Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset"— Presentationens avskrift:

1 ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset
Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset

2 Göteborg >500 000 invånare 72 000 inv. > 65 år (~15%)
ökade åldersgruppen med 1.5% förväntas åldersgruppen öka med 12.5% Källa: Rapport ”Med utblick mot framtiden”

3 Så här ser det ut i Göteborg
8 % av befolkningen är äldre än 75 år Källa:

4 Så här ser det ut i ambulanssjukvården
44 % av patienter med preliminär medicinsk diagnos är äldre än 75 år Källa: Elvis, Pax

5 I genomsnitt åker var tredje person äldre än 75 år ambulans till
medicinakuten en gång per år.

6 Systematisk kartläggning av kundunderlaget
Medvetet arbete med stora lågprioriterade patientgrupper Könsuppdelad statistik Verka för Jämlik sjuk- vård

7

8 Rätt resurstilldelning
Hög patientsäkerhet God vårdkvalitet Främja kostnadseffektivitet Rätt patient Rätt tid Rätt kompetens Rätt åtgärd Rätt instans Rätt resurstilldelning

9 Hög patientsäkerhet God vårdkvalitet Främja kostnadseffektivitet Bedöma Behandla Styra Kvar hemma Annan vårdinrättning Rätt patient - Rätt instans Akutintag Primärvård Annan vårdnivå

10 De tio största ambulansvårdade patientgrupperna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ vuxenakutmottagningar. 1. Bröstsm. 2. Andnöd 3. Bukbesv. 4. Cerebralt ca. 8 pat/dygn 3000 patienter/år 5. Allm.tillst.ned 6. Trauma höft 7. Intox. 8. Trauma skalle 9. Yrsel 10. Kramper Källa: Elvis, Pax

11 Bakgrund Långa väntetider på akutmottagningen
Många patienter kommer tidigt till akutmottagningen, men sent upp till avdelning Patienten förlorar 1 dags träning och utredning Snabb utredning, tidig rehabilitering och tidigt insatt sekundärprofylax viktigt för prognos

12 Akutmottagning Akutbehandling Besluta om inläggning/hemgång
“Sortera” till “rätt” avdelning OM DIAGOSEN ÄR KLAR OCH INDIKATION FÖR INLÄGGNING FÖRELIGGER SÅ BEHÖVER PATIENTEN INTE PASSERA AKUTMOTTAGNINGEN?

13 Förutsättningar för direktintag
“Rätt diagnos” i ambulansen Allt som görs på akutmottagningen måste göras i ambulansen eller på avdelningen Måste vara medicinskt säkert, vårdbehovet skall kunna tillgodoses på mottagande avdelning Läkare måste komma till avdelningen för bedömning, inskrivning, ordinationer, röntgenremisser etc.

14 Potentiella vinster Högre kvalitet för patienten
Snabbare kunna starta utredning (inför carotiskirurgi m.m) Snabbare kunna starta rehabilitering Bättre resultat !? Minska risken för komplikationer (lunginflammation m.m) Minskad väntetid på akutmottagningen för övriga patienter

15 Metod Initialt 1 station (2 bilar)
Specialutbildning för ambulans- och vårdavdelningspersonal Inklusionskriterier Exklusionskriterier (Triage röd orange blå) Under projektiden vardagar

16

17 Dokumentation Hjärnkoll - Östra
Amb.ssk ringer avd. på alla misstänkta stroke. Symtomen skall vara tydliga. Strokeansvarig ssk tar emot samtalet från amb-ssk. Samma frågor ställs vid varje telefonsamtal. Avd.ssk dokumenterar alla parametrar,  uppgifter finns för att utvärdera direktinlagda och nekade. Avd.ssk tar beslut om vårdnivå direktinläggning - FastTrack eller akuten

18 Projekttid 15/9 – 7/12 – 2008 53 patienter 38 patienter
Antal patienter med misstänkt Stroke/TIA som under tidsperioden vårdats i projektambulanserna. Dygnets alla timmar, Veckans alla dagar 53 patienter 11 pat. Rädda Hjärnan 2 pat. till Kungälv 2 pat. vägrade att följa med amb. 38 patienter Retrospektiv granskning av Ambulinkjournaler och checklistor visade att 19 patienter hade varit aktuella för vård på akuten 19 patienter hade varit aktuella för Fast-Track till strokeenheten Retrospektiv granskning av Meliorjournaler visade att För 16 pat. var akuten ”rätt” vårdinstans För 17 pat. var Fast-Track till Strokeenhet ”rätt” vårdnivå 3 pat. var ”fel”, de hade varit möjliga Fast-Track 2 pat. med Stroke 1 pat. med TIA 2 pat. var ”fel”, de skulle vårdats på akuten 1 pat. med depression 1 pat. i behov av vård på Mava 18

19 Checklistan som bygger på triagemodellen METTS
har under projekttiden uppvisat en känslighet att sortera rätt i 87 % av fallen. 38 patienter Retrospektiv granskning av Meliorjournaler visade att För 16 pat. var akuten ”rätt” vårdinstans För 17 pat. var Fast-Track till strokeenhet”rätt” vårdnivå 19

20 Ambulanstid, under strokeprojekttiden
Upptagettid Jämförelsegrupp (n=24) Medel 43 min Median 43 min Fast-Track (n= 10 ) Medel 64 min Median 67,5 min Genomsnittlig mertid i ambulans + 21 min

21 Tider på akutmottagningen - Ej direktinläggning
Tid på akutmottagningen SU/Ö för patienter med Stroke/TIA under kvartal 2 och 3, 2008 Medel tim 30 min Median 3 tim 30 min Tider då patienten vårdas i FastTrack-kedja Medel min Median min Tel.samtal 112 Säng på strokeenheten Pat. ank. strokeenh. Möte Läk, rehab.pers. ca. 15 min

22 Ca. 2900 pat. med misstänkt stroke inkommer årligen med ambulans till SU:s akutmottagningar
8 amb.pat/dygn = pat/år Rädda hjärnan 1 pat/dygn ? 7 amb.pat/dygn = pat/år 1250 pat. till akuten/år 3.5 pat/dygn = 1250 pat Fast Track/år Mertid i ambulanssjukvården/ avlastning på akutmottagningen Tid på AKM 5,5 tim/patient = 6900 tim/år Avlastar akuten 19 tim/dygn Mertid i ambulans 21 min = 440 tim/år Ökad ambulanstid 1.2 tim/dygn

23 Konklusion Hjärnvägen ett snabbspår
Organisatoriskt möjligt / Medicinskt säkert Skapar inte överinläggning Ger hög patienttillfredställelse Ger hög medarbetartillfredställelse Möjliggör tidigt insatt rehabilitering Bättre utnyttjande av gemensamma resurser Tid från 112  strokeenhet 55 min


Ladda ner ppt "ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset"

Liknande presentationer


Google-annonser