Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pär Lindgren Anestesikliniken Landstinget Kronoberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pär Lindgren Anestesikliniken Landstinget Kronoberg"— Presentationens avskrift:

1 Pär Lindgren Anestesikliniken Landstinget Kronoberg
Anafylaxi – akutbehandling

2 Definition Akut Allvarlig Spridd eller systemisk
Överkänslighetsreaktion Som kan bli livshotande Landstinget Kronoberg

3 Anafylaxi patofysiologi
Utsvämning och produktion of mediatorer inducerar Kärldilation Kapillärläckage Glatt muskelkontraktion Ökad slemhinnesekretion

4 Mastceller +/- Basofila celler
Histamin kan påvisas i plasma och urin Tryptas kan påvisas i serum Chymas Leukotriener/prostagladiner Platelet activating factor Cytokiner: TNF-alpha, IL-4/5/6/8/13/16 Heparin m fl

5 Anafylaxi Hjärtkärlpåverkan Andningspåverkan Allmänpåverkan
Potentiellt livshot Landstinget Kronoberg

6 Överkänslighetsreaktioner
Allmänna symtom Trötthet Hud Klåda Flush Urtikaria Angioödem Ögon och näsa Konjunktivit med klåda och rodnad Rinit med klåda, nästäppa, rinnsnuva, nysningar Landstinget Kronoberg

7 Överkänslighetsreaktioner
Mun och mag/tarm Munklåda Läppsvullnad Svullnadskänsla i mun och svalg Illamående Lindrig buksmärta Enstaka kräkning Landstinget Kronoberg

8 Historia Charles Richet och Paul Portier
Hunden Neptune utsattes för toxin från blåsmanet. 22 dagar efter första injektionen Dog inom 25 minuter Kallades anaphylaxis – icke skydd Richet fick Nobelpriset 1913 Landstinget Kronoberg

9 Viktiga akuta frågeställningar
Föreligger hot för livet? Preliminära diagnoser? Akut utredning? Akut behandling? Vårdnivå? Behöver jag ringa en vän? Landstinget Kronoberg

10 Den akuta diagnostiken
På akuten är den definitiva diagnosen inte alltid så intressant. Viktigare är att snabbt åtgärda livshotande tillstånd och att sätta upp preliminära diagnoser. Landstinget Kronoberg

11 Patientfall To be continued……. Landstinget Kronoberg

12 Begreppet vitala funktioner
Vitala funktioner är sådana funktioner som är livsviktiga för livet, t.ex. andning och cirkulation. Landstinget Kronoberg

13 ABCDE A (Luftväg) Det absolut farligaste hotet för liv är en ofri luftväg. Luftvägen kan vara ofri av många orsaker t.ex. medvetslöshet, svullnad, främmande kropp, anafylaxi Landstinget Kronoberg

14 ABCDE B (Andning) utvärdera andningsfrekvens, saturation, andningsarbete, lyssna. Problem orsakas av bl.a. pneumothorax, lungemboli, lungödem, astma, anafylaxi eller pneumoni. Landstinget Kronoberg

15 ABCDE C (Cirkulation) mät pulsfrekvens och fyllnad, blodtryck, kapillär återfyllnad, EKG. Cirkulationssvikt kan t.ex. bero på sepsis, blödning, dehydrering, hjärtsvikt, ventilpneumothorax eller anafylaxi. Landstinget Kronoberg

16 ABCDE Chock medför organdysfunktion
Vi får kall hud, nedsatt urinproduktion, takykardi, förhöjd andningsfrekvens, lågt blodtryck (sent) och grumlat medvetande. Landstinget Kronoberg

17 ABCDE D (Disability) Bedöm medvetandegrad och pupiller.
Orsaker kan vara hjärnblödning, sepsis, hypoglykemi, anafylaxi m.m. E (exposure) Syna huden efter ffa petekier, urtikaria, stickmärken, hematom. Kontrollera temp! Landstinget Kronoberg

18 Den akuta diagnostiken
Oberoende av bakomliggande patologi dör människan allra först av svikt i respiration, cirkulation eller CNS. Genom att arbeta strukturerat kan vi snabbt upptäcka och samtidigt åtgärda vitala hot och därmed minska mortalitet och morbiditet! Landstinget Kronoberg

19 Den akuta diagnostiken
För att bli en bra diagnostiker krävs klinisk erfarenhet, kunskap om : Hur sjukdomar presenterar sig. Hur vanlig/ovanlig en sjukdom är. Den diagnostiska processen. Landstinget Kronoberg

20 Diagnostiska processer
Pattern recognition – att känna igen ett mönster Event driven – Behandla först – diagnos sen. Hypotes-deduktiv – hypotesformulering, datagenomgång, verifiering/förkastande Regelstyrd – t.ex via algoritmer Landstinget Kronoberg

21 Algoritmtänkade Positivt: Enkelt, bra för den oerfarne, visst minimum av kvalitet, struktur. Negativt: Förenkling, stora mängder algoritmer, avancerade algoritmer, i värsta fall mindre betoning av ”den kliniska blicken”. Landstinget Kronoberg

22 Algoritmtänkande I akuta sammanhang passar algoritmer ofta bra, i alla fall till en början. Landstinget Kronoberg

23 Men i praktiken behövs parallella spår för diagnostik
I det ena, enklare spåret har vi ABCDE-algoritmen där vi åtgärdar akuta tillstånd för att vinna tid. Tänk inte – handla. I det andra, mer avancerade spåret, gäller det att tänka till. Vad är orsaken till patientens tillstånd? Preliminär diagnos? Behandling? Handlingsplan? Behöver jag hjälp? Landstinget Kronoberg

24 1 2 Enl. Pat Croskerry Response System Calibration System Context
Ambient conditions Modular responsivity Task difficulty Task ambiguity Affective state System 1 RECOGNIZED Pattern Recognition Patient Safety Problem Pattern Processor Rational override Dysrationalia override Calibration Response Repetition System 2 NOT RECOGNISED Education Training Critical thinking Logical competence Rationality Feedback Intellectual ability Enl. Pat Croskerry

25

26 Symtom Angioödem/urtikaria 90% Hudrodnad/flush 55%
Svår klåda utan utslag 5% Dyspné 50% Larynxödem 60% Yrsel/synkope 35% Hypotension 15% Buksymtom 30% Lieberman P o a JACI 2005;115:S Landstinget Kronoberg

27 Differential diagnoser
Vasovagala reaktioner Hereditärt angioödem Systemisk mastocystos Panikattacker Hjärtinfarkt Hjärtarrytmi Karcinoid Landstinget Kronoberg

28 Handläggning Fri lufväg och syrgas Intubationsberedskap
Ventilation och syresättning Cirkulation Vätska Läkemedel Landstinget Kronoberg

29 Behandling Allmänpåverkan Astma Hypoxi Hypotension Urtikaria
Senreaktioner Landstinget Kronoberg

30 Behandla Allmänpåverkan
Adrenalin Landstinget Kronoberg

31 Adrenalin Intramuskulär injektion Anterolateralt i låret
Adrenalin 1 mg/ml Dosering 0,3 – 0,5 ml Kan upprepas efter 3 – 10 minuter Landstinget Kronoberg

32 Landstinget Kronoberg

33 Adrenalin -intravenöst
Ges bara i speciella fall Kardiovaskulär kollaps Terapiresistenta fall EKG övervakning Van personal Adrenalin 0,1 mg/ml Dos ml Landstinget Kronoberg

34 Adrenalin till barn Vikt Mängd (mg) Volym (ml) < 10 kg 0,1 0,05 0,5
Adrenalin 1 mg/ml intramuskulärt Adrenalin 0,1 mg/ml intravenöst Vikt Mängd (mg) Volym (ml) < 10 kg 0,1 0,05 0,5 kg 0,2 1 kg 0,3 0,15 1,5 kg 0,4 2 > 40 kg 3 Landstinget Kronoberg

35 Terapisvikt Patienter som behandlas med betablockad utgör en särskild utmaning eftersom betablockad kan minska adrenalinets effekter. Sådana patienter kan uppvisa en bild med svår hypotension, paroxysmal bradykardi och svår bronkospasm. Landstinget Kronoberg

36 Behandla Astma Läkemedel Inhalationsvätska Ventoline/Combivent
Egen bronkvidgande medicin Administrationssätt Nebulisering/Inhalation Landstinget Kronoberg

37 Behandla Astma Dos vuxna 5 mg Salbutamol
4-6 doser av egen bronkvidgande medicin Effekt Inom 5 min Upprepa vid behov var 10:e min Landstinget Kronoberg

38 Behandla Hypoxi Läkemedel Syrgas Administrationssätt Mask Dos
> 10 l/min Effekt Omgående Landstinget Kronoberg

39 Behandla Hypotension Läkemedel Infusion Ringeracetat
Administrationssätt Snabbt intravenöst Dos vuxna Efter behov Eftersträva normalt blodtryck Effekt Snabb vid tillräcklig volym Landstinget Kronoberg

40 Behandla Urtikaria Läkemedel
Icke sederande antihistamintablett i dubbel dos Administrationssätt Per os Effekt Inom min Landstinget Kronoberg

41 Behandla Senreaktioner
Läkemedel T Betapred 0,5 mg Inj Betapred 4 mg/ml Dos vuxna 10 st 2 ml Effekt Först efter 2-3 tim Landstinget Kronoberg

42 Observation Vanligen 4 – 6 timmar Om svåra symtom 12 – 24 timmar
Landstinget Kronoberg

43 Allt är inte guld som glimmar
Patientfall Allt är inte guld som glimmar Landstinget Kronoberg

44 Praktiska tips Vet du inte vad du ska göra – fundera en stund… Ingen lycka? Fråga någon som vet. Fokusera på det farliga först och det vanliga sedan. Undvik onödig provtagning och undersökning. Gör inga undersökningar för sakens skull. Använd riktlinjer, PM och scoringsystem för att spara mental energi. Landstinget Kronoberg

45 Kom ihåg anafylaxi!! Adrenalin så fort som möjligt
Anterolateralt i låret Landstinget Kronoberg

46 Landstinget Kronoberg


Ladda ner ppt "Pär Lindgren Anestesikliniken Landstinget Kronoberg"

Liknande presentationer


Google-annonser