Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! jonas.christensen@hs.mah.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! jonas.christensen@hs.mah.se."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen!

2 Medarbetare, Organisation och Omvärld
OLU Vecka

3 Vad ser Du?

4 Några förutsättningar:
Överlevnadsfråga Föregå strategisk planering och visioner Viktig del i organisationens lärande Viktig del i den kreativa processen Förutsätter förankring hos ledning och personal Relativt outnyttjade resurser Yttersta målet är nytänkande

5 Strategisk utveckling Nya system, arbetsformer och Omvärldsanalys
arbetsmetoder Omvärldsanalys Ständiga förbättringar

6 3 Organisationsform och omvärlden
Coopetition – samverka och konkurrera Drivkrafter – utvecklingsfaktorer Sociala dimensionen

7 Långsiktighet - Ständiga förbättringar

8 Organisationer är öppna system
Situationsteori och avgränsning Tre huvudproblem Systemteori i flera varianter Organisation och intressekonflikter

9 Tänk på... Öppenhet och tillit Inga patentlösningar

10 Mintzberg Grundmodellen Fyra omvärldsvariabler
Stabilitet Komplexitet Heterogenitet Fientlighet Organisationsformer och omvärldsfaktorer

11 Nätverk som omvärldsbegrepp
Handling Instrumentella/Kommersiella – Sociala relationer Ensamhet Utbyte Tillit Lyhördhet Uppmärksamhet

12 Kritik Är organisationen öppen? Krav och utmaningar = olika inriktning
Strategiska beslut – utifrån vad/vem? Beroende och dominans

13 Öresundsbron Produkt? Beslutsprocess ?
Kulturella-Finansiella-Sociala-Politiska aspekter

14 Beslut som process Organisation i rörelse
Två grundläggande förutsättningar

15 Rationalitet som faktor
Rationellt beteende som idealtyp ”Fullständig konkurrens” Rationalitet som variabel The ”Economic man” vs. the ”Administrative man”

16 Fyra beslutsmodeller Rationell Byråkratisk Anarkistisk Politisk modell
Samtliga kan ses som politiska processer Psykologiska mekanismer

17 Strategi och strategiska processer
Strategibegreppet Förändringsarbete och strategiarbete Omvärldsfrågor – strategiska frågor intimt förknippade

18 Planerad vs Realiserad strategi
Framväxande strategi Medveten strategi Realiserad strategi Ej realiserad strategi

19 Mintzbergs perspektiv på strategi
Som en plan Som en list Som ett mönster Som en position Som ett perspektiv

20 Organiserad anarki och politiska processer
Osäkerhet nyckelvariabel ”Garbage can” –modellen Politiska processer

21 Famtidsbedömningar är svårt…
”Allt som kan uppfinnas har redan uppfunnits” (Duell, chef amerikanska patentverket, 1899) ”Det finns ingen anledning för någon individ att ha en dator i sitt hem” (Olsen, grundare av Digital , 1977) ”Internet bör vi betrakta som en tillfällig fluga” (Ines Uusman ”TV:n kommer inte att kunna ta någon marknad. Folk blir snart trötta på att stirra på en plywoodlåda kväll efter kväll” (Zanuck, chef 20th Century Fox, 1946)

22 Är framtidsbedömningar över- huvudtaget möjliga?
Hinder för framtidsbedömningar Förändringar – allt tätare och med allt större hastighet Förändringar inom alltfler områden samtidigt Förändringar allt mer genomgripande och omstörtande

23 Metoder för framtidsstudier
Några exempel: Prognoser Delfitekniken Scenariotekniken

24 S W O T

25 Vad bestämmer möjligheterna att göra korrekta framtidsanalyser?
Graden av stabilitet Påverkansmöjligheter Analogier Bench marking

26 En fråga om ledarskap… Nya och förändrade krav Tradition – nytänkande
”Mjuka” faktor alltmer i fokus Beroende och situationsanpassat Ej glömma bort vision och strategi i det operativa/taktiska


Ladda ner ppt "Välkommen! jonas.christensen@hs.mah.se."

Liknande presentationer


Google-annonser