Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRINCESS Prehospital Resuscitation Intra-Nasal Cooling Effectiveness Survival Study.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRINCESS Prehospital Resuscitation Intra-Nasal Cooling Effectiveness Survival Study."— Presentationens avskrift:

1 PRINCESS Prehospital Resuscitation Intra-Nasal Cooling Effectiveness Survival Study

2 PRINCESS-studien  PRINCESS – Pre-hospital Resuscitation Intra Nasal Cooling Effectiveness.  En randomiserad studie för att fastställa om tidig nedkylning vid hjärtstopp ökar överlevnaden.  14 st deltagande prehospitala enheter : - Akutläkarbilen A991 - Akutbil A993 (Huddinge) - Akutbil A995 (Sollentuna) - 11 st ambulanser

3 Kylutrustningen - RhinoChill RhinoChill består av tre komponenter:  En syrgasflaska med 300 Bar.  En apparat som kontrollerar och styr flödet av mixen av kylmedia/syrgas.  En 2-liters flaska fylld med en kylmediet.  Kylmediet/syrgasen levereras med ett flöde av 40 L/min.  Syrgasen i väskan räcker då i ca 22 minuter. Kylmediet räcker i 1 tim.

4 Näskatetern…  Katetern kan liknas vid en sorts syrgasgrimma, fast med längre skänklar.  Den förs in i patientens näshåla och kylmedia sprutar in i patientens nasofarynx och kyler då snabbt vävnaden till ca 2° C.

5 •Snabb nedkylning av näskaviteten till ca 2°C •Hjärnan nedkyls primärt •Kroppen kyls ned långsammare. •En gradient hjärna/kropps- temperatur uppnås Confidential 5 ______________________________ Trans-nasal kylning ______________________________

6 Erfarenheter från Prince-studien: - Snabb nedkylning (Kortare tid till måltemperatur) Hospital Arrival 155284 RhinoChill on RhinoChill No RhinoChill RhinoChill off Systemic Cooling Started 2 hours faster

7 p = 0.17 p = 0.028 p = 0.37 13/42 10/34 10/16 14/30 13/22 10/21 RhinoChill Kontroll 29.4 % Erfarenheter från Prince-studien: - Ökad överlevnad I behandlingsgruppen

8 Bevittnade hjärtstopp Ambulans/akutbil A-HLR säkrar luftväg Randomisering Ej RhinochillRhinochill ROSC Inlagda levande Hypotermi på IVA Exklusion Ambulanstid >15 min Ålder 80 år ~900 pat 166 pat Hypotermi på IVA Överlevnad och neurologisk funktion efter 3 månader Överlevnad och neurologisk Funktion efter 3 månader PRINCESS - Patientflöde

9 ____________________________________________________ Patients Inklusionskriterier ____________________________________________________  Ålder ≥18 ≤ 80 år  Bevittnat hjärtstopp (sett eller hört)  Medvetslös patient (≤ GCS 8)

10 1.Hjärtstopp orsakat av trauma, blödning, överdos, hängning, drunkning, CVL, elektrisk stöt. 2.Redan uppenbart nedkyld patient. 3.Svårigheter att placera näskatrar 4.Beslut om ej HLR föreligger 5.Terminal sjukdom 6.Graviditet 7.Koagulationsrubbning (dock ej pågående Waranbehandling) 8.Behov av syrgas i hemmet __________________________________________________ Patients Exklusionskriterier (Vi kyler inte om vi ä r mindre ä n tre personal p å plats) __________________________________________________

11 Randomisering av patient •Randomisering efter att patienten intuberats/larynxmask. •Inklusions- och exklusionskriterier finns på randomiseringskuvertet. •I kuvertet ligger det en lapp som talar om ifall patienten skulle kylas eller ej.

12 Algoritm vid kylning Räddningstjänst/Polis/Taxi  Defibrillator uppkopplad  HLR 30:2 med byte varannan minut Ambulans/Akutbil/Akutläkarbil  Ambulanssjukvårdaren: kopplar upp ambulansens defibrillator för att få en EKG-bild.  Sjuksköterskan: Plockar fram- och förbereder inför intubation/LMA.  Sjuksköterskan: Intuberar/LMA så fort som möjligt (ev. med assistans).  Ambulanssjukvårdaren: Plockar fram kylutrustning samt öppnar randomiseringskuvert.

13 Algoritm vid kylning Ambulans/Akutbil/Akutläkarbil  Ambulanssjukvårdaren: Vid kylning startas apparaten och tidpunkter noteras fortlöpande.  Sjuksköterskan: Applicerar näskatetern och kylningen startas.  Sjuksköterskan: sköter ventilation och övervakar kylningen från huvudändan.  Ambulanssjukvårdaren: Sätter PVK, kopplar och startar infusion samt drar upp Adrenalin samt ev. Cordarone. Ger injektioner (enl. handräckningsprincipen) och dokumenterar åtgärder fortlöpande.  Därefter följs ordinarie A-HLR- schema! Räddningstjänst/Polis/Taxi  HLR 30:2 med byte varannan minut

14 Under transport till sjukhus  Kylutrustningen kopplas över till ambulansens syrgasuttag.  Syrgasadaptor finns i ryggsäcken  Utrustningen sätts fast på ett transportsäkert sätt, enligt utredning från MTA på SÖS.  Förvarnar aktuell akutmottagning om hjärtstopp med pågående kylbehandling.

15 På akuten  Sedvanlig patientrapport samt både muntlig och skriftlig information om att det är en studiepatient.  Hjälper till att koppla över och starta akutmottagningens kylutrustning.  Därefter dokumentation – ambulansjournal, hjärtstoppsjournal och ifyllande av CRF-formuläret.

16 Studiestart maj Information om studien kommer fortlöpande att läggas upp på Stockholms prehospitala centrums hemsida http://www.webbhotell.sll.se/prehospitala/Forskning/PRINCESS/ PRINCESS Prehospital Resuscitation Intra Nasal Cooling Effectiveness Survival Study ____________________________________________________________________


Ladda ner ppt "PRINCESS Prehospital Resuscitation Intra-Nasal Cooling Effectiveness Survival Study."

Liknande presentationer


Google-annonser