Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PREHOSPITAL HLR I SKÅNE Introduktion & erfarenheter Introduktion & erfarenheter Hjärtstoppets fysiologi Hjärtstoppets fysiologi P-HLR Algoritm P-HLR Algoritm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PREHOSPITAL HLR I SKÅNE Introduktion & erfarenheter Introduktion & erfarenheter Hjärtstoppets fysiologi Hjärtstoppets fysiologi P-HLR Algoritm P-HLR Algoritm."— Presentationens avskrift:

1

2 PREHOSPITAL HLR I SKÅNE Introduktion & erfarenheter Introduktion & erfarenheter Hjärtstoppets fysiologi Hjärtstoppets fysiologi P-HLR Algoritm P-HLR Algoritm Praktisk träning Praktisk träning - Manuella kompressioner - Manuella kompressioner - Luftvägssäkring - Luftvägssäkring - LUCAS® - LUCAS® - Defibrillering/Arytmitolkning - Defibrillering/Arytmitolkning (- Prehospital Hypotermiprojekt) (- Prehospital Hypotermiprojekt) - Förflyttning - Förflyttning Situationsanpassad träning Situationsanpassad träning Avslutning & Utvärdering Avslutning & Utvärdering Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Heldags Utbildning 2008 HalvdagsUtbildning2009

3 PREHOSPITAL HLR I SKÅNE 08:00 Introduktion & erfarenheter Hjärtstoppets fysiologi Hjärtstoppets fysiologi P-HLR Algoritm P-HLR Algoritm Praktisk träning Praktisk träning - Manuella kompressioner - Manuella kompressioner - Luftvägssäkring - Luftvägssäkring - LUCAS® - LUCAS® - Defibrillering/Arytmitolkning - Defibrillering/Arytmitolkning Situationsanpassad träning Situationsanpassad träning Hjärtstoppsregistrering Hjärtstoppsregistrering Avslutning & Utvärdering Avslutning & Utvärdering 11:30 Lunch Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Kaffepaus!!!

4 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Syfte: med den nya algoritmen är att öka tiden för cirkulationsbefrämjande åtgärder, samt att införa defibrillering under pågående mekaniska kompressioner som ett led i behandlingen P-HLR I SKÅNE

5 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Målet: för algoritmen är att förbättra överlevnaden vid prehospitalt hjärtstopp, samt att minska förekomsten och svårighetsgraden av hjärnskador efter hjärtstopp P-HLR I SKÅNE

6 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Vid LUCAS-behandling Vid LUCAS-behandling I ambulans I ambulans I Skåne I Skåne Förankrad inom slutenvården i Skåne Förankrad inom slutenvården i Skåne (Om ej LUCAS, P-HLR med manuella kompressioner) P-HLR i Skåne gäller:

7 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne EFTER P-HLR UTBILDNING Ha kunskaper i basal EKG-diagnostik för att kunna arytmitolka och ta beslut om defibrilleringsbar rytm eller ejHa kunskaper i basal EKG-diagnostik för att kunna arytmitolka och ta beslut om defibrilleringsbar rytm eller ej Behärska tekniken vid manuella kompressionerBehärska tekniken vid manuella kompressioner Kunna rutiner vid luftvägssäkring och användaKunna rutiner vid luftvägssäkring och använda metod efter gällande delegering metod efter gällande delegering Kunna använda defibrillatorn i manuellt lägeKunna använda defibrillatorn i manuellt läge Kunna använda och defibrillera under pågående LUCAS- kompressionKunna använda och defibrillera under pågående LUCAS- kompression

8 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Film: P-HLR i Skåne

9


Ladda ner ppt "PREHOSPITAL HLR I SKÅNE Introduktion & erfarenheter Introduktion & erfarenheter Hjärtstoppets fysiologi Hjärtstoppets fysiologi P-HLR Algoritm P-HLR Algoritm."

Liknande presentationer


Google-annonser