Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmännyttans roll som samhällsbyggare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmännyttans roll som samhällsbyggare"— Presentationens avskrift:

1 Allmännyttans roll som samhällsbyggare
Malin Lagerwall Ordförande Lulebo AB

2 Korta fakta – 2011-12-31 Ägare: Luleå Kommunföretag 100%
Omsättning : 754 mkr Antal anställda: 70 Antal lägenheter: 9201 bostadslägenheter och 1502 studentlägenheter Totalt:

3 Korta fakta – Total lägenhetsyta: m2 (bostadslgh), m2 (studentlgh) Hyresnivå: : 820 kr/m2 lgh, 996 kr/m2 studentlgh Lokaler: 267 lokaler, m2 Förvaltning: Ekonomi, teknik, marknad, lägenhetsservice Entreprenad: Fastighetsskötsel, yttre underhåll, reparationer

4 Områden Öst Hertsön Knöppelåsen Krongårdsringen Lerbäcken
Lulsundsberget Lövskatan Skurholmen Örnäset Centrum Centrala stan Bergnäset Malmudden Östermalm Tuna Kallkällan Mjölkudden Antnäs Väst Björkskatan Porsön Studentbostadsförmedling Råneå Gammelstad Sunderbyn

5 Hur styrs Lulebo AB? Luleå kommunfullmäktige Luleå kommunföretag AB
Bolagsordningen Ägardirektiv Styrelse VD

6 Ägardirektiv 2013 Lulebo AB utgör ett viktigt instrument för den kommunala bostadspolitiken. Bolaget skall bygga, äga, förvalta och hyra ut bostäder och kommersiella lokaler inom Luleå kommun. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att utveckla Luleå kommun till en attraktiv tillväxtkommun. Detta skall ske genom utveckling av bostäder, bostadsområden och stadsdelar med god kvalitet. Verksamheten skall bedrivas med affärsmässiga principer. Huvudinriktningen för Lulebo AB:s verksamhet bygger på långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Bolaget skall inom ramen för de ekonomiska avkastningskraven skapa ett brett utbud av bostäder som tillgodoser kommunens bostadsociala ambitioner, underlättar integrationsarbetet, skapar boendeformer för olika sociala grupper och åldersgrupper i samhället, bl.a. bygga trygghetsboenden. Bolaget har rätt utan kommunfullmäktiges godkännande bygga, köpa och försälja fastigheter inom lägenhetsintervallet – lägenheter. ..Lulebo AB skall bedriva sin verksamhet med ett långsiktigt avkastningskrav på minst 5% på bolagets egna kapital. Vidare bör bolagets soliditet i slutet av 2014 uppgå till minst 9,5%.

7 Allmännyttan som samhällsbyggare…är man inte husbyggare och hyresvärd…
Vi vill bidra till ett attraktivt och hållbart Luleå – och det gör vi genom att vara samhällsbyggare Bild på lekande barn och barn som gör saker Bild på lägenheter och fina yttre miljöer Klippa in text från ägardirektivet om att vi ska vara med och bygga för nya Luleåbor

8 Vår vision Lulebo är en klok och framsynt samhällsbyggare. KLOK
är att ta hänsyn till alla tre hållbarhetsaspekterna - sociala, ekonomiska och ekologiska, att vara en affärsmässig och ansvarsfull förvaltare, att agera demokratiskt, lyssna och samverka. Socialt: bild på barn som leker och gårdsmiljöer med människor. Mångfald… Skapa stolthet för sitt bostadsområde och sin närmiljö Miljö: mål när det gäller nyproduktion, energi, materialval osv. Fokus på grönområden/yttre miljö. Bild på ngt grönt… Ekonomi: underhålla vårt befintliga bestånd…absolut största delen i vårt bestånd och ”viktigare” än nyproduktion…

9 FRAMSYNT är att agera långsiktigt, att bygga sunda och friska hus, att vara en kunskapsbärare lokalt, att pröva nya tekniker och lösningar och vara en förebild på bostadsmarknaden.

10 SAMHÄLLSBYGGARE är att vara med och påverka utvecklingen genom att bygga, förädla och förvalta bostäder som gör Luleå till en bättre plats att leva och bo på.

11 Lulebo AB är en klok och framsynt samhällsbyggare.

12 Strategier Till visionen hör ett antal strategier som ska vägleda företaget under närmaste åren. Verksamheten skall vara målstyrd med affärsmässighet, engagemang och bra ledarskap. Miljö, energifrågor och kunden i fokus samt kvalitet i alla led skall vara ledstjärnor i vårt arbete. Vi skall utveckla våra stadsdelar, öka vår marknadsandel i centrum samt minska andelarna där vi är dominerande. Informationsteknik och personalens kompetensutveckling är ytterligare framgångsfaktorer för att förverkliga bolagets vision.

13 Underhåll och investeringar
Sabo ftg i snitt 2010 Löpande ’ ’ ’ 84,50 kr/m2 76,67 kr/m2 55,76 kr/m2 Planerat ’ ’ ’ 139,56 kr /m2 237,87 kr/m2 170,71 kr/m2 Totalt underhåll ’ ’ ’ 224,06 kr/m2 314,53 kr/m2 226,47 kr/m2 Investeringar ’ ’


Ladda ner ppt "Allmännyttans roll som samhällsbyggare"

Liknande presentationer


Google-annonser