Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) 20101021 PLN Pär Lindgren Anestesikliniken Landstinget Kronoberg Anafylaxi – akutbehandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) 20101021 PLN Pär Lindgren Anestesikliniken Landstinget Kronoberg Anafylaxi – akutbehandling."— Presentationens avskrift:

1 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Pär Lindgren Anestesikliniken Landstinget Kronoberg Anafylaxi – akutbehandling

2 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Definition •Akut •Allvarlig •Spridd eller systemisk •Överkänslighetsreaktion •Som kan bli livshotande

3 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Anafylaxi patofysiologi •Utsvämning och produktion of mediatorer inducerar –Kärldilation –Kapillärläckage –Glatt muskelkontraktion –Ökad slemhinnesekretion

4 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Mastceller +/- Basofila celler •Histamin kan påvisas i plasma och urin •Tryptas kan påvisas i serum •Chymas •Leukotriener/prostagladiner •Platelet activating factor •Cytokiner: TNF-alpha, IL-4/5/6/8/13/16 •Heparin •m fl

5 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Anafylaxi •Hjärtkärlpåverkan •Andningspåverkan •Allmänpåverkan •Potentiellt livshot

6 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Överkänslighetsreaktioner •Allmänna symtom – Trötthet • Hud – Klåda Flush Urtikaria Angioödem • Ögon och näsa – Konjunktivit med klåda och rodnad – Rinit med klåda, nästäppa, rinnsnuva, nysningar

7 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Överkänslighetsreaktioner • Mun och mag/tarm – Munklåda – Läppsvullnad – Svullnadskänsla i mun och svalg – Illamående –Lindrig buksmärta – Enstaka kräkning

8 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Historia •Charles Richet och Paul Portier •Hunden Neptune utsattes för toxin från blåsmanet. •22 dagar efter första injektionen •Dog inom 25 minuter •Kallades anaphylaxis – icke skydd •Richet fick Nobelpriset 1913

9 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Viktiga akuta frågeställningar •Föreligger hot för livet? •Preliminära diagnoser? •Akut utredning? •Akut behandling? •Vårdnivå? •Behöver jag ringa en vän?

10 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Den akuta diagnostiken •På akuten är den definitiva diagnosen inte alltid så intressant. •Viktigare är att snabbt åtgärda livshotande tillstånd och att sätta upp preliminära diagnoser.

11 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Patientfall To be continued…….

12 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Begreppet vitala funktioner •Vitala funktioner är sådana funktioner som är livsviktiga för livet, t.ex. andning och cirkulation.

13 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN ABCDE •A (Luftväg) •Det absolut farligaste hotet för liv är en ofri luftväg. •Luftvägen kan vara ofri av många orsaker t.ex. medvetslöshet, svullnad, främmande kropp, anafylaxi

14 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN ABCDE •B (Andning) •utvärdera andningsfrekvens, saturation, andningsarbete, lyssna. •Problem orsakas av bl.a. pneumothorax, lungemboli, lungödem, astma, anafylaxi eller pneumoni.

15 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN ABCDE •C (Cirkulation) •mät pulsfrekvens och fyllnad, blodtryck, kapillär återfyllnad, EKG. •Cirkulationssvikt kan t.ex. bero på sepsis, blödning, dehydrering, hjärtsvikt, ventilpneumothorax eller anafylaxi.

16 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN ABCDE •Chock medför organdysfunktion •Vi får kall hud, nedsatt urinproduktion, takykardi, förhöjd andningsfrekvens, lågt blodtryck (sent) och grumlat medvetande.

17 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN ABCDE •D (Disability) •Bedöm medvetandegrad och pupiller. •Orsaker kan vara hjärnblödning, sepsis, hypoglykemi, anafylaxi m.m. •E (exposure) •Syna huden efter ffa petekier, urtikaria, stickmärken, hematom. Kontrollera temp!

18 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Den akuta diagnostiken •Oberoende av bakomliggande patologi dör människan allra först av svikt i respiration, cirkulation eller CNS. •Genom att arbeta strukturerat kan vi snabbt upptäcka och samtidigt åtgärda vitala hot och därmed minska mortalitet och morbiditet!

19 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Den akuta diagnostiken •För att bli en bra diagnostiker krävs klinisk erfarenhet, kunskap om : •Hur sjukdomar presenterar sig. •Hur vanlig/ovanlig en sjukdom är. •Den diagnostiska processen.

20 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Diagnostiska processer •Pattern recognition – att känna igen ett mönster •Event driven – Behandla först – diagnos sen. •Hypotes-deduktiv – hypotesformulering, datagenomgång, verifiering/förkastande •Regelstyrd – t.ex via algoritmer

21 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Algoritmtänkade •Positivt: Enkelt, bra för den oerfarne, visst minimum av kvalitet, struktur. •Negativt: Förenkling, stora mängder algoritmer, avancerade algoritmer, i värsta fall mindre betoning av ”den kliniska blicken”.

22 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Algoritmtänkande •I akuta sammanhang passar algoritmer ofta bra, i alla fall till en början.

23 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Men i praktiken behövs parallella spår för diagnostik •I det ena, enklare spåret har vi ABCDE- algoritmen där vi åtgärdar akuta tillstånd för att vinna tid. Tänk inte – handla. •I det andra, mer avancerade spåret, gäller det att tänka till. •Vad är orsaken till patientens tillstånd? Preliminär diagnos? Behandling? Handlingsplan? Behöver jag hjälp?

24 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Context Ambient conditions Modular responsivity Task difficulty Task ambiguity Affective state Education Training Critical thinking Logical competence Rationality Feedback Intellectual ability Pattern Recognition Repetition Rational override Dysrationalia override Calibration Response Patient Safety Problem Pattern Processor RECOGNIZED NOT RECOGNISED System1 2 Enl. Pat Croskerry

25 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN

26 Symtom • Angioödem/urtikaria90% • Hudrodnad/flush55% • Svår klåda utan utslag5% • Dyspné50% • Larynxödem60% • Yrsel/synkope35% • Hypotension15% • Buksymtom30% Lieberman P o a JACI 2005;115:S

27 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Differential diagnoser •Vasovagala reaktioner •Hereditärt angioödem •Systemisk mastocystos •Panikattacker •Hjärtinfarkt •Hjärtarrytmi •Karcinoid

28 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Handläggning •Fri lufväg och syrgas –Intubationsberedskap •Ventilation och syresättning •Cirkulation –Vätska –Läkemedel

29 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Behandling •Allmänpåverkan •Astma •Hypoxi •Hypotension •Urtikaria •Senreaktioner

30 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Behandla Allmänpåverkan •Adrenalin

31 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Adrenalin •Intramuskulär injektion •Anterolateralt i låret •Adrenalin 1 mg/ml •Dosering 0,3 – 0,5 ml •Kan upprepas efter 3 – 10 minuter

32 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN

33 Adrenalin -intravenöst •Ges bara i speciella fall •Kardiovaskulär kollaps •Terapiresistenta fall •EKG övervakning •Van personal •Adrenalin 0,1 mg/ml •Dos ml

34 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN BarnAdrenalin 1 mg/ml intramuskulärtAdrenalin 0,1 mg/ml intravenöst ViktMängd (mg)Volym (ml)Mängd (mg)Volym (ml) < 10 kg0,1 0,050, kg0,2 0, kg0,3 0,151, kg0,4 0,22 > 40 kg0,5 0,33 Adrenalin till barn

35 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Terapisvikt •Patienter som behandlas med betablockad utgör en särskild utmaning eftersom betablockad kan minska adrenalinets effekter. •Sådana patienter kan uppvisa en bild med svår hypotension, paroxysmal bradykardi och svår bronkospasm.

36 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Behandla Astma •Läkemedel –Inhalationsvätska Ventoline/Combivent –Egen bronkvidgande medicin •Administrationssätt –Nebulisering/Inhalation

37 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Behandla Astma •Dos vuxna –5 mg Salbutamol –4-6 doser av egen bronkvidgande medicin •Effekt –Inom 5 min –Upprepa vid behov var 10:e min

38 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Behandla Hypoxi •Läkemedel – Syrgas •Administrationssätt – Mask •Dos – > 10 l/min •Effekt – Omgående

39 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Behandla Hypotension •Läkemedel –Infusion Ringeracetat •Administrationssätt –Snabbt intravenöst • Dos vuxna –Efter behov –Eftersträva normalt blodtryck •Effekt –Snabb vid tillräcklig volym

40 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Behandla Urtikaria •Läkemedel –Icke sederande antihistamintablett i dubbel dos •Administrationssätt –Per os •Effekt – Inom min

41 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Behandla Senreaktioner •Läkemedel –T Betapred 0,5 mg –Inj Betapred 4 mg/ml • Dos vuxna –10 st –2 ml •Effekt – Först efter 2-3 tim

42 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Observation •Vanligen 4 – 6 timmar •Om svåra symtom 12 – 24 timmar

43 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Patientfall

44 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Praktiska tips •Vet du inte vad du ska göra – fundera en stund… Ingen lycka? Fråga någon som vet. •Fokusera på det farliga först och det vanliga sedan. •Undvik onödig provtagning och undersökning. Gör inga undersökningar för sakens skull. •Använd riktlinjer, PM och scoringsystem för att spara mental energi.

45 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN Kom ihåg anafylaxi!! •Adrenalin så fort som möjligt •Anterolateralt i låret

46 ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) PLN


Ladda ner ppt "ALLERGI OCH ANAFYLAXI (LLK) 20101021 PLN Pär Lindgren Anestesikliniken Landstinget Kronoberg Anafylaxi – akutbehandling."

Liknande presentationer


Google-annonser