Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Luftvägssäkring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Luftvägssäkring."— Presentationens avskrift:

1 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Luftvägssäkring

2 SvalgtubSvalgtub Nästub/KantarellNästub/Kantarell LarynxmaskLarynxmask Intubation:Intubation: -Trachealtub - Boussignactub Olika alternativ

3 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Ventilation med Boussingactuben

4 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne BOUSSIGNAC TUB Speciell endotrachealtub, som har följande specifika egenskaper: 8 mikrokanaler inbyggda i tubväggen8 mikrokanaler inbyggda i tubväggen 5 av dessa levererar O2 (kontinuerligt flöde)5 av dessa levererar O2 (kontinuerligt flöde) 2 kanaler för läkemedel och/eller luftvägsmonitorering2 kanaler för läkemedel och/eller luftvägsmonitorering 1 kanal för att kuffa tuben på traditionellt sätt1 kanal för att kuffa tuben på traditionellt sätt

5 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Boussingactuben

6 Boussignactub Kontinuerligt positivt luftvägstryck Kontinuerligt positivt luftvägstryck (även under dekompressionsfasen) (även under dekompressionsfasen) Ökar FRC Ökar FRC Minskar Fysiologiskt Deadspace Minskar Fysiologiskt Deadspace Kontinuerligt inflöde av oxygenflöde i kombination Kontinuerligt inflöde av oxygenflöde i kombination med hjärtkompressioner säkerställer med hjärtkompressioner säkerställer ventilationen ventilationen

7 Stig Steen et al, Avd för Thoraxkirurgi USiL, 2003Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

8 Coronary Perfusions Tryck Hjärtstopp i 8 minuter HLR i 30 min Servo 300 ROSC 4/8 CIO ROSC 8/8 Stig Steen et al, Resuscitation 62 (2004) 219-227 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

9 Boussignactub VID KONTINUERLIGT INFLÖDE AV OXYGEN I TUBEN FÅR VENTILATOR, RESPIRATOR ELLER RUBENS BLÅSA ALDRIG ANVÄNDAS. TUBEN SKALL VARA HELT ÖPPEN. VARNING!!!

10 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Boussignactub Om spontan cirkulation återkommer: Koppla loss oxygenkällan och ventilera på traditionellt sätt OBSERVERA!!!

11 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

12 Boussingactuben

13 Hjärtstopps Algoritm P-HLR

14 Konstaterat Hjärtstopp 3 minkompressioner 3 min kompressioner 3 min kompressioner (90 sek, def x 1, 90 sek) Analys Defibrilleringsbar rytm? JA NEJ: Inga pulsar 3 minkompressioner 3 min kompressioner NEJ: Pulsar i Radialis Pulsar i Radialis Bärande egen Cirkulation Teambevittnat VF/VT Defibrillering x1 90 sek kompressioner 1 JS 061222

15 Manuella kompressioner Konstaterat Hjärtstopp 3 minkompressioner 3 min kompressioner 3 min kompressioner (90 sek, def x 1, 90 sek) ”hands off vid deff” Analys Defibrilleringsbar rytm? JA NEJ: Inga pulsar 3 minkompressioner 3 min kompressioner NEJ: Pulsar i Radialis Pulsar i Radialis Bärande egen Cirkulation Teambevittnat VF/VT Defibrillering x1 90 sek kompressioner 1 JS 061222

16 HLR utan manuellt läge på deff HLR-rådets riktlinjer för D-HLR

17 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

18

19 Defibrillering& Arytmitolkning Arytmitolkning

20 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne EFTER UTBILDNING Ha kunskaper i basal EKG-diagnostik för att kunna arytmitolka och ta beslut om defibrilleringsbar rytm eller ejHa kunskaper i basal EKG-diagnostik för att kunna arytmitolka och ta beslut om defibrilleringsbar rytm eller ej Kunna använda defibrillatorn i manuellt lägeKunna använda defibrillatorn i manuellt läge Kunna använda och defibrillera under pågående LUCAS-kompressionKunna använda och defibrillera under pågående LUCAS-kompression

21 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Principen vid defibrillering är att med ström bryta det elektriska kaos som råder vid ventrikelflimmer… …och tillåta hjärtats normala pulsgenerator, sinusknutan att återta kommandot

22 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Manuell Analys? För att tjäna tid!!!

23 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne VENTRIKELFLIMMER Vanligaste utlösande faktorn: Akut myokardischemi ledande till stenos och/eller totalocklusion

24 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne ENDAST 2,5% AV PAT UTANFÖR SJUKHUS BLIR DEFIBRILLERADE INOM 4 MIN FRÅN LARM (Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige) CIRKA 65% HAR VF VID FÖRSTA EKG-REGISTRERING (Intensivvård, Larsson A, Rubertsson S, Liber 2005) FÖRDRÖJNINGSTID FRÅN LARM TILL AMBULANSENS ANKOMST 7 MIN 18% VF (Hjärtstopp utanför sjukhus: En jämförelse mellan Göteborg och Stockholm år 2000)

25 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne KOMPRESSIONSDEFIBRILLERING

26

27 PRAKTISK TRÄNING

28 LUNCH

29 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne LÄKEMEDEL

30 Adrenalin® Inj Adrenalin 0,1 mg/ml 10ml = 1 mg var 3:e min Första dos i första Lucas-perioden vid asystoli eller PEA. Vid VF/VT ges första dos efter den 3:e defibrilleringen. BIG är andrahandsalternativ efter PVK Via endotracheltub ge dubbla dosen Adrenalin®

31 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Cordarone® Cordarone 300 mg (50mg/ml) 6 ml späds, med 5mg glucos till 20 ml ges i.v som engångsdos,efter 4 st defibrilleringar vid kvarstående VF/VT (generell ordination). Vid VF/VT som brutits men som recidivierat ta kontakt med PHAT för vidare ordination Är ett antirytmatikum som skall finns i PHAT-bilen och ev i Ambulanserna.

32 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i SkåneDÖDSORSAKER AMIHuvudstams-TrekärlsocklusionHJÄRNSKADA Lång ankomsttid Bendz et al, Resuscitation 2004;63:49-53

33 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Hjärt-LungRäddning under ambulansfärd?

34 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne LUCAS och BOUSSIGNACTUB Hjärt-Lungmaskin

35 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

36 Film: P-HLR i Skåne

37 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne SITUATIONSNSANPASSAD TRÄNING MED PATIENTFALL

38 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne HYPOTERMIBEHANDLING

39 Terapeutisk Hypotermibehandling Överlevnaden för patienter som drabbas hjärtstopp utanför sjukhus var år 2001 endast 3,5%Överlevnaden för patienter som drabbas hjärtstopp utanför sjukhus var år 2001 endast 3,5% Bland de som överlever drabbas åtskilliga av neurologiska restsymtom som varierar från knapp märkbara till grava funktionshinder och vegetativa tillståndBland de som överlever drabbas åtskilliga av neurologiska restsymtom som varierar från knapp märkbara till grava funktionshinder och vegetativa tillstånd

40 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Terapeutisk Hypotermibehandling

41 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Prehospital Hypotermibehandling Efter Hjärtstopp i Skåne

42 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Studera om prehospital hypotermibehandling leder till: Lägre kroppstemperatur vid ankomst till sjukhusetLägre kroppstemperatur vid ankomst till sjukhuset Måltemperaturen (33± 1˚C) uppnås snabbare ochMåltemperaturen (33± 1˚C) uppnås snabbare och Om behandlingen leder till en förbättrad och ökad överlevnadOm behandlingen leder till en förbättrad och ökad överlevnad Syfte

43 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Prospektiv, randomiserad studie prehospitalt i Skåne. Medvetslösa (RLS<3), ej vid medvetande) efter hjärtstopp randomiseras till antingen hypotermibeh eller ej. Metod

44 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Utifrån resultaten av denna studie hoppas vi att: Prehospital inledning av hypotermibehandling leder till att tiden från det att patienten drabbas av hjärtstopp till dess att måltemperaturen är uppnådd reduceras. Detta i sin tur leder förhoppningsvis till minskad dödlighet och färre neurologiska restsymtom Betydelse

45 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne ACCIDENTELL HYPOTERMI

46 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Temperatur ≤30˚C och vid hjärtstopp Inga defibrilleringsförsök Inga defibrilleringsförsök Inga läkemedel ges Inga läkemedel ges UTAN PATIENTEN TRANSPORTERAS TILL SJUKHUS MED PÅGÅENDE LUCAS- BEHANDLING OCH VENTILATION Kontakt med PHAT-Bilen om vart patienten skall transporteras

47 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne HLR & GRAVIDITET

48 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Hjärtstopp mycket ovanligt 1/30000 graviditeter Dildy et.al. Cardiac arrest during pregnancy. Obstet Gynecol Clinics NorthAmer 1995; 22:303-14

49 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Utför manuell HLR enligt Sv Cardiolog- föreningens HLR-algoritm. Dock m lokal anpassning att om >5 min efter hjärtstopp ge 3min hjärtkompressioner innan defibrillering. Ambulansteamet

50 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne RLS kan då de anlänt till patienten besluta om mekaniska kompressioner ska användas på gravid. Regionalt Läkare Stöd (RLS)

51 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Hjärtstopp/Graviditet Undvik Vena Cava Syndrom genom att flytta livmoderns tyngpunkt från mitten av buken över mot sidan. Se instruktionspärm P-HLR i Skåne

52 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne När skall man påbörja HLR När skall man inte påbörja HLR Skall man påbörja HLR om patienten är svårt sjuk sedan tidigare? - Om inte, vad är svårt sjuk? Kan vi avsluta påbörjad HLR prehospitalt? ”Spelar” anhöriga någon roll? ”Spelar” åldern på patienten någon roll? -Om ja, vilka är åldersgränserna? Skall vi alltid ha som kriterie att förhindra döden?

53 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne ETIK & MORAL Etik, sedelära, den del av filosofin som söker besvara på frågor som: Vad är det goda?Vad är det goda? Vad är det rätta?Vad är det rätta? Hur bör man bete sig?Hur bör man bete sig? ”En uppsättning regler för uppträdande och förhållningsregler””En uppsättning regler för uppträdande och förhållningsregler”

54 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne När skall man påbörja HLRNär skall man påbörja HLR När skall man inte påbörja HLRNär skall man inte påbörja HLR Skall man påbörja HLR om patienten är svårt sjuk sedan tidigare?Skall man påbörja HLR om patienten är svårt sjuk sedan tidigare? Om inte, vad är svårt sjuk?Om inte, vad är svårt sjuk? Frågor att fundera på!

55 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Kan vi avsluta påbörjad HLR prehospitalt?Kan vi avsluta påbörjad HLR prehospitalt? ”Spelar” anhöriga någon roll?”Spelar” anhöriga någon roll? ”Spelar” åldern på patienten någon roll?”Spelar” åldern på patienten någon roll? Om ja, vilka är åldersgränserna?Om ja, vilka är åldersgränserna? Skall vi alltid ha som kriterie att förhindra döden?Skall vi alltid ha som kriterie att förhindra döden? Frågor att fundera på!

56 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne HJÄRTSTOPPSREGISTRERING

57


Ladda ner ppt "Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Luftvägssäkring."

Liknande presentationer


Google-annonser