Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från Göteborgs Stads miljöfordonsbilpool

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från Göteborgs Stads miljöfordonsbilpool"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från Göteborgs Stads miljöfordonsbilpool
Marie Karlsson, SWECO

2 Bilpool bidrar till hållbara transporter
Ändrade resmönster Körsträckan med bil minskar Samordningsvinster Arbetspendlingen med bil minskar Behovet av parkeringsplatser minskar Minskad miljöpåverkan Minskad bilanvändning och bättre bilar Ökad trafiksäkerhet och arbetsmiljö

3 Göteborgspaketet® Bilpool Resepolicy Tjänsteresor Parkering
Privatresor Allmänheten Resepolicy Parkering Resepeng

4 Syfte Minska miljöpåverkan från resor Sänka totalkostnaderna
Öka säkerheten Vara ett gott exempel

5 Resepolicy Trafikkontoret
Användning av kollektivtrafik, cykel och bilpool i första hand Minimera användning av anställdas egna bilar, 2002 - Poolbil skall användas, 2005 Minskning av p-platser på sikt, 2002 - P-plats betalas av anställda, 2005 Förmånskort för kollektivtrafik, 2002 - Även leasingcykel, 2006

6 GCK-ersättning Arbetsresor stor del av miljöbelastningen
Uppmuntra gck-resande Månadskort, cykelleasing

7 Stort intresse

8 Vägen dit Tar tid – minst ett år Ordentliga diskussioner
Driv från ledningen Fackligt engagemang Arbetsresor viktigt del Arbetsgivaren delaktig (gratis p-platser) Flertalet anställda positiva Stegvis genomförande

9 Resepolicy för Göteborgs Stad
”Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande i tjänsten som resande till och från arbetet…” ”En av de övergripande inriktningarna skall vara att minimera negativa miljöeffekter genom att bidra till målet om en ökad andel resande med kollektivtrafik och cykel.”

10 Beslut Politiskt beslut att utveckla och stödja bilpoolskoncept - 2000
Trafiknämnden får i uppdrag att ta fram förslag på miljöfordons-bilpool

11 Arbetet fram till bilpoolen
Kartläggning av behov (hösten 2002) Förfrågningsunderlag (våren 2003) Upphandling (hösten 2003) Färdigställande (våren 2004)

12 Kartläggning av behov - resandestatistik - enkäter - bearbetning

13 Förfrågningsunderlag
- bilpoolens omfattning och krav - juridik och administration Upphandling - anbudstid - anbudsutvärdering

14 Privat användning …för de anställda - på kvällar och helger
- separat system - faktureras till hemadressen - ok från Skatteverket …för allmänheten - med som option

15 Beslut från skatteverket 2004-12-01 dnr: 114618059-04/1152
”Uthyrning skall ske till marknadsvärde, vilket innebär att hänsyn ska tas till både hyrbils- och bilpoolsmarknaden.”

16 Bilpoolens start Bilpoolen upphandlades under hösten 2003
Invigningen hölls den 23 augusti 2004

17 Deltagare i bilpoolen Arkivnämnden Konsument Göteborg
Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Fastighetskontoret Stadskansliet Kretsloppskontoret Göta Lejon Arkivnämnden Konsument Göteborg Business Region Göteborg

18 Bilpoolens omfattning
Informations- och bokningssystem drygt 650 användare bokningar och information via Internet supporttelefon dygnet runt fordonen öppnas med mobiltelefon eller smartcard verktyg för redovisning och fakturering

19 Bilpoolens omfattning
Fordonspark 26 miljöfordon med hög standard, placerade på tre platser service och underhåll av fordon Privatanvändning sedan maj 2006 Helhetskoncept tillhandahålls av SunFleet

20 Fordon i bilpoolen 9 Toyota Aygo 2 Toyota Prius Elhybrid
6 Volvo S60 Bi-Fuel 3 Volvo V70 Kombi Bi-Fuel 4 Volvo V50 Kombi Bi-Fuel 2 Volvo S40 Etanol

21 Utvärderingar Vad tycker användarna? Enkätundersökning 2005
Är det lönsamt? Kostnadsutvärdering 2007 vs 2006

22 Färdmedel för tjänsteresor
Bilpoolsbil Kollektivtrafik Cykel/promenerar Övrigt

23 Förändrat resande - Kör mer än året innan Kör mindre än året innan

24 Så tycker användarna

25 Kostnadsutvärdering Kostnader för sex förvaltningar 2003 2006

26 Kostnadsutvärdering Kostnaderna minskade med:
32 % inkl parkerings -kostnaderna 9 % exkl parkerings –kostnaderna

27 Kostnadsutvärdering De minskade kostnaderna beror framför allt på:
Minskade parkeringskostnader Minskat antal körda mil i tjänsten

28 Kostnadsutvärdering Ojämn fördelning mellan förvaltningarna…

29 Kostnadsutvärdering …minskade kostnader kan bero på:
Ändrade regler för inspektion och en ny generation medarbetare som oftare åker kollektivt. …ökade kostnader kan bero på: Ändrat körmönster för att bilpoolen upplevs som ”för lättillgänglig”.

30 I jämförelsen har ingen hänsyn tagits till positiva effekter som:
ökad produktivitet minskade arbetsmiljörisker eventuellt nöjdare personal profilerings­effekter minskad miljöpåverkan och trängsel eventuellt minskad arbetspendling med bil

31 Viktiga erfarenheter Kombinationen resepolicy och bilpool
Enkla användbara system gällande bilpoolen Överkapacitet vid bilpoolens införande Resvaneundersökningen inför bilpoolens införande

32 Göteborgs Stads hemsida

33 Bilpoolssatsning Företagsrådgivning Parkering Bilpoolsverktyg
Samarbete Västtrafik och bilpool

34 DN

35 Nya Resvanor Vägval Tel:


Ladda ner ppt "Erfarenheter från Göteborgs Stads miljöfordonsbilpool"

Liknande presentationer


Google-annonser