Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkeringsköp Kommunfullmäktige reglerar hur många bilplatser fastighetsägaren är skyldig att skapa genom Malmö Stads p-norm. Fastighetsägaren löser detta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkeringsköp Kommunfullmäktige reglerar hur många bilplatser fastighetsägaren är skyldig att skapa genom Malmö Stads p-norm. Fastighetsägaren löser detta."— Presentationens avskrift:

1 Parkeringsköp Kommunfullmäktige reglerar hur många bilplatser fastighetsägaren är skyldig att skapa genom Malmö Stads p-norm. Fastighetsägaren löser detta normalt inom egen fastighet Om förutsättningar finns kan Fastighetsägaren träffa nyttjanderättsavtal hos annan fastighetsägare som skapat fler platser än eget behov alternativt med Malmö Stad träffa avtal om parkeringsköp.

2 Parkeringsköp Fastighetsägare skriver avtal med fastighetskontoret.
Medel balanseras inom fastighetskontoret. Parkering Malmö äskar medel i samband med investering i närområde. Fastighetsägare får förtur på hyra av motsvarande antal parkeringsplatser Investering finansieras via P-köp samt framtida parkeringsavgifter

3 Parkeringsköp Fastighetsägaren Utrymmesskäl inom egen fastighet
Lägre kostnad Malmö Stad Samordning minskar totalt behov av parkeringsplatser Möjliggör investering i parkering som löser parkeringsbekymmer för andra än p-köpslösare. Lägre boendekostnader Parkeringsköpsavgiften på vinna-vinna nivå

4 Parkeringsköp 1990 2003 2008 Zon A 60.000 80.000 100.000 Zon B 30.000
40.000 50.000

5 Ny parkeringspolicy och Parkeringsnorm 2010 Minskade krav och flexibel norm
Ny norm Tidigare Flerbostadshus+besök 0,6-1,1 Kontor/1000m ,75-9 Flerbostadshus+besök ,0 Kontor/1000m Normsänkande faktorer har hittills varit stationsnära (500m från stationsuppgångar) eller att byggherrana binder upp sig för fri tillgång till bilpool.

6 Kan bilpooler vara en fungerande lösning
Malmö växer och förtätas Västra Hamnen är en stadsdel med fokus på långsiktig hållbarhet Ambitionen att plocka bort onödiga bilresor och att öka andelen cykel och kollektivtrafikresor Minskad bilanvändning innebär att det blir förmånligare att använda bilpool än egen bil Västra hamnen har en trängselproblematik vid in/utfart

7 Exempel Fullriggaren i Västra Hamnen
PMalmö kräver garanti på visst antal p-köp för att kunna ta investeringsbeslut. Malmö Stad har en ambition att långsiktigt minska bilinnehavet Byggherren önskar attraktiv boendemiljö och ekonomiska förutsättningar

8 Bilpool i Västra Hamnen
PMalmö-privata byggherrar-SunFleet-Malmö Stad Malmö Stad sänker byggherrarnas krav på parkeringsplatser från 1 till 0.7 Byggherrarna binder upp sig för fri bilpool i 5 år för boende Byggherrarna bygger bara del av egna kravet under egen tomt PMalmö bygger gemensamt parkeringshus för området

9 Varför gemensamt parkeringshus
Minska investeringsrisken för byggherrar Bilinnehavet kommer variera i fastigheterna Bättre möjlighet till beläggningsoptimering Cykeln och bilpoolsbilen närmare än egna bilen


Ladda ner ppt "Parkeringsköp Kommunfullmäktige reglerar hur många bilplatser fastighetsägaren är skyldig att skapa genom Malmö Stads p-norm. Fastighetsägaren löser detta."

Liknande presentationer


Google-annonser