Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patient anländer från operation till 50 B tillsammans med narkosläkare och narkossköterska Patienten handventileras under transporten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patient anländer från operation till 50 B tillsammans med narkosläkare och narkossköterska Patienten handventileras under transporten."— Presentationens avskrift:

1

2 Patient anländer från operation till 50 B tillsammans med narkosläkare och narkossköterska Patienten handventileras under transporten

3 Kopplar in respiratorn IVA-platsen Kopplar upp monitoreringen och infusionspumparna och dränagen

4 Endotracheal tub Artärnål Central Ven Kateter Thorax dränage Pulmonalis- artärkateter via sår Pacemaker trådar Perifer Ven Kanyl Ventrikel sond Urinkateter Saturations mätare

5 EKG Artärtryck Pulmonalis (PA) tryck Centralt ven tryck (CVP) Saturation (SO2) Medelartär tryck (MAP)

6 Cirkulation EKG –Rytm –Frekvens –Extraslag – Extern pacemaker Artärblodtryck –Systoliskt 90-140 mm Hg / MAP 65-70 mm Hg –< 90 mm Hg: Risk för försämrad cirkulation, cerebralt, perifert, till njurarna och till coronarkärlen –> 140 mm Hg: Risk för blödning, ökad belastning för hjärtat och på anastomoserna

7 Cirkulation Pulmonalisartärtryck (PA-tryck) –Referensvärden: 15-25/6-12 mm Hg –Mäts via kir. inlagd kateter eller via Swan-Ganz kateter –Mäter fyllnaden i vänster hjärthalva Centralt ventryck (CVP) –Referensvärden: 0-8 mm Hg –Mäter fyllnaden i höger hjärthalva Perifer cirkulation –Temperatur, färg och pulsationer

8 Thoraxdränage Mäter blödnings mängden 1 g/timme Observera ev. luftläckage Hålla dränage- slangarna fria 15 cm vattensug Före drän.dragnin g ska pat. vändas från sida till sida och sitta upp med höjd huvudända

9 Komplikationer- cirkulation BLÖDNING •Kemisk orsak: heparin/protamin balansen, trombocyterna behandling: Protamin, Cyklokapron, Octostim, trombocyter •Kirurgisk orsak: ett blodkärl blöder behandling: re. operation •Tamponad klassiska tecken: blodtryck – ner, puls – upp, SO2 - ner behandling: akut öppning

10 Komplikationer-cirkulation HJÄRTSVIKT – behandling •inotropa läkemedel Adrenalin, Noradrenalin, Fenylefrin, Corotrop, Vasopressin •mekaniskt stöd 1) Aortaballongpump 2) Impella 3) ECMO (Extra Coporeal Membrane Oxygenation)

11 Andning Kontrollera resp.inställ- ningar, cufftryck, tubläge Ta artärblodgas Planera för resp. urträning Sugning v.b. Munvård och höjd huvudända

12 Extubering När? •Patienten är varm, har stabil cirkulation och inte blöder •PCO2 < 5,5 •PO2 > 92% Efter extubering •syrgas via grimma, mask eller med aktiv befuktning •PEP-ventil •Hosthjälp •Observera andningsdjup och - frekvens Pep ventil

13 Komplikationer Atelektaser •Andningsgymnastik, PEP-ventil Slemstagnation •Inhalationer, aktiv befuktning Hypoventilation p.g.a. vätsketunghet •CPAP VAP (Ventilator Associerad Pneumoni) •Minska respiratortiden, antibiotika, munvård

14 Elimination Timdiures 50-100 ml/h Vätskebalansr äkning

15 Daglig vikt Har en positiv vätskebalans efter op. med viktuppgång.

16 Komplikationer Njursvikt •Forcerad diures •Dialys: kontinuerlig Förstoppning •Obs! bukstatus •Profylax – Movicol •Laxoberal

17 Nutrition Glucos 10 % i.v: •op. Dygnet Peroral försörjning: •fr.o.m dagen efter op. Vätske- och kaloriintag •kontrolleras (25 kcal/kg/dygn) Första tre dagarna ca. 800 kcal/dygn •strävar att uppnå neg. vätskebalans

18 forts. Nutrition Illamående /kräkning: •suga i sonden, ge läkemedel mot illamående Blodsocker: •behandlingsmål 6-8 mmol/l Insulininfusion: •post.op dag 1-2 – därefter v.b insulin sc.

19 Hud Kroppstemp. låg till en början Värme tak eller - täcke Observerar trycksår

20 Sår Bandaget inspekteras dagligen – tas bort efter 4 dagar Vissa patienter får en gördel / BH Alla patienter får antibiotika profylax Vac-svamp läggs in vid sårinfektion

21 VAC-svamp Byts v.a dag på operation Drivenhet med sårvätska

22 Graftben Graftben lindas av /på 3-4 timmar efter op. Stödstrumpa fr.o.m dagen efter op.

23 Smärta Morfin och Paracetamol, första dagen iv sedan peroralt PCA- pump VAS - skala

24 Vila/sömn •Viloperioder dag- och nattetid •Samordna aktiviteterna runt patienten

25 Kommunikation Kontroller: •Är pat. vaken? •Reagerar pat. adekvat? •Rör pat. armar och ben? Cerebrala komplikationer: •Generellt lätt övergående •Cerebral blödning eller trombos/emboli - övergående •Generellt gravt bestående

26 Aktivitet Patienten får inte belasta sina armar p.g.a sternumsnittet Sitter upp flera ggr. /dag

27 Postoperativ förvirring •Vanligt förekommande på IVA •Hyperaktivt/hypoaktivt •Förebyggande åtgärder •Identifiera tidiga tecken •Omvårdnadsåtgärder och informationsfolder •Lugnande läkemedel

28 Psykosocialt •God anhörigkontakt via telefon och besök •Anhörig- och samtalsrum •Patientdagbok •Trivselblad •IVA-mottagning

29 Välbefinnande •Dag 1: normalt stämningsläge, glad •Dag 3-4: trötthetsfas •Dag 5-7: återhämtning, aktiv, matlust

30 Postop. information inför hemgång •efter 1-2 dagar flyttar pat. till vårdavd. •utskrivning från vårdavd. efter ca. en vecka •ej bilkörning första månaden efter op. •ej bära tungt,(< 2 kg.) första 3 mån. •efter 3 mån. lätt arbete

31 TACK !


Ladda ner ppt "Patient anländer från operation till 50 B tillsammans med narkosläkare och narkossköterska Patienten handventileras under transporten."

Liknande presentationer


Google-annonser