Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya allmännyttan – förhoppningar, farhågor och kunskapsbehov på nationell nivå Jörgen Mark-Nielsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya allmännyttan – förhoppningar, farhågor och kunskapsbehov på nationell nivå Jörgen Mark-Nielsen."— Presentationens avskrift:

1 Den nya allmännyttan – förhoppningar, farhågor och kunskapsbehov på nationell nivå
Jörgen Mark-Nielsen

2 Den nya lagstiftningen – en framgång
Allmännyttan: Fortsätta erbjuda bostäder till alla Kombinera affärsmässighet och samhällsnytta Begränsad värdeöverföring Regelverk som inte strider mot EU-rätten Lag om allmännyttiga kommunala bostads- aktiebolag Hyressättning: Förhandlingssystemet kvar De lokala parterna tar ansvar för hyressättningen Bruksvärdessystemet kvar Ingen hyresnormerande roll för allmännyttan Skyddsregler som bromsar snabba hyreshöjningar Ingen statlig inblandning

3 Sedan nya lagstiftningen trädde i kraft…
Handledning om ägardirektiv (SABO & SKL) Hur ett affärsmässigt bostadsföretag arbetar (SABO) Plattform för lokalt trepartssamarbete (SABO & HGF & Fastighetsägarna) Modell för kommunala borgensavgifter (SABO & SKL & Kommuninvest) Vad är marknadsmässiga avkastningskrav? (SABO & KTH & SKL & HGF & SABO- företag) Bostadsföretagens samhällsansvar Ansvar för personer som har svårt att ta plats på bostads- marknaden (SABO & HGF & Fastighetsägarna & SKL) En stödordning för bostads- företag på vikande marknad Erfarenheter av kommunala ägardirektiv

4 Vad har nya lagstiftningen inneburit för…
kommunerna ? konkurrensen ? samhällsansvaret? hyrorna och hyresgästerna ?

5 Vad har nya lagstiftningen inneburit för kommunerna?
Hur tar kommunerna sitt bostadsförsörjnings-ansvar? Vad vill kommunerna med sina bostads-företag? Vilken nytta gör företaget för kommunen? Ser man samma behov av ett allmännyttigt bostadsföretag som tidigare? Hur ser ägarstyrningen ut? Nya ägardirektiv – innehåll och krav? Vilka värdeöverföringar görs?

6 Vad har nya lagstiftningen inneburit för konkurrensen?
Hur tillämpas affärsmässiga principer i praktiken? Vilka avkastningskrav ställs? Vilken avkastningsnivå uppnås? Hur fungerar kommunal borgen? Förekommer olagligt statsstöd? Hur ser konkurrenssituationen ut? Hur upplever privata fastighetsägare förändringen?

7 Vad har nya lagstiftningen inneburit för samhällsansvaret?
Vilket samhällsansvar tar företagen? Har företagens ansvarstagande förändrats? Hur förenas samhällsansvar och affärsmässighet? Hur utvecklas företagens kundrelationer? Byggs nya hyresbostäder? Renoveras befintliga hyreshus? Vad händer på vikande marknader?

8 Vad har nya lagstiftningen inneburit för hyrorna och hyresgästerna?
Hur fungerar hyresförhandlingarna och tvistelösningen? Hur utvecklas hyresnivåerna? Har vi fått en hyresstruktur som motsvarar hyresgästernas värderingar? Vad har slopandet av allmännyttans hyresnormerande roll betytt? Har bruksvärdessystemet påverkats? Hur ofta och med vilken effekt tillämpas skyddsregeln? Erbjuder bolagen boinflytande?


Ladda ner ppt "Den nya allmännyttan – förhoppningar, farhågor och kunskapsbehov på nationell nivå Jörgen Mark-Nielsen."

Liknande presentationer


Google-annonser