Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att gå jour.. Stressigt, ångestfyllt…….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att gå jour.. Stressigt, ångestfyllt……."— Presentationens avskrift:

1

2 Att gå jour.. Stressigt, ångestfyllt…….
..och alldeles alldeles.. Spännande och lärorikt! Dagjour: Tilllgång till alla specialiteter på konsulttelefon, rtgapparater osv. Nattetid: mindre sjukhus oftast bara en medicinbakjour (i Blekinge även njurjour). Mellanjour/STkollega på huset? Sova? Eg medicinakut: Du sköter akuten samt agerar medicinkonsult på hela sjukhuset samt ansvarar för sjukhusets alla medicinavd. kan behöva gå upp på avd och titta på pat, oftast är det ganska lugnt nattetid. Dödförklara. Pat som blir sämre. 

3 Triagering enligt RETTS
Prio 1: Direkt livshot. Påtittats direkt, alt möts upp på akutrummet Prio 2: Potenitellt livshot. (Skall påtittas inom 20 min) Prio 3: Ej livshotande men behöver akutsjukvård inom rimlig tid. (Påtitt inom 1 timme) Prio 4: Ej livshotande, behöver vård inom rimlig tid. Prio 5: Kan vänta

4 Larm att förvänta sig * Hjärtstopp * Mobimed * Trauma * Dålig pat

5 Ring ring….

6 I väntan på ambulansen Ta på skyddskläder Hälsa på alla
Prata högt om vad ni förväntar er av larmet, info från datorn? Behövs kompetens som inte finns? Ta ledarrollen!

7 Larm 1 Ung kvinna inkommer med ambulans tillsammans med kompis vid tiden. Kraftigt andningspåverkad. Medföljande kompis säger att de har varit ute och ätit fyllemat. Att pat efter några min från de första tuggorna klagat på klåda och börjat bete sig ”konstigt”. Har börjat må illa och kräkts.

8 Diagnos? För många drinkar??? Ångest?? Magsjuk??? Satt i halsen?

9 A- Luftvägskontroll & kontroll av nacken
Inspektion- ansikte, munhåla,hals: angioödem/främmande kropp/skador/blod/kräkning/slem/sot? Lyssna: Stridor? Heshet? Snarkande? Slembiljud? Palpation: ansiktsskelett,hals och nacke: trauma? Fiberoskopi: ödem/svullnad/sot/blödning/främmande kropp?

10

11 Åtgärder- A Stabilisera nacke, vb nackkrage
Rensug blod/slem, ta bort snus Ryggdunk/bukstöt, avlägsna främmande kropp med magilltång Käklyft,haklyft,kantarell, svalgtub, larynxmask Max 3 försök på intubationKoniotomi/tracheotomi Angioödem/larynxödem (vuxendosering): - IM adrenalin 1mg/ml ml -IV adrenalin 0.1mg/ml 2-3 ml vid anafylaxi med cir chock

12 Status A: Svullen kring läppar. Stridor. Svårt att få en inblick i munnen men ser rodnat och svullet ut. Åtgärder? Ges adrenalin i 2 omgångar stridorn minskar markant. Kan se in i svalget, ser rodnat men mindre svullet ut.

13 B- breathing & ventilation
Andningsfrekvens Saturation (pulsoximetri) Inspektion: cyanos, halsvenstas, trachealdeviation, bröstkortssymmetri. Andningsarbete (accessoriska muskler, indragningar, andningsdjup)? Palpation: costafrakturer, flail chest, subcutant emfysem? Perkussion: hypersonor, dämpat? Andningsljud: ronki, rassel, nedsatta? (Ulj: pneumothorax, b-lines, pleuravätska?)

14

15

16 Åtgärder B Patientläge: hjärtläge/sittande om ej trauma
02 till alla påverkade- hypoxi dödar! - mål sat > 92 % (lägre kan accepteras på grava KOL pat..) CPAP /BiPap Mediciner: inhalationer, morfin, nitro, furix, adrenalin Handventilera Intubation? Dekompression vb (nål, thoraxdrän)

17 Status B: AF 30, andas ytligt. Sat 88%. Obstruktiva andningsljud.
Åtgärder? Syrgas? Får syrgas på öppen mask 15 L, inhalation ventoline. Går ner till 25 i AF, sat 96 %

18 C-Cirkulation & blödningskontroll
Perfussion: puls, BT (bilateralt), cyanos, kapillär återfyllnad, marmorering HF, rytm Hjärtausk: blåsljud/biljud, avlägsna toner? Halsvenstas och perifer inkompensation? Perifera pulsar Bukstatus, bäcken och stora rörben Focus och FAST

19

20 C-åtgärder Tippa huvudändan vid chock (kortvarigt), passive leg raise test 2 grova PVK (grön/vit) alt intraosseös (samma iv dosering) Vätska: bolus ringer ml Trauma/blödning: 4;4;1 ( blod, plasma, trc) Stoppa blödning (Tryck,bäckengördel, tourniqet, endoskopi) Medicin: adrenalin, atropin, inotropi (iva), amiodarone, bb, extern pacing PCI, trombolys osv

21 Status C: HF 110, BT 90/70. Blek och kallsvettig. Mjuk i buken men klagar på magkramper. Åtgärder? 2 grova nålar, ringer bolus samt efterföljande snabbt dropp. Ev tippa huvudvändan  Går upp till 110/80, HF 102

22 ABG EKG

23 ABG-ua

24 D-Disability limitation
GCS/RLS -pupiller: storlek, assymmetri och ljusreflex -grov kraft, sensibilitet, motorik Nackstyvhet Glukos, natrium NIH vid strokemisstanke

25 D-åtgärder HUSK-MIDAS Hypoglykemi 30 ml 30 % glu
Misstanke om cvl/cerebral process Dt hjärna Meningitmisstanke?LP och starta behandling!! Intox? Ev antidot (narcanti 0.4 mg iv) ICH: hyperventilera + manntiol (görs med narkos och neurkokirurg) Kramp? Stesolid 10 mg iv /pro-epanutin Akut hyponatremi? -> na iv och iva!

26 HUSK -MIDAS H Herpesencefalit U Uremi S Status epilepticus K Korsakoff
M Meningit / Sepsis I Intoxikation D Diabetes A Andningsinsufficiens S Subarach, Subduralblödning

27 Status D: Vaken men mycket ångestladdad. Grov neurologi ua. Inte nackstel. P-glu ua. Åtgärder?

28 E- exposure Inspektera hela hudkostymen, blockvänd
PR vid trauma/GI-blödning Rygg/extremiteter Temp Dofter

29 E-åtgärder Hypotermi: värmetäcke, varma vätskor, ECHMO
Fixera bäcken,rygg, frakturer. Grovreponera frakturer Brännskador enligt särkilt pm

30 Status E: Urticaria över bålen. Åtgärder?
-Kortison och antihistamin (men ger ej effekt på en gång!)

31 Vår pat-initialt A: Svullen kring läppar. Stridor. Svårt att få en inblick i munnen men ser rodnad och svullet ut. B: AF 30, andas ytligt. Sat 88%. Obstruktiva andningsljud. C: HF 110, BT 90/70. Blek och kallsvettig. Mjuk i buken men klagar på magkramper. D: Vaken men mycket ångestladdad. Grov neurologi ua. Inte nackstel. P-glu ua. E: Urticaria över bålen.

32 Vår patient- efter åtgärder(<10min)
A- Andas lugnare, utan stridor. Lätt rodnad och viss svullnad i läppar. B: AF 24, sat 96%, kan minska syrgasen men går ändå upp till 98 %, mindre obstruktiv. C: BT 110/80. Hf 100 EKG och abg ua D: ua E: urticaria Anamnes: Väsentligen frisk, inga läkemedel men har reagerat på nötter tidigare..

33 Anafylaxi Svår akut snabbt insättande och potentiellt livshotande systematisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem. Det finns alltid en respiratorisk, kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan.

34 Åtgärder- Anafylaxi 1 (A): Adrenalin! mg IM på lårets utsida, uppreba vb. (kan ges i utspädd dos IV (0.1mg) om chock och medvetslöshet, görs gärna med Narkosläk) 2 (B): Ventolineinhalation mg. Upprepas vb. Syrgas! 3: (C) : 2 grova nålar och Ringer! Höj fötter och sänk huvudändan. 4: Antihistamin och kortison. Stabiliseras? Observeras minst 24 h. Ej stabil? IVA.

35

36 Fall 2 Ambulansen kommer med en medvetslös man som de hittat ute på gatan. Inga anhöriga i närheten, har ingen plånbok på sig så identitet går ej att fastställa.

37 Status A: Smutsig i ansiktet men inga tecken på skador eller främmande kroppar. Snarkar lätt. Åtgärder? Käklyft?

38 Status B: AF 8 somg år upp till 14 när du petar på pat, sat 96 %. Normal inspektion, palpation & auskultation. Åtgärd?

39 C: BT 110/75. Cor ua. Blek och fuktig hud.
Åtgärd?

40 ABG och EKG ua.

41 Status D: Knappnålsstora fixerade pupiller. Slö,rls 2- 3. Glu 6.
Åtgärd? Husk-midas? Mer anamnes?

42 Husk-midas H Herpesencefalit U Uremi S Status epilepticus K Korsakoff
M Meningit / Sepsis I Intoxikation D Diabetes A Andningsinsufficiens S Subarach, Subduralblödning

43 Status E: Smutsig och trasiga kläder. Luktar alkohol. Normal temp.
Åtgärder? Intoxprover?

44 Åtgärder- opiodintox Andningsunderstöd
Narcanti 04.mg IV, kan upprepas. Vid breda QRS- Ge snabb natriumbikarbonatinfusion, iva..


Ladda ner ppt "Att gå jour.. Stressigt, ångestfyllt……."

Liknande presentationer


Google-annonser