Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen!. Medarbetare, Organisation och Omvärld OLU Vecka 40 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen!. Medarbetare, Organisation och Omvärld OLU Vecka 40 2004."— Presentationens avskrift:

1 jonas.christensen@hs.mah.se Välkommen!

2 jonas.christensen@hs.mah.se Medarbetare, Organisation och Omvärld OLU Vecka 40 2004

3 jonas.christensen@hs.mah.se Vad ser Du?

4 jonas.christensen@hs.mah.se Några förutsättningar: Överlevnadsfråga Föregå strategisk planering och visioner Viktig del i organisationens lärande Viktig del i den kreativa processen Förutsätter förankring hos ledning och personal Relativt outnyttjade resurser Yttersta målet är nytänkande

5 jonas.christensen@hs.mah.se Omvärldsanalys Strategisk utveckling Ständiga förbättringar Nya system, arbetsformer och arbetsmetoder

6 jonas.christensen@hs.mah.se 3 Organisationsform och omvärlden Coopetition – samverka och konkurrera Drivkrafter – utvecklingsfaktorer Sociala dimensionen

7 jonas.christensen@hs.mah.se Långsiktighet - Ständiga förbättringar

8 jonas.christensen@hs.mah.se Organisationer är öppna system Situationsteori och avgränsning Tre huvudproblem Systemteori i flera varianter Organisation och intressekonflikter

9 jonas.christensen@hs.mah.se Tänk på... Öppenhet och tillit Inga patentlösningar

10 jonas.christensen@hs.mah.se Mintzberg Grundmodellen Fyra omvärldsvariabler –Stabilitet –Komplexitet –Heterogenitet –Fientlighet Organisationsformer och omvärldsfaktorer

11 jonas.christensen@hs.mah.se Nätverk som omvärldsbegrepp Handling Instrumentella/Kommersiella – Sociala relationer Ensamhet Utbyte Tillit Lyhördhet Uppmärksamhet

12 jonas.christensen@hs.mah.se Kritik Är organisationen öppen? Krav och utmaningar = olika inriktning Strategiska beslut – utifrån vad/vem? Beroende och dominans

13 jonas.christensen@hs.mah.se Öresundsbron Produkt? Beslutsprocess ? Kulturella-Finansiella-Sociala-Politiska aspekter

14 jonas.christensen@hs.mah.se Beslut som process Organisation i rörelse Två grundläggande förutsättningar

15 jonas.christensen@hs.mah.se Rationalitet som faktor Rationellt beteende som idealtyp ”Fullständig konkurrens” Rationalitet som variabel The ”Economic man” vs. the ”Administrative man”

16 jonas.christensen@hs.mah.se Fyra beslutsmodeller –Rationell –Byråkratisk –Anarkistisk –Politisk modell Samtliga kan ses som politiska processer Psykologiska mekanismer

17 jonas.christensen@hs.mah.se Strategi och strategiska processer Strategibegreppet Förändringsarbete och strategiarbete Omvärldsfrågor – strategiska frågor intimt förknippade

18 jonas.christensen@hs.mah.se Planerad vs Realiserad strategi Planerad strategi Medveten strategi Realiserad strategi Ej realiserad strategi Framväxande strategi

19 jonas.christensen@hs.mah.se Mintzbergs perspektiv på strategi Som en plan Som en list Som ett mönster Som en position Som ett perspektiv

20 jonas.christensen@hs.mah.se Organiserad anarki och politiska processer Osäkerhet nyckelvariabel ”Garbage can” –modellen Politiska processer

21 jonas.christensen@hs.mah.se Famtidsbedömningar är svårt… ”Allt som kan uppfinnas har redan uppfunnits” (Duell, chef amerikanska patentverket, 1899) ”Det finns ingen anledning för någon individ att ha en dator i sitt hem” (Olsen, grundare av Digital, 1977) ”Internet bör vi betrakta som en tillfällig fluga” (Ines Uusman ”TV:n kommer inte att kunna ta någon marknad. Folk blir snart trötta på att stirra på en plywoodlåda kväll efter kväll” (Zanuck, chef 20th Century Fox, 1946)

22 jonas.christensen@hs.mah.se Är framtidsbedömningar över- huvudtaget möjliga? Hinder för framtidsbedömningar –Förändringar – allt tätare och med allt större hastighet –Förändringar inom alltfler områden samtidigt –Förändringar allt mer genomgripande och omstörtande

23 jonas.christensen@hs.mah.se Metoder för framtidsstudier Några exempel: –Prognoser –Delfitekniken –Scenariotekniken

24 jonas.christensen@hs.mah.se S W O T

25 jonas.christensen@hs.mah.se Vad bestämmer möjligheterna att göra korrekta framtidsanalyser? Graden av stabilitet Påverkansmöjligheter Analogier Bench marking

26 jonas.christensen@hs.mah.se En fråga om ledarskap… Nya och förändrade krav Tradition – nytänkande ”Mjuka” faktor alltmer i fokus Beroende och situationsanpassat Ej glömma bort vision och strategi i det operativa/taktiska


Ladda ner ppt "Välkommen!. Medarbetare, Organisation och Omvärld OLU Vecka 40 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser