Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya allmännyttan – förhoppningar, farhågor och kunskapsbehov på nationell nivå Jörgen Mark-Nielsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya allmännyttan – förhoppningar, farhågor och kunskapsbehov på nationell nivå Jörgen Mark-Nielsen."— Presentationens avskrift:

1 Den nya allmännyttan – förhoppningar, farhågor och kunskapsbehov på nationell nivå Jörgen Mark-Nielsen

2 Den nya lagstiftningen – en framgång Allmännyttan: Fortsätta erbjuda bostäder till alla Kombinera affärsmässighet och samhällsnytta Begränsad värdeöverföring Regelverk som inte strider mot EU-rätten Lag om allmännyttiga kommunala bostads- aktiebolag Hyressättning: Förhandlingssystemet kvar De lokala parterna tar ansvar för hyressättningen Bruksvärdessystemet kvar Ingen hyresnormerande roll för allmännyttan Skyddsregler som bromsar snabba hyreshöjningar Ingen statlig inblandning

3 Sedan nya lagstiftningen trädde i kraft…  Handledning om ägardirektiv (SABO & SKL)  Hur ett affärsmässigt bostadsföretag arbetar (SABO)  Plattform för lokalt trepartssamarbete (SABO & HGF & Fastighetsägarna)  Modell för kommunala borgensavgifter (SABO & SKL & Kommuninvest)  Vad är marknadsmässiga avkastningskrav? (SABO & KTH & SKL & HGF & SABO- företag)  Bostadsföretagens samhällsansvar  Ansvar för personer som har svårt att ta plats på bostads- marknaden (SABO & HGF & Fastighetsägarna & SKL)  En stödordning för bostads- företag på vikande marknad  Erfarenheter av kommunala ägardirektiv

4 Vad har nya lagstiftningen inneburit för… kommunerna ? samhällsansvaret ? hyrorna och hyresgästerna ? konkurrensen ?

5 Vad har nya lagstiftningen inneburit för kommunerna?  Hur tar kommunerna sitt bostadsförsörjnings- ansvar?  Vad vill kommunerna med sina bostads- företag?  Vilken nytta gör företaget för kommunen?  Ser man samma behov av ett allmännyttigt bostadsföretag som tidigare?  Hur ser ägarstyrningen ut?  Nya ägardirektiv – innehåll och krav?  Vilka värdeöverföringar görs?

6 Vad har nya lagstiftningen inneburit för konkurrensen?  Hur tillämpas affärsmässiga principer i praktiken?  Vilka avkastningskrav ställs?  Vilken avkastningsnivå uppnås?  Hur fungerar kommunal borgen?  Förekommer olagligt statsstöd?  Hur ser konkurrenssituationen ut?  Hur upplever privata fastighetsägare förändringen?

7 Vad har nya lagstiftningen inneburit för samhällsansvaret?  Vilket samhällsansvar tar företagen?  Har företagens ansvarstagande förändrats?  Hur förenas samhällsansvar och affärsmässighet?  Hur utvecklas företagens kundrelationer?  Byggs nya hyresbostäder?  Renoveras befintliga hyreshus?  Vad händer på vikande marknader?

8 Vad har nya lagstiftningen inneburit för hyrorna och hyresgästerna?  Hur fungerar hyresförhandlingarna och tvistelösningen?  Hur utvecklas hyresnivåerna?  Har vi fått en hyresstruktur som motsvarar hyresgästernas värderingar?  Vad har slopandet av allmännyttans hyresnormerande roll betytt?  Har bruksvärdessystemet påverkats?  Hur ofta och med vilken effekt tillämpas skyddsregeln?  Erbjuder bolagen boinflytande?


Ladda ner ppt "Den nya allmännyttan – förhoppningar, farhågor och kunskapsbehov på nationell nivå Jörgen Mark-Nielsen."

Liknande presentationer


Google-annonser