Lagerwall Ordförande Lulebo AB."

Liknande presentationer


Google-annonser