Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PREHOSPITAL HLR I SKÅNE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PREHOSPITAL HLR I SKÅNE"— Presentationens avskrift:

1

2 PREHOSPITAL HLR I SKÅNE
• Introduktion & erfarenheter • Hjärtstoppets fysiologi • P-HLR Algoritm • Praktisk träning - Manuella kompressioner - Luftvägssäkring - LUCAS® - Defibrillering/Arytmitolkning (- Prehospital Hypotermiprojekt) - Förflyttning • Situationsanpassad träning • Avslutning & Utvärdering Heldags Utbildning 2008 Halvdags Utbildning 2009 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

3 PREHOSPITAL HLR I SKÅNE
08:00 • Introduktion & erfarenheter • Hjärtstoppets fysiologi • P-HLR Algoritm • Praktisk träning - Manuella kompressioner - Luftvägssäkring - LUCAS® - Defibrillering/Arytmitolkning • Situationsanpassad träning • Hjärtstoppsregistrering • Avslutning & Utvärdering 11:30 Lunch Kaffepaus!!! Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

4 P-HLR I SKÅNE Syfte: med den nya algoritmen är att öka tiden för cirkulationsbefrämjande åtgärder, samt att införa defibrillering under pågående mekaniska kompressioner som ett led i behandlingen Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

5 P-HLR I SKÅNE Målet: för algoritmen är att förbättra överlevnaden vid prehospitalt hjärtstopp, samt att minska förekomsten och svårighetsgraden av hjärnskador efter hjärtstopp Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

6 P-HLR i Skåne gäller: Vid LUCAS-behandling I ambulans I Skåne
Förankrad inom slutenvården i Skåne (Om ej LUCAS, P-HLR med manuella kompressioner) Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

7 EFTER P-HLR UTBILDNING
Ha kunskaper i basal EKG-diagnostik för att kunna arytmitolka och ta beslut om defibrilleringsbar rytm eller ej Behärska tekniken vid manuella kompressioner Kunna rutiner vid luftvägssäkring och använda metod efter gällande delegering Kunna använda defibrillatorn i manuellt läge Kunna använda och defibrillera under pågående LUCAS-kompression Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

8 Film: P-HLR i Skåne Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

9


Ladda ner ppt "PREHOSPITAL HLR I SKÅNE"

Liknande presentationer


Google-annonser