Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Postoperativ vård av patient

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Postoperativ vård av patient"— Presentationens avskrift:

1 Postoperativ vård av patient
efter CABG / klaffbyte Åsa Douhan Thoraxintensiven

2 tillsammans med narkosläkare
Patient anländer från operation till 50 B tillsammans med narkosläkare och narkossköterska Patienten handventileras under transporten

3 Kopplar upp monitoreringen och infusionspumparna och dränagen
IVA-platsen Kopplar upp monitoreringen och infusionspumparna och dränagen Kopplar in respiratorn

4 Pulmonalis- artärkateter via sår
Ventrikel sond Endotracheal tub Pulmonalis- artärkateter via sår Central Ven Kateter Pacemaker trådar Artärnål Perifer Ven Kanyl Thorax dränage Saturationsmätare Urinkateter

5 Medelartärtryck (MAP)
EKG Artärtryck Medelartärtryck (MAP) Pulmonalis(PA) tryck Centralt ven tryck (CVP) Saturation (SO2)

6 Cirkulation EKG Rytm Frekvens Extraslag Extern pacemaker
Artärblodtryck Systoliskt mm Hg / MAP mm Hg < 90 mm Hg: Risk för försämrad cirkulation , cerebralt, perifert, till njurarna och till coronarkärlen > 140 mm Hg: Risk för blödning, ökad belastning för hjärtat och på anastomoserna

7 Cirkulation Pulmonalisartärtryck (PA-tryck)
Referensvärden: 15-25/6-12 mm Hg Mäts via kir. inlagd kateter eller via Swan-Ganz kateter Mäter fyllnaden i vänster hjärthalva Centralt ventryck (CVP) Referensvärden: 0-8 mm Hg Mäter fyllnaden i höger hjärthalva Perifer cirkulation Temperatur, färg och pulsationer

8 Thoraxdränage Mäter blödnings
mängden 1 g/timme Före drän.dragning ska pat. vändas från sida till sida och sitta upp med höjd huvudända 15 cm vattensug Observera ev. luftläckage Hålla dränage-slangarna fria

9 Komplikationer- cirkulation
BLÖDNING Kemisk orsak: heparin/protamin balansen, trombocyterna behandling: Protamin, Cyklokapron, Octostim, trombocyter Kirurgisk orsak: ett blodkärl blöder behandling: re. operation Tamponad klassiska tecken: blodtryck – ner, puls – upp, SO2 - ner behandling: akut öppning

10 Komplikationer-cirkulation
HJÄRTSVIKT – behandling inotropa läkemedel Adrenalin, Noradrenalin, Fenylefrin, Corotrop, Vasopressin mekaniskt stöd 1) Aortaballongpump 2) Impella 3) ECMO (Extra Coporeal Membrane Oxygenation)

11 Andning Kontrollera resp.inställ- ningar, cufftryck, tubläge
Ta artärblodgas Munvård och höjd huvudända Sugning v.b. Planera för resp. urträning

12 Extubering När? Patienten är varm, har stabil cirkulation och inte blöder PCO2 < 5,5 PO2 > 92% Efter extubering syrgas via grimma, mask eller med aktiv befuktning PEP-ventil Hosthjälp Observera andningsdjup och - frekvens Pep ventil

13 Komplikationer Atelektaser Andningsgymnastik, PEP-ventil
Slemstagnation Inhalationer, aktiv befuktning Hypoventilation p.g.a. vätsketunghet CPAP VAP (Ventilator Associerad Pneumoni) Minska respiratortiden, antibiotika, munvård

14 Elimination Timdiures ml/h Vätskebalansräkning

15 Har en positiv vätskebalans efter op. med viktuppgång.
Daglig vikt Har en positiv vätskebalans efter op. med viktuppgång.

16 Komplikationer Njursvikt Forcerad diures Dialys: kontinuerlig
Förstoppning Obs! bukstatus Profylax – Movicol Laxoberal

17 Nutrition Glucos 10 % i.v: op. Dygnet Peroral försörjning:
fr.o.m dagen efter op. Vätske- och kaloriintag kontrolleras (25 kcal/kg/dygn) Första tre dagarna ca. 800 kcal/dygn strävar att uppnå neg. vätskebalans

18 forts. Nutrition Illamående /kräkning:
suga i sonden, ge läkemedel mot illamående Blodsocker: behandlingsmål 6-8 mmol/l Insulininfusion: post.op dag 1-2 – därefter v.b insulin sc.

19 Kroppstemp. låg till en början
Hud Kroppstemp. låg till en början Värme tak eller -täcke Observerar trycksår

20 Sår Bandaget inspekteras dagligen – tas bort efter 4 dagar
Vissa patienter får en gördel / BH Alla patienter får antibiotikaprofylax Vac-svamp läggs in vid sårinfektion

21 VAC-svamp Byts v.a dag på operation Drivenhet med sårvätska

22 Graftben Graftben lindas av /på 3-4 timmar efter op.
Stödstrumpa fr.o.m dagen efter op.

23 Morfin och Paracetamol, första dagen iv sedan peroralt
Smärta Morfin och Paracetamol, första dagen iv sedan peroralt PCA-pump VAS-skala

24 Vila/sömn Viloperioder dag- och nattetid
Samordna aktiviteterna runt patienten

25 Kommunikation Kontroller: Är pat. vaken? Reagerar pat. adekvat?
Rör pat. armar och ben? Cerebrala komplikationer: Generellt lätt övergående Cerebral blödning eller trombos/emboli - övergående Generellt gravt bestående

26 Aktivitet Sitter upp flera ggr. /dag
Patienten får inte belasta sina armar p.g.a sternumsnittet

27 Postoperativ förvirring
Vanligt förekommande på IVA Hyperaktivt/hypoaktivt Förebyggande åtgärder Identifiera tidiga tecken Omvårdnadsåtgärder och informationsfolder Lugnande läkemedel

28 Psykosocialt God anhörigkontakt via telefon och besök
Anhörig- och samtalsrum Patientdagbok Trivselblad IVA-mottagning

29 Välbefinnande Dag 1: normalt stämningsläge, glad Dag 3-4: trötthetsfas
Dag 5-7: återhämtning, aktiv, matlust

30 Postop. information inför hemgång
efter 1-2 dagar flyttar pat. till vårdavd. utskrivning från vårdavd. efter ca. en vecka ej bilkörning första månaden efter op. ej bära tungt,(< 2 kg.) första 3 mån. efter 3 mån. lätt arbete

31 TACK !


Ladda ner ppt "Postoperativ vård av patient"

Liknande presentationer


Google-annonser