Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkeringsköp • Kommunfullmäktige reglerar hur många bilplatser fastighetsägaren är skyldig att skapa genom Malmö Stads p-norm. • Fastighetsägaren löser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkeringsköp • Kommunfullmäktige reglerar hur många bilplatser fastighetsägaren är skyldig att skapa genom Malmö Stads p-norm. • Fastighetsägaren löser."— Presentationens avskrift:

1 Parkeringsköp • Kommunfullmäktige reglerar hur många bilplatser fastighetsägaren är skyldig att skapa genom Malmö Stads p-norm. • Fastighetsägaren löser detta normalt inom egen fastighet • Om förutsättningar finns kan Fastighetsägaren träffa nyttjanderättsavtal hos annan fastighetsägare som skapat fler platser än eget behov alternativt med Malmö Stad träffa avtal om parkeringsköp.

2 Parkeringsköp • Fastighetsägare skriver avtal med fastighetskontoret. • Medel balanseras inom fastighetskontoret. • Parkering Malmö äskar medel i samband med investering i närområde. • Fastighetsägare får förtur på hyra av motsvarande antal parkeringsplatser • Investering finansieras via P-köp samt framtida parkeringsavgifter

3 Parkeringsköp Fastighetsägaren • Utrymmesskäl inom egen fastighet • Lägre kostnad Malmö Stad • Samordning minskar totalt behov av parkeringsplatser • Möjliggör investering i parkering som löser parkeringsbekymmer för andra än p-köpslösare. • Lägre boendekostnader Parkeringsköpsavgiften på vinna-vinna nivå

4 Parkeringsköp 199020032008 Zon A60.00080.000100.000 Zon B30.00040.000 50.000

5 Ny parkeringspolicy och Parkeringsnorm 2010 Minskade krav och flexibel norm Ny norm • Flerbostadshus+besök 0,6-1,1 • Kontor/1000m2 6,75-9 Tidigare • Flerbostadshus+besök 1,0 • Kontor/1000m2 14 Normsänkande faktorer har hittills varit stationsnära (500m från stationsuppgångar) eller att byggherrana binder upp sig för fri tillgång till bilpool.

6 Kan bilpooler vara en fungerande lösning • Malmö växer och förtätas • Västra Hamnen är en stadsdel med fokus på långsiktig hållbarhet • Ambitionen att plocka bort onödiga bilresor och att öka andelen cykel och kollektivtrafikresor • Minskad bilanvändning innebär att det blir förmånligare att använda bilpool än egen bil • Västra hamnen har en trängselproblematik vid in/utfart

7 Exempel Fullriggaren i Västra Hamnen • PMalmö kräver garanti på visst antal p-köp för att kunna ta investeringsbeslut. • Malmö Stad har en ambition att långsiktigt minska bilinnehavet • Byggherren önskar attraktiv boendemiljö och ekonomiska förutsättningar

8 Bilpool i Västra Hamnen • PMalmö-privata byggherrar-SunFleet-Malmö Stad • Malmö Stad sänker byggherrarnas krav på parkeringsplatser från 1 till 0.7 • Byggherrarna binder upp sig för fri bilpool i 5 år för boende • Byggherrarna bygger bara del av egna kravet under egen tomt • PMalmö bygger gemensamt parkeringshus för området

9 Varför gemensamt parkeringshus • Minska investeringsrisken för byggherrar • Bilinnehavet kommer variera i fastigheterna • Bättre möjlighet till beläggningsoptimering • Cykeln och bilpoolsbilen närmare än egna bilen


Ladda ner ppt "Parkeringsköp • Kommunfullmäktige reglerar hur många bilplatser fastighetsägaren är skyldig att skapa genom Malmö Stads p-norm. • Fastighetsägaren löser."

Liknande presentationer


Google-annonser