Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förgiftningar hos barn. ”ALLA SVAMPAR ÄR ÄTLIGA - MEN NÅGRA AV DEM BARA EN GÅNG”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förgiftningar hos barn. ”ALLA SVAMPAR ÄR ÄTLIGA - MEN NÅGRA AV DEM BARA EN GÅNG”"— Presentationens avskrift:

1 Förgiftningar hos barn

2 ”ALLA SVAMPAR ÄR ÄTLIGA - MEN NÅGRA AV DEM BARA EN GÅNG”

3 30000-40000 barn/år i Sverige Särskilt vanligt 1-3 år (nyfikna/ (nyfikna/ stoppar stoppar gärna i munnen) gärna i munnen) 1-3 dödsfall/ år år

4 Förgiftningstillbud är vanliga Behovet av sjukhusvård är relativt litet och har minskat över en tioårs period Allvarliga förgiftningar är ovanliga Många läkemedel utgör en potentiell risk för förgiftning Hushållakemikalier är oftast ofarliga – petroleumprodukter och frätande medel är de vanligaste undantagen Huggormbett kan ge allvarliga symtom, medan svamp och växter sällan innebär någon fara. Förgiftningars svårighetsgrad bland barn under 10 år som sjukhusvårdats (kartlagt av GIC år 2000) 84%  lindriga till inga symtom 2%  allvarliga symtom

5 Sex barn som utvecklade allvarlig förgiftning Förgiftnings- Fallbeskrivning: medel Levotyroxin 3,5 årig pojke hittades med en burk Levaxintablettter a´ 0,1 mg. Cirka 100 stycken tabletter saknades. Efter 12 timmar motorisk oro, feber, takykardi. Långdraget förlopp. Behandlades med propropanol. Skrevs ut efter 12 dagar. Lidokain 7 veckors pojke blev okontaktbar, krampade och fick förhöjt (feldosering) methemoglobinvärde efter lokalbedövning med Xylocainlösning och EMLA-kräm. Paracetamol 2-årig flicka med feber medicinerades med paracetamol- (feldosering) suppositorier i för hög styrka unde en veckas tid. Hon utvecklade grav leverpåverkan. Leversviktsbehandling samt acetylcystein gavs. Flickan tillfrisknade. Huggorm 3,5 årig flicka biten i vaden. Angioödem, kräkningar, progredierande svullnad upp över ljumsken, trombocytepeni. Upprepande doser serum. Huggorm 4-årig pojke biten i foten. Tilltagande missfärgning och svullnad upp mot höften. Leukocytos, trombocytepeni. Serombehandling Huggorm 5-årig flicka biten i foten. Prechock, utbredd svullnad, hemoglobinuri. Serumbehandling

6 Behandlingens hörnstenar:  Symtomatisk behandling av respiration & cirkulation.  Minska absorptionen och öka eliminationen □ Kol □ Ventrikelsköljning □ Forcerad diures □ Dialys  Antidot

7 Små barn: 50% Kemiska 20% Växter 20% Läkemedel

8 A-HLR till Barn Luftväg Läkemedel: Sträva efter att ge läkemedel 1.i.v eller intraosseöst Adrenalin 10μg/kg 2. endotrakeal tillförsel Ge 10 ggr intravenös dos = 100μg/kg (max 2 mg) Cordarone Defibrillering:

9 A-HLR BARN Svenska rådet för hjärt-lungräddning

10

11 Luftväg ● Barn utan luftvägshinder är oftast lätta att ventilera. Fördröj ej ventilation med intubationsförsök. AKUT PREHOSPITAL OMHÄNDERTAGANDE BEHANDLINGSRIKTLINJER KAMBER-Skåne. ● Intubera prehospitalt? A-HLR BARN Svenska rådet för hjärt-lungräddning

12 Läkemedel ● Läkemedel under HLR administreras i första hand via intravenös infart, i andra hand via intraosseös nål och i tredje hand via tub AKUT PREHOSPITAL OMHÄNDERTAGANDE BEHANDLINGSRIKTLINJER KAMBER-Skåne. A-HLR BARN Svenska rådet för hjärt-lungräddning

13 RYTMER asystoli(67%)

14 Asystoli

15 RYTMER asystoli(67%) PEA pulslös elektrisk aktivitet, EMD (24%)

16 PEA (EMD)

17 RYTMER asystoli(67%) PEA pulslös elektrisk aktivitet, EMD (24%) Ventrikelflimmer / pulslös VT (9%)

18 VENTRIKELFLIMMER

19 Defibrillering ● 4 J/kg, 1 chock, efterföljt m. Kompressioner ● Barnplattor  50J From vilken vikt? ● Halvautomatiska defibrillatorer >1år ● <1år? Heartstart, FR2, Laerdal. Ålder 1-3mån 1år 3år 5år 7år 9år Vikt(kg) 5 10 15 20 25 30

20 A-HLR BARN Svenska rådet för hjärt-lungräddning

21 Läkemedel, ADRENALIN Injektion Adrenalin 0,1 mg/ml, 1 ml/10kg var 3:e minut, analogt med administrationen till vuxna Exempel: Till barn som väger 20 kg ges 2 ml (0,2 mg) intravenöst alternativt intraosseöst. AKUT PREHOSPITALT OMHÄNDERTAGANDE BEHANDLINGSRIKTLINJER KAMBER-Skåne.

22 Läkemedel, CORDARONE Vuxna: Vid VF/pulslös VT som ej brutits på 4 defibrilleringar ges till vuxna Cordarone 300 mg (50 mg/ml, 6 ml) som spädes med glucos 50 mg/ml till 20 ml, vilket ger styrkan 15 mg/ml. Ges i första hand snabbt intravenöst, i andra hand intraosseöst. Barn: Kontakta EKG-tolkande sjukhusläkare eller PHAT- läkare på plats för eventuell behandling med Cordarone AKUT PREHOSPITALT OMHÄNDERTAGANDE BEHANDLINGSRIKTLINJER KAMBER-Skåne

23 Glöm ej! ”Aldrig” fel att ge vätskeboulus oavsett anledning till att barnet har drabbats av hjärtstopp!!!

24

25 Speciellt Vårdprogram

26 SITUATIONSANPASSAD TRÄNING // PATIENTFALL

27 Prehospitalt? Vilken utbildning för ambulanspersonalen? Ej så många hjärtstopp! Kombinera utbildningen med det akut sjuka barnet. A-E koncept. Träna öva den utrustning som man har i sin ambulans, samt de läkemedel och de doser som rör barn.

28 Slut! Tack! Frågor?


Ladda ner ppt "Förgiftningar hos barn. ”ALLA SVAMPAR ÄR ÄTLIGA - MEN NÅGRA AV DEM BARA EN GÅNG”"

Liknande presentationer


Google-annonser