Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andningen i samband med hjärtstopp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andningen i samband med hjärtstopp"— Presentationens avskrift:

1 Andningen i samband med hjärtstopp
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

2 Antal Gaspingar under hjärtstopp
En reflex som triggas vid O2- brist i hjärnan, men också tecken på att det finns en viss cirkulation i hjärnstammen! Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

3

4 Luftvägssäkring Intubering förutsättning för PHLR?
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

5 Olika alternativ Svalgtub Nästub/Kantarell Larynxmask Intubation:
Trachealtub - Boussignactub Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

6 Boussingactuben Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

7 Boussignactub VARNING!!!
VID KONTINUERLIGT INFLÖDE AV OXYGEN I TUBEN FÅR VENTILATOR, RESPIRATOR ELLER RUBENS BLÅSA ALDRIG ANVÄNDAS. TUBEN SKALL VARA HELT ÖPPEN. Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

8 Boussignactub OBSERVERA!!! Om spontan cirkulation återkommer:
Koppla loss oxygenkällan och ventilera på traditionellt sätt Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

9

10 Användning av Larynxmask Rekommendationsblad nr 18 Skapat 2007-10-22, reviderat 2009-01-01
  Syfte   Larynxmask kan väl användas i prehospitala förhållanden. Larynxmask är ett av flera hjälpmedel för att upprätthålla fria luftvägar och möjliggöra god syresättning. Masken kan användas för vuxen medvetslös patient med otillräcklig egenandning och med avsaknad av hindrande svalgreflexer och vid luftvägsproblem där trakealt intubationsförsök har misslyckats.   Genomförande   Specialistsjuksköterska i anestesi har formell kompetens att använda larynxmask och ombesörjer själv sin reella kompetens. Övriga sjuksköterskor, ambulanssjukvårdare och undersköterskor erhåller möjlighet att använda larynxmask efter delegering av ansvarig överläkare.   Delegeringskrav för larynxmask:   1. Självstudier av ”LM-kurs + frågor” samt Cd-skiva.   2. Hospitering på operationsavdelning där LM används och där tillfälle ges att få applicera och avlägsna LM på minst 5 patienter. Samma blankett som för intubation används.   3. Därefter kontakt med ansvarig ambulansöverläkare för godkännande. Det åligger den enskilde användaren att årligen upprätthålla sin kompetens via hospitering, egen användning i verksamheten eller via träning på simuleringsmodeller utan specificerat krav på antal användningar.   Poul Kongstad                                            Gunnel Olsson Chefläkare                                                  Överläkare

11

12 Defibrillering & Arytmitolkning
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

13 KOMPRESSIONSDEFIBRILLERING
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

14 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

15 Defibrillering & Arytmitolkning Träning!!
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

16 LÄKEMEDEL Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

17 Adrenalin® Adrenalin® Inj Adrenalin 0,1 mg/ml 10ml = 1 mg var 3:e min
Första dos i första Lucas-perioden vid asystoli eller PEA. Vid VF/VT ges första dos efter den 3:e defibrilleringen. Intraosseös tillförsel är andrahandsalternativ efter PVK Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

18 Cordarone® Är ett antirytmatikum som visat sig vara effektivt vid hjärtstopp med kvarvarande VF/VT efter 4 defibrilleringar! Cordarone 300 mg (50mg/ml) 6 ml ges i.v alternativt intraosseöst som engångsdos,efter 4 st defibrilleringar vid kvarstående VF/VT (generell ordination). Vid VF/VT som brutits men som recidivierat ta kontakt med RLS för vidare ordination Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

19

20 Hjärtstopps Algoritm P-HLR
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

21 Konstaterat Hjärtstopp Defibrilleringsbar rytm?
1 JS Teambevittnat VF/VT Konstaterat Hjärtstopp 3 min kompressioner Defibrillering x1 90 sek kompressioner Analys Defibrilleringsbar rytm? NEJ: Pulsar i Radialis NEJ: Inga pulsar JA 3 min kompressioner (90 sek, def x 1, 90 sek) 3 min kompressioner Bärande egen Cirkulation

22 Manuella kompressioner Konstaterat Hjärtstopp Defibrilleringsbar rytm?
1 JS Teambevittnat VF/VT Manuella kompressioner Konstaterat Hjärtstopp 3 min kompressioner Defibrillering x1 90 sek kompressioner Analys Defibrilleringsbar rytm? NEJ: Pulsar i Radialis NEJ: Inga pulsar JA 3 min kompressioner (90 sek, def x 1, 90 sek) ”hands off vid deff” 3 min kompressioner Bärande egen Cirkulation

23 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

24 Prehospital Hypotermibehandling Efter Hjärtstopp i Skåne Terapeutisk Hypotermibehandling efter hjärtstopp är numera en etablerad behandling på ett flertal sjukhus! En av frågorna som är kvar att besvara på är hur tidigt man skall initiera kyla, om det skall ske redan prehospitalt och i så fall med vilken metod Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

25 ACCIDENTELL HYPOTERMI
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

26 Temperatur ≤30˚C och vid hjärtstopp
Inga defibrilleringsförsök Inga läkemedel ges UTAN PATIENTEN TRANSPORTERAS TILL SJUKHUS MED PÅGÅENDE LUCAS- BEHANDLING OCH VENTILATION Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

27 HLR & GRAVIDITET Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

28 Ambulansteamet Utför PHLR med manuella kompressioner!!
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

29 Hjärtstopp/Graviditet
Undvik Vena Cava Syndrom genom att flytta livmoderns tyngpunkt från mitten av buken över mot sidan. Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

30 HJÄRTSTOPPSREGISTRERING
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne


Ladda ner ppt "Andningen i samband med hjärtstopp"

Liknande presentationer


Google-annonser