Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14 Nya parkeringsplatser (1) Varför Det är trångt på parkeringarna, speciellt i den södra delen Här har man.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14 Nya parkeringsplatser (1) Varför Det är trångt på parkeringarna, speciellt i den södra delen Här har man."— Presentationens avskrift:

1 Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14 Nya parkeringsplatser (1) Varför Det är trångt på parkeringarna, speciellt i den södra delen Här har man redan börjat parkera på skogssidan Förslag Gör 10 – 12 nya parkeringsplatser mot skogen i den södra delen Ta bort sly och fäll fyra aspar, det är ok från Thn’s kommun Schakta bort jord och lägg sten istället så att det blir dränerat Man parkerar bilarna snett in från infartsvägen Kostnader Styrelsen har beräknat kostnaderna till ca 20 000 kr Det förutsätter att vi gör huvuddelen av arbetet själva dvs i form av arbetslag

2 Parkeringsplatser (2) Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14

3 Arbetslag är lönsamma (1) Styrelsen rekommenderar att vi ska fortsätta att arbeta med arbetslag Vi har nu ett gäng med 11 pers som jobbar bra ihop Med hantverkare Med arbetslag 1.Garagelängorna Alt1: 2000*77=149 400 kr. Projektledning och material Alt2: 2500*77 =192 500 kr. har kostat 30 000 kr Alt3: 3000 *77=231 000 kr.Besparing minst 119 000 kr 2. Nya slipers runt södra lekplatsen Uppskattat pris 53 000 krArbetslag och material har kostat 17 000 kr Besparing minst 35 000 kr Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14

4 Arbetslag är lönsamma (2) Vi sparar som visades ganska stora pengar genom att göra jobb med vårt arbetslag Vi har ett gäng med 11 pers som jobbar bra ihop Vi har material och bra verktyg i förrådet Vi är ett ganska stort område där det bor många kunniga personer Vi betalar 100 kr/tim för arbete i arbetslag Det är svårt att samla medlemmarna till arbetsdagar, det visade garage-arbetena i fjol Styrelsen uppfattar det såhär: -- medlemmarna vill gärna ”köpa” jobb -- att köpa från hantverkare är dyrt Styrelsen rekommenderar alltså att: -- vi fortsätter att arbeta med arbetslag -- anmäl er gärna till arbetslaget, det uppskattas Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14

5 Husvagnsparkeringen (1) Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14

6 Husvagnsparkeringen (2) Vi arrenderar marken från kommunen -- då kan vi mera säkert använda området -- det blir Nattsländans privata parkering Vi rustar upp för max 12 platser -- marken dräneras -- platserna märks ut -- platserna spärras med kedja och lås Platserna hyrs av användarna och betalas till föreningen Marken ska hållas ”snygg” -- det får inte se skräpigt ut -- det ska inte vara vinterförvaring Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14

7 Husvagnsparkeringen (3) Kostnader -- Hyran till Thn’s kommun kostar 1000 kr/år -- Att iordningställa ytan beräknas kosta ca 20 000 kr -- Hyran för en plats kostar 500kr/år Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14

8 Hemsida Varför Endast 30 st e-mailadresser har kommit in En hemsida diskuterades på förra årsmötet Många har en egen dator eller tillgång till en dator Det är ett bra sätt att sprida information på Det höjer värdet på våra hus Förslag Denni Andersson Bkv 546 har gjort ett förslag En hemsida är uttagen, www.nattslandan.se www.nattslandan.se Information på hemsidan ska vara ”öppen” Kostnad En hemsida kostar ca 350 kr/år Sidan ska hållas uppdaterad och det beräknas kosta ca 5000 kr/år

9 Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14 Lekplatserna Varför Mycket av sanden har försvunnit Ytorna har frästs upp så att ogräset hämmats Smågungorna på norra lekplatsen äter sig igenom överliggaren Förslag Vi köper ny sand och och låter lägga ut den Vi köper nya smågungor från Haags Vi sätter själva upp gungorna mha arbetslag Kostnad Sand ca 10 000 kr Gungor ca 10 000 kr

10 Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14 Garagelängorna Varför Två baksidor behöver förbättras Golven har vittrat sönder i flera garage Förslag Baksidorna ges ny panel Arbetet görs som arbetslag och ägarna till garagen hjälper till Golven i två stycken garage lagas på prov Det kan vara svårt att laga golven pga •tunga bilar •våta bilar •värme och kyla Vi ska försöka använda en betong från ”Finja” Kostnader Baksidorna kostar 15 000 kr Provlagning av två golv kostar 3 000 kr

11 Motion angående pölen vid Bkv 512 – 514 (1) Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14

12 Motion angående pölen vid Bkv 512 – 514 (2) Styrelsens kommentarer: Asfaltarbete finns inte medtaget i budgeten Här finns en svacka som gör att vattnet samlas Svackan är ganska stor, men pölen är inte särskilt djup I vårt område finns många defekter i asfalten Inom några år bör vi lägga ny asfalt på -- parkeringarna -- de interna gångarna Asfaltering är dyrt Det är lämpligt att åtgärda besvärande defekter nu Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14

13 Motion angående pölen vid Bkv 512 – 514 (3) Styrelsens rekommendation: Pölen vid Bkv 512 – 514 åtgärdas -- det beräknas kosta xx xxx kr Då bör även pölen vid Bkv 440 åtgärdas, den är djupare och ligger direkt utanför ingången -- det beräknas kosta x xxx kr Åtgärda samtidigt den höga brunnen vid 2:a infarten strax utanför UC och hålet i svängen vid 1:a infarten -- det beräknas kosta xx xxx kr Åtgärda även pölarna runt brunnarna vid 2:a och 3:e garagelängorna, i mitten -- det beräknas kosta x xxx kr Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14


Ladda ner ppt "Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2012-03-14 Nya parkeringsplatser (1) Varför Det är trångt på parkeringarna, speciellt i den södra delen Här har man."

Liknande presentationer


Google-annonser