Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ABCDE Reducerad ångest hos underläkare genom strukturerat arbetssätt och omhändertagande Amelie Frie, ST-läkare Akutsjukvård & Internmedicin Akutkliniken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ABCDE Reducerad ångest hos underläkare genom strukturerat arbetssätt och omhändertagande Amelie Frie, ST-läkare Akutsjukvård & Internmedicin Akutkliniken."— Presentationens avskrift:

1 ABCDE Reducerad ångest hos underläkare genom strukturerat arbetssätt och omhändertagande Amelie Frie, ST-läkare Akutsjukvård & Internmedicin Akutkliniken KS Solna amelie.frie@karolinska.se

2 På larmrummet i väntan på ambulansen… Tag på skyddsutrustning (förkläde och handskar) Hälsa på alla i rummet, berätta vad du har för roll. Prata högt igenom vad ni förväntar er och vad ni skall tänka på under just det här larmet. Behövs kompetens som inte finns på plats? Det är DU som är ansvarig på akutrummet. TAG ROLLEN SOM ARBETSLEDARE.

3 A: (Airway) Luftväg med halsrygg B: (Breathing) Andning C: (Circulation) Cirkulation D: (Disability) Funktionsbortfall E: (Environment/Exposure) Yttre påverkan, klä av patienten, omgivningen (t ex varmt rum, filtar mm) Initial bedömning enl ABCDE

4 Ofri luftväg är omedelbart livshotande! Inspektion av ansikte, munhåla, hals –Angioödem –Främmande kropp –Skador –Blod, kräkning, slem Lyssna: Stridor, heshet, snarkande andning, slembiljud –Larynxödem –Medvetandesänkt patient –Främmande kropp –Blod, kräkning, slem Fiberskopi A: Luftväg

5 A- problem Stabilisera nacken vid behov, nackkrage Rensugning av blod, slem Ryggdunk/bukstöt, avlägsnande av främmande kropp med MaGill Käklyft, haklyft Kantarell, svalgtub, larynxmask Behandla angioödem/larynxödem –Im Adrenalin 1 mg/ml, 0,3-0,5 ml i väntan på iv infart –Iv Adrenalin 0,1 mg/ml, 1-3 ml vid anafylaxi/angioödem med cirk chock Åtgärder

6

7 A- problem Stabilisera nacken vid behov, nackkrage Ryggdunk/bukstöt Rensugning av blod, slem Avlägsnande av främmande kropp med MaGill Käklyft, haklyft Kantarell, svalgtub, larynxmask Behandla angioödem/larynxödem –Im Adrenalin 1 mg/ml, 0,3 ml i väntan på iv infart –Iv Adrenalin 0,1 mg/ml, 2-3 ml vid anafylaxi / angioödem med cirk chock Intubation max 3 försök! Can´t intubate, can´t ventilate  Koneotomi, tracheotomi Åtgärder

8 B: Andning Saturation (pulsoxymetri) Andningsfrekvens Inspektion: Cyanos, Halsvenstas, Tracheadeviation, Bröstkorgssymmetri, Andningsarbete: accessoriska muskler, indragningar. Andningsdjup/tidalvolym Palpation: Costafrakturer, Flail chest, subkutant emfysem Perkussion: hypersonor, dämpad Andningsljud: - Ronki: musikaliskt biljud, inspiratoriskt/expiratoriskt (Flödesbiljud; sibilanta ronki fr små luftrör, sonora ronki fr grova luftrör) -Rassel: omusikaliskt biljud (öppnandet av kollaberade aleveoli?) - Nedsatt/avsaknad av andningsljud (hemo/pneumothorax, solid process)

9 B -problem Patientläge; hjärtläge, sittande (ej trauma) O2 till alla påverkade patienter. Avstå aldrig från O2 till en KOL-pat av rädsla för CO2-retention! Medicinsk behandling: Inhalationer, morfin, nitro, furix CPAP (hypoxi) / BiPAP (hypoxi + hyperkapni) Ventilation med mask och blåsa Intubation för ventilatorbehandling Dekompression övertrycks-pneumothorax; I2 midclavickulärt, thoraxdrän (främre axillarlinjen, ovan mamillhöjd) Åtgärder

10 C: Cirkulation Perfusion: puls, BT (bilateralt), cyanos, kapillär återfyllnad, marmorering Hjärtfrekvens/rytm: Taky-/bradykardi, Regel-/oregelbunden, smal/bred Hjärtauskultation: Blåsljud/biljud, Avlägsna toner Halsvenstas/ perifer inkompensation Perifera pulsar Bukstatus Bäcken + stora rörben FATE (Focused Assessment Transthoracic Echo) FAST (Focused Assessment Sonography for Trauma)

11 C –problem Tippa huvudändan vid chock PVK: 2 st grova venösa infarter till alla. Max 90 sec för en infart Intraosseös infart: Allt utom cytostatika kan ges i iv doser CVK Vätskeinfusion: bolus 500-1000 ml RingerAcetat. Undantag kardiogenchock 250ml, okontrollerad blödning tex rupturerat abdominellt aortaaneurysm 500 ml. Trauma/blödning med hypovolemchock ges förslagsvis 4:4:4:1 R-A:e-konc:plasma:trombocyter Stoppa blödning: tryckförband, bäckengördel, tourniquet, endoskopi, op/damage control Medicinsk behandling: Atropin, inotropa droger (efedrin, noradrenalin), b-blockad, digitalis Extern pacing Obstuktiv chock: Perikardiocentes vid tamponad, trombolys vid LE STEMI: PCI, trombolys Åtgärder

12 D: Disability/Funktionsbortfall GCS / RLS Grovt neurologstatus innefattande: -Pupillasymmetri och ljusreflex -Grov kraft, sensibilitet, motorik, reflexer -Nackstyvhet b-Glukos (kapillärt/ABG) Na (ABG)

13 D-problem Åtgärder beroende på misstänkt diagnos HUSK MIDAS Hypoglykemi  iv 30ml 30% Glucos Misstanke om CVL/ cerebral process  CT-skalle. ICH: hyperventilera + mannitol i samråd m neurokir Misstanke om meningit/sepsis  börja beh! Intox  Antidot (ex Narcanti, Flumazenil) Akut hyponatremi  Na iv

14 E: Yttre påverkan Titta på hela hudkostymen, blockvänd patienten Per rectum vid trauma/GI-blödning Rygg, extremiteter Temp Dofter VP

15 E:Yttre påverkan Hypotermi: vidta åtgärder för uppvärmning av patienten ex varma vätskor, värmetäcke, ECMO/hjärt-lungmaskin. Vid tecken till trauma med frakturer: Omhändertagande enligt traumaprogram. Fixera bäcken, stabilisera rygg och nacke etc. Grovreponera frakturer med stora felställningar. Åtgärder beroende på misstänkt diagnos

16 Crisis Resource management CRM Nyckelord: 1. Känna till miljön 2. Förutse - planera 3. Känn din begränsning- Heroes are dangerous 4. Riktad kommunikation 5. Använda all tillgänglig information 6. Undvik enkelspårigt tankesätt 7. Dubbelkolla 8. Re evaluera och summera 9. Prioritera –ett dynamisk arbete

17 Loopkommunikation Sagt men ej lyssnat Lyssnat men ej förstått Förstått men ej gjort Tänkt men ej sagt Close the loop

18 Reevaluera kontinuerligt


Ladda ner ppt "ABCDE Reducerad ångest hos underläkare genom strukturerat arbetssätt och omhändertagande Amelie Frie, ST-läkare Akutsjukvård & Internmedicin Akutkliniken."

Liknande presentationer


Google-annonser