Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jönköping En stark stadsutveckling & hållbara kommunikationer Josephine Nellerup Samhällsbyggnadsstrateg Jönköpings kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jönköping En stark stadsutveckling & hållbara kommunikationer Josephine Nellerup Samhällsbyggnadsstrateg Jönköpings kommun."— Presentationens avskrift:

1 Jönköping En stark stadsutveckling & hållbara kommunikationer Josephine Nellerup Samhällsbyggnadsstrateg Jönköpings kommun

2 Höghastighetståg Götalandsbanan och Europabanan Ger stora möjligheter för regionförstoring och stadsutveckling

3 ”Götalandsbanan och Europabanan, med ett gemensamt stationsläge inom Kärnan, är angelägna att få till stånd för en attraktiv och hållbar regionförstoring.” Kommunfullmäktige oktober 2008 Ensam är ingen stark…

4

5 •Stationsläge och sträckningar •Trafikeringssystem •Stationsläget och tillväxteffekterna •Stationsutformning •Godsbangården Utredningar stadspassagen

6 •Hanterar det största och strategiskt viktigaste omvandlingsområdet inom Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare •Fördjupad översiktsplan och program för de kommande detaljplanerna •Ger en helhetsbild av omvandlingen kring Munksjön •Visar höghastighetsstationens potential för staden •kommunal strategi för hantering av förändringsönskemål •Bjuda in till delaktighet Ramprogram för södra Munksjön:

7 Boende: 12000 personer Arbetsplatser: 11500 platser En välmående stad med en god livsmiljö för alla, som präglas av kreativitet, öppenhet och tolerans. Strukturen gör det enkelt att röra sig till fots, med cykel och kollektivtrafik. Byggnaderna är av hög kvalitet och har en spännande och variationsrik arkitektur. Stadsdelarna är utformade med hållbara lösningar för dagvatten, transporter, byggnaders konstruktion och energiförsörjning.

8

9

10

11

12 Tillsammans kan vi skapa den goda staden – och gå ”från tanke till handling”


Ladda ner ppt "Jönköping En stark stadsutveckling & hållbara kommunikationer Josephine Nellerup Samhällsbyggnadsstrateg Jönköpings kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser