Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Stressigt, ångestfyllt……. ..och alldeles alldeles.. Spännande och lärorikt!  Dagjour: Tilllgång till alla specialiteter på konsulttelefon, rtgapparater.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Stressigt, ångestfyllt……. ..och alldeles alldeles.. Spännande och lärorikt!  Dagjour: Tilllgång till alla specialiteter på konsulttelefon, rtgapparater."— Presentationens avskrift:

1

2  Stressigt, ångestfyllt……. ..och alldeles alldeles.. Spännande och lärorikt!  Dagjour: Tilllgång till alla specialiteter på konsulttelefon, rtgapparater osv.  Nattetid: mindre sjukhus oftast bara en medicinbakjour (i Blekinge även njurjour).  Mellanjour/STkollega på huset?  Sova?  Eg medicinakut: Du sköter akuten samt agerar medicinkonsult på hela sjukhuset samt ansvarar för sjukhusets alla medicinavd. kan behöva gå upp på avd och titta på pat, oftast är det ganska lugnt nattetid. Dödförklara. Pat som blir sämre.

3  Prio 1: Direkt livshot. Påtittats direkt, alt möts upp på akutrummet  Prio 2: Potenitellt livshot. (Skall påtittas inom 20 min)  Prio 3: Ej livshotande men behöver akutsjukvård inom rimlig tid. (Påtitt inom 1 timme)  Prio 4: Ej livshotande, behöver vård inom rimlig tid.  Prio 5: Kan vänta

4 ** Hjärtstopp ** Mobimed ** Trauma ** Dålig pat

5

6  Ta på skyddskläder  Hälsa på alla  Prata högt om vad ni förväntar er av larmet, info från datorn?  Behövs kompetens som inte finns?  Ta ledarrollen!

7  Ung kvinna inkommer med ambulans tillsammans med kompis vid 02.30- tiden. Kraftigt andningspåverkad. Medföljande kompis säger att de har varit ute och ätit fyllemat. Att pat efter några min från de första tuggorna klagat på klåda och börjat bete sig ”konstigt”. Har börjat må illa och kräkts.

8  För många drinkar???  Ångest??  Magsjuk???  Satt i halsen?

9  Inspektion- ansikte, munhåla,hals: angioödem/främmande kropp/skador/blod/kräkning/slem/sot?  Lyssna: Stridor? Heshet? Snarkande? Slembiljud?  Palpation: ansiktsskelett,hals och nacke: trauma?  Fiberoskopi: ödem/svullnad/sot/blödning/främmande kropp?

10

11  Stabilisera nacke, vb nackkrage  Rensug blod/slem, ta bort snus  Ryggdunk/bukstöt, avlägsna främmande kropp med magilltång  Käklyft,haklyft,kantarell, svalgtub, larynxmask  Max 3 försök på intubation  Koniotomi/tracheotomi  Angioödem/larynxödem (vuxendosering): - IM adrenalin 1mg/ml 0.3-0.5 ml -IV adrenalin 0.1mg/ml 2-3 ml vid anafylaxi med cir chock

12  A: Svullen kring läppar. Stridor. Svårt att få en inblick i munnen men ser rodnat och svullet ut.  Åtgärder?  Ges adrenalin i 2 omgångar  stridorn minskar markant. Kan se in i svalget, ser rodnat men mindre svullet ut.

13  Andningsfrekvens  Saturation (pulsoximetri)  Inspektion: cyanos, halsvenstas, trachealdeviation, bröstkortssymmetri. Andningsarbete (accessoriska muskler, indragningar, andningsdjup )?  Palpation: costafrakturer, flail chest, subcutant emfysem?  Perkussion: hypersonor, dämpat?  Andningsljud: ronki, rassel, nedsatta?  (Ulj: pneumothorax, b-lines, pleuravätska?)

14

15

16  Patientläge: hjärtläge/sittande om ej trauma  02 till alla påverkade- hypoxi dödar!  - mål sat > 92 % (lägre kan accepteras på grava KOL pat..)  CPAP /BiPap  Mediciner: inhalationer, morfin, nitro, furix, adrenalin  Handventilera  Intubation?  Dekompression vb (nål, thoraxdrän)

17  B: AF 30, andas ytligt. Sat 88%. Obstruktiva andningsljud.  Åtgärder?  Syrgas?  Får syrgas på öppen mask 15 L, inhalation ventoline. Går ner till 25 i AF, sat 96 %

18  Perfussion: puls, BT (bilateralt), cyanos, kapillär återfyllnad, marmorering  HF, rytm  Hjärtausk: blåsljud/biljud, avlägsna toner?  Halsvenstas och perifer inkompensation?  Perifera pulsar  Bukstatus, bäcken och stora rörben  Focus och FAST

19

20  Tippa huvudändan vid chock (kortvarigt), passive leg raise test  2 grova PVK (grön/vit) alt intraosseös (samma iv dosering)  Vätska: bolus ringer 250-500 ml  Trauma/blödning: 4;4;1 ( blod, plasma, trc)  Stoppa blödning (Tryck,bäckengördel, tourniqet, endoskopi)  Medicin: adrenalin, atropin, inotropi (iva), amiodarone, bb, extern pacing  PCI, trombolys osv

21  C: HF 110, BT 90/70. Blek och kallsvettig. Mjuk i buken men klagar på magkramper.  Åtgärder?  2 grova nålar, ringer bolus samt efterföljande snabbt dropp. Ev tippa huvudvändan  Går upp till 110/80, HF 102

22  ABG  EKG

23 ABG-ua

24  GCS/RLS -pupiller: storlek, assymmetri och ljusreflex -grov kraft, sensibilitet, motorik Nackstyvhet Glukos, natrium NIH vid strokemisstanke

25  HUSK-MIDAS  Hypoglykemi  30 ml 30 % glu  Misstanke om cvl/cerebral process  Dt hjärna  Meningitmisstanke?  LP och starta behandling!!  Intox? Ev antidot (narcanti 0.4 mg iv)  ICH: hyperventilera + manntiol (görs med narkos och neurkokirurg)  Kramp? Stesolid 10 mg iv /pro-epanutin  Akut hyponatremi? -> na iv och iva!

26  HHerpesencefalit  UUremi  SStatus epilepticus  KKorsakoff  MMeningit / Sepsis  I Intoxikation  DDiabetes  AAndningsinsufficiens  SSubarach, Subduralblödning

27  D: Vaken men mycket ångestladdad. Grov neurologi ua. Inte nackstel. P-glu ua.  Åtgärder?

28  Inspektera hela hudkostymen, blockvänd  PR vid trauma/GI-blödning  Rygg/extremiteter  Temp  Dofter

29  Hypotermi: värmetäcke, varma vätskor, ECHMO  Fixera bäcken,rygg, frakturer. Grovreponera frakturer  Brännskador enligt särkilt pm

30  E: Urticaria över bålen.  Åtgärder? -Kortison och antihistamin  (men ger ej effekt på en gång!)

31  A: Svullen kring läppar. Stridor. Svårt att få en inblick i munnen men ser rodnad och svullet ut.  B: AF 30, andas ytligt. Sat 88%. Obstruktiva andningsljud.  C: HF 110, BT 90/70. Blek och kallsvettig. Mjuk i buken men klagar på magkramper.  D: Vaken men mycket ångestladdad. Grov neurologi ua. Inte nackstel. P-glu ua.  E: Urticaria över bålen.

32  A- Andas lugnare, utan stridor. Lätt rodnad och viss svullnad i läppar.  B: AF 24, sat 96%, kan minska syrgasen men går ändå upp till 98 %, mindre obstruktiv.  C: BT 110/80. Hf 100  EKG och abg ua  D: ua  E: urticaria  Anamnes: Väsentligen frisk, inga läkemedel men har reagerat på nötter tidigare..

33  Svår akut snabbt insättande och potentiellt livshotande systematisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem. Det finns alltid en respiratorisk, kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan.

34  1 (A): Adrenalin! 0.3-0.5 mg IM på lårets utsida, uppreba vb. (kan ges i utspädd dos IV (0.1mg) om chock och medvetslöshet, görs gärna med Narkosläk)  2 (B): Ventolineinhalation 2.5-10 mg. Upprepas vb. Syrgas!  3: (C) : 2 grova nålar och Ringer! Höj fötter och sänk huvudändan.  4: Antihistamin och kortison.  Stabiliseras? Observeras minst 24 h.  Ej stabil?  IVA.

35

36  Ambulansen kommer med en medvetslös man som de hittat ute på gatan. Inga anhöriga i närheten, har ingen plånbok på sig så identitet går ej att fastställa.

37  A: Smutsig i ansiktet men inga tecken på skador eller främmande kroppar. Snarkar lätt.  Åtgärder? Käklyft?

38  B: AF 8 somg år upp till 14 när du petar på pat, sat 96 %. Normal inspektion, palpation & auskultation.  Åtgärd?

39  C: BT 110/75. Cor ua. Blek och fuktig hud.  Åtgärd?

40  ABG och EKG ua.

41  D: Knappnålsstora fixerade pupiller. Slö,rls 2- 3. Glu 6.  Åtgärd? Husk-midas? Mer anamnes?

42  HHerpesencefalit  UUremi  SStatus epilepticus  KKorsakoff  MMeningit / Sepsis  I Intoxikation  DDiabetes  AAndningsinsufficiens  SSubarach, Subduralblödning

43  E: Smutsig och trasiga kläder. Luktar alkohol. Normal temp.  Åtgärder? Intoxprover?

44  Andningsunderstöd  Narcanti 04.mg IV, kan upprepas.  Vid breda QRS- Ge snabb natriumbikarbonatinfusion, iva..


Ladda ner ppt " Stressigt, ångestfyllt……. ..och alldeles alldeles.. Spännande och lärorikt!  Dagjour: Tilllgång till alla specialiteter på konsulttelefon, rtgapparater."

Liknande presentationer


Google-annonser