Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från Göteborgs Stads miljöfordonsbilpool Marie Karlsson, SWECO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från Göteborgs Stads miljöfordonsbilpool Marie Karlsson, SWECO."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från Göteborgs Stads miljöfordonsbilpool Marie Karlsson, SWECO

2 Ändrade resmönster •Körsträckan med bil minskar Samordningsvinster •Arbetspendlingen med bil minskar •Behovet av parkeringsplatser minskar Minskad miljöpåverkan •Minskad bilanvändning och bättre bilar Ökad trafiksäkerhet och arbetsmiljö •Minskad bilanvändning och bättre bilar Bilpool bidrar till hållbara transporter

3 Göteborgspaketet ® •Resepolicy –Parkering –Resepeng • Bilpool –Tjänsteresor – Privatresor – Allmänheten

4 • Minska miljöpåverkan från resor • Sänka totalkostnaderna • Öka säkerheten • Vara ett gott exempel Syfte

5 Resepolicy Trafikkontoret • Minimera användning av anställdas egna bilar, 2002 - Poolbil skall användas, 2005 • Minskning av p-platser på sikt, 2002 - P-plats betalas av anställda, 2005 • Förmånskort för kollektivtrafik, 2002 - Även leasingcykel, 2006 Användning av kollektivtrafik, cykel och bilpool i första hand

6 GCK-ersättning • Arbetsresor stor del av miljöbelastningen • Uppmuntra gck-resande • Månadskort, cykelleasing

7 Stort intresse

8 Vägen dit •Tar tid – minst ett år •Ordentliga diskussioner •Driv från ledningen •Fackligt engagemang •Arbetsresor viktigt del –Arbetsgivaren delaktig (gratis p-platser) –Flertalet anställda positiva •Stegvis genomförande

9 Resepolicy för Göteborgs Stad ”Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande i tjänsten som resande till och från arbetet…” ”En av de övergripande inriktningarna skall vara att minimera negativa miljöeffekter genom att bidra till målet om en ökad andel resande med kollektivtrafik och cykel.”

10 Beslut •Politiskt beslut att utveckla och stödja bilpoolskoncept - 2000 •Trafiknämnden får i uppdrag att ta fram förslag på miljöfordons- bilpool - 2001

11 Arbetet fram till bilpoolen •Kartläggning av behov (hösten 2002) •Förfrågningsunderlag (våren 2003) •Upphandling (hösten 2003) •Färdigställande (våren 2004)

12 - resandestatistik - enkäter - bearbetning Kartläggning av behov

13 Förfrågningsunderlag - bilpoolens omfattning och krav - juridik och administration Upphandling - anbudstid - anbudsutvärdering

14 Privat användning …för de anställda - på kvällar och helger - separat system - faktureras till hemadressen - ok från Skatteverket …för allmänheten - med som option

15 Beslut från skatteverket 2004-12-01 dnr: 114618059-04/1152 ”Uthyrning skall ske till marknadsvärde, vilket innebär att hänsyn ska tas till både hyrbils- och bilpoolsmarknaden.”

16 Bilpoolens start Bilpoolen upphandlades under hösten 2003 Invigningen hölls den 23 augusti 2004

17 Deltagare i bilpoolen •Stadsbyggnadskontoret •Trafikkontoret •Fastighetskontoret •Stadskansliet •Kretsloppskontoret •Göta Lejon •Arkivnämnden •Konsument Göteborg •Business Region Göteborg

18 Bilpoolens omfattning Informations- och bokningssystem •drygt 650 användare •bokningar och information via Internet •supporttelefon dygnet runt •fordonen öppnas med mobiltelefon eller smartcard •verktyg för redovisning och fakturering

19 Bilpoolens omfattning Fordonspark •26 miljöfordon med hög standard, placerade på tre platser •service och underhåll av fordon Privatanvändning •sedan maj 2006 Helhetskoncept tillhandahålls av SunFleet

20 Fordon i bilpoolen •9 Toyota Aygo •2 Toyota Prius Elhybrid •6 Volvo S60 Bi-Fuel •3 Volvo V70 Kombi Bi-Fuel •4 Volvo V50 Kombi Bi-Fuel •2 Volvo S40 Etanol

21 Utvärderingar •Vad tycker användarna? Enkätundersökning 2005 •Är det lönsamt? Kostnadsutvärdering 2007 - 2003 vs 2006

22 Färdmedel för tjänsteresor Bilpoolsbil Kollektivtrafik Cykel/promenerar Övrigt

23 - Kör mer än året innan - Kör mindre än året innan Förändrat resande

24 Så tycker användarna

25 Kostnadsutvärdering 2003 2006 Kostnader för sex förvaltningar

26 Kostnadsutvärdering Kostnaderna minskade med: • 32 % inkl parkerings - kostnaderna • 9 % exkl parkerings – kostnaderna

27 Kostnadsutvärdering De minskade kostnaderna beror framför allt på: •Minskade parkeringskostnader •Minskat antal körda mil i tjänsten

28 Ojämn fördelning mellan förvaltningarna… Kostnadsutvärdering

29 …minskade kostnader kan bero på: •Ändrade regler för inspektion och en ny generation medarbetare som oftare åker kollektivt. …ökade kostnader kan bero på: •Ändrat körmönster för att bilpoolen upplevs som ”för lättillgänglig”. Kostnadsutvärdering

30 I jämförelsen har ingen hänsyn tagits till positiva effekter som: •ökad produktivitet •minskade arbetsmiljörisker •eventuellt nöjdare personal •profilerings­effekter •minskad miljöpåverkan och trängsel •eventuellt minskad arbetspendling med bil

31 Viktiga erfarenheter •Kombinationen resepolicy och bilpool •Enkla användbara system gällande bilpoolen •Överkapacitet vid bilpoolens införande •Resvaneundersökningen inför bilpoolens införande

32 Göteborgs Stads hemsida www.trafikkontoret.goteborg.se

33 Bilpoolssatsning •Företagsrådgivning •Parkering •Bilpoolsverktyg •Samarbete Västtrafik och bilpool

34 DN 2007-09-30

35 Nya Resvanor Vägval marie.karlsson@sweco.se, Tel: 031- 63 28 72


Ladda ner ppt "Erfarenheter från Göteborgs Stads miljöfordonsbilpool Marie Karlsson, SWECO."

Liknande presentationer


Google-annonser