Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Värnamo kommun Gummifabriken – Dåtid möter framtid Vägvalsdiskussion ang. ägarformer mars 2010 Anders Ottensten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Värnamo kommun Gummifabriken – Dåtid möter framtid Vägvalsdiskussion ang. ägarformer mars 2010 Anders Ottensten"— Presentationens avskrift:

1  Värnamo kommun Gummifabriken – Dåtid möter framtid Vägvalsdiskussion ang. ägarformer mars 2010 Anders Ottensten anders.ottensten@se.pwc.com

2 PricewaterhouseCoopers mars 2010 Slide 2 Gummifabriken Vilken fråga skall utredas och belysas? I vilken form skall den ombyggda Gummifabriken ägas?

3 PricewaterhouseCoopers mars 2010 Slide 3 Gummifabriken Tre olika alternativ beskrivs och analyseras Har vi FrihetLetar vi efter Samhällsutveckling med affärsmässighet Tittar vi på Samhällsutveckling med politik

4 PricewaterhouseCoopers mars 2010 Slide 4 Gummifabriken Har vi Samhällsutveckling med politik Kommunen äger, bygger och förvaltar – Tekniska nämnden Kommunen har full rådighet över fastighetens användning Internhyressystem tillämpas Kommunallag och god redovisningssed tillämpas Kommunal logik Interna och externa relationer genom tekniska nämnden Fastighetens ekonomi garanteras genom anslag Vad är det ? För och emot + - Full koll Ingen tempoförlust Kontinuitet Inga mellanled Rak politisk styrning Vision och uthyrning under samma tak Utnyttja befintlig kompetens Fungerande regelverk Värdetillväxt tillfaller kommunen Splittrat fokus Tränger undan andra investeringar Kommersiell risk i kommunal miljö Konfliktrisk mellan olika perspektiv Risk att affärsmässigheten trängs undan

5 PricewaterhouseCoopers mars 2010 Slide 5 Gummifabriken Leter vi efterFrihet Privat aktör bygger, äger och förvaltar Kommunen är hyresgäst Ägaren har full rådighet Ägarbyte utan kommunalt medgivande Kommersiell logik i ägandet Kommunen kan gå ur hyresförhållandet Vad är det ? För och emot + - Kommunen slipper ta risker genom ägande Fokus på Vision och verksamhet Fri att lämna lokalerna Andra aktörer involveras i kommunens framtid Synergier i bygg och ägarprocess Fokus på driftkostnad “ Noll koll” Ägarbyte hotar kommnens vision Stor risk för lång bindningstid Värdetillväxt tillfaller ägaren, därmed risk för ökad hyra Rådigheten över lokaluthyrningen går förlorad ( ex. val av hyresgäst och verksamhet)

6 PricewaterhouseCoopers mars 2010 Slide 6 Gummifabriken Tittar vi på Kommunalt AB byggger och äger, kommunen hyr Full rådighet genom ägarstyrning Kommunal logik med affärsmässighet Samma transparens som i förvaltning Hyresrelationer hanteras av bolaget Fastighetens ekonomi kan garanteras genom koncernbidrag Vad är det ? För och emot +- Full koll Fokus på Vision och verksamhet Affärsmässighet Rådighet över vår Vision Kan ingå som del i en äkta koncern Värdetillväxt tillfaller koncernen/kommunen Risk för viss tempoförlust Risk för dubbla kompetenser Samhällsutveckling med affärsmässighet

7 PricewaterhouseCoopers mars 2010 Slide 7 Gummifabriken


Ladda ner ppt " Värnamo kommun Gummifabriken – Dåtid möter framtid Vägvalsdiskussion ang. ägarformer mars 2010 Anders Ottensten"

Liknande presentationer


Google-annonser