Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Stockholm Care 2002 Information om Stockholm Care ABs verksamhet Michael Nordh Grate VD 30 januari 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Stockholm Care 2002 Information om Stockholm Care ABs verksamhet Michael Nordh Grate VD 30 januari 2012."— Presentationens avskrift:

1 © Stockholm Care 2002 Information om Stockholm Care ABs verksamhet Michael Nordh Grate VD 30 januari 2012

2 © Stockholm Care 2002 Stockholm Care AB  Bildades 1991  Bolagiserades 1995  Nuvarande uppdrag (ägardirektiv 2005)  Ägarskap och förvaltning av Tobiasregistret – det nationella benmärgsregistret  Försäljning av vårdtjänster till utländska patienter i syfte att utnyttja ledig kapacitet, utveckla och bibehålla spetskompetens samt öka patientvolymer för utveckling av den högspecialiserade vården – ej undanträngning  Tjänsteexport – försäljning av utbildning och vårdrelaterade konsulttjänster

3 © Stockholm Care 2002 Stockholm Care AB  Omsättning: 70 – 104 mkr (2000 – 2011)  Resultat 2011: + 9,6 mkr  Avkastningskrav: 4,1 mkr per år  Personal  SCAB – 10 personer  Patientvården – 4 personer  TR – 2 personer  Konsulter (IT och Medical Director TR)  Sjukfrånvaro < 1 % (friskvård, förebyggande)  Låg personalomsättning  Hög medelålder

4 © Stockholm Care 2002 Stockholm Care AB  Bildades 1991  Bolagiserades 1995  Nuvarande uppdrag (ägardirektiv 2005)  Ägarskap och förvaltning av Tobiasregistret – det nationella benmärgsregistret  Försäljning av vårdtjänster till utländska patienter i syfte att utnyttja ledig kapacitet, utveckla och bibehålla spetskompetens samt öka patientvolymer för utveckling av den högspecialiserade vården – ej undanträngning  Tjänsteexport – försäljning av utbildning och vårdrelaterade konsulttjänster

5 © Stockholm Care 2002 Tobias Registret  Sveriges nationella register för friska givare av benmärg/blodbildande stamceller  1992 – Familjen Storch och SLL  Internationellt nätverk (19 miljoner givare)  > 500 stamcellstransplantationer  40 000 donatorer  Hög medelålder  10 % yngre än 35 år  Stort tapp kommande år  Ca 60 % klasstvå typade (relativt lågt)  Bidragsfinansiering SKL  Stora utvecklingsbehov kommande år

6 © Stockholm Care 2002 Stockholm Care AB  Bildades 1991  Bolagiserades 1995  Nuvarande uppdrag (ägardirektiv 2005)  Ägarskap och förvaltning av Tobiasregistret – det nationella benmärgsregistret  Försäljning av vårdtjänster till utländska patienter i syfte att utnyttja ledig kapacitet, utveckla och bibehålla spetskompetens samt öka patientvolymer för utveckling av den högspecialiserade vården – ej undanträngning  Tjänsteexport – försäljning av utbildning och vårdrelaterade konsulttjänster

7 © Stockholm Care 2002 Förfrågningar och avslutade ärenden

8 © Stockholm Care 2002 Omsättning per vårdgivare

9 © Stockholm Care 2002 Fakturering per specialitet/klinik

10 © Stockholm Care 2002 Fördelning av ärenden - länder

11 © Stockholm Care 2002 Fördelning fakturering - länder

12 © Stockholm Care 2002 LSF (E112) ackumulerad andel av totala patientvården

13 © Stockholm Care 2002 Stockholm Care AB  Bildades 1991  Bolagiserades 1995  Nuvarande uppdrag (ägardirektiv 2005)  Ägarskap och förvaltning av Tobiasregistret – det nationella benmärgsregistret  Försäljning av vårdtjänster till utländska patienter i syfte att utnyttja ledig kapacitet, utveckla och bibehålla spetskompetens samt öka patientvolymer för utveckling av den högspecialiserade vården – ej undanträngning  Tjänsteexport – försäljning av utbildning och vårdrelaterade konsulttjänster

14 © Stockholm Care 2002 Fokusområden SLL  Tillgänglighet  Kvalitet  Ekonomi i balans


Ladda ner ppt "© Stockholm Care 2002 Information om Stockholm Care ABs verksamhet Michael Nordh Grate VD 30 januari 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser