Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EPS Produktion Etablering av ny produkt Gjutning-, skärande bearbetning och montering av aluminiumkomponenter Försäljning (Marknadschef) Projekt (Marknadschef)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EPS Produktion Etablering av ny produkt Gjutning-, skärande bearbetning och montering av aluminiumkomponenter Försäljning (Marknadschef) Projekt (Marknadschef)"— Presentationens avskrift:

1 EPS Produktion Etablering av ny produkt Gjutning-, skärande bearbetning och montering av aluminiumkomponenter Försäljning (Marknadschef) Projekt (Marknadschef) Planering (Fabriks- chefer) Tillverkning (Gjutning, Bearbetning & Montering) (Fabrikschefer) Leverans (Fabriks- chefer) Kund Utfallsprover/PPAP Kund Serie- leverans Ledning (VD) Inköp (VD) Personal (Controller) Ekonomi/ Administration (Controller) IT (Controller) Kvalitet & Miljö (VD) Utgåva: 05 Godkänd av: Anders Sandvik Teknik (Teknisk chef)

2 Etablering_av_ny_produkt_-_Försäljning InputFörsäljningOutput Försäljning OffertOrder Projekt Förfrågan -Kundkrav Reg. Order Prel. beredd art. Utgåva: 01 Godkänd av: Thomas Larsson

3 Etablering av ny produkt - Försäljning InputOffertOutput Granska förfrågan Förfrågan -Kundkrav Offert Prel. beredd artikel Order Offerera? Nej tack! Offert- beredning Reg. artikel Nej Ja Prel reg. av kund Befintlig kund? Ja Nej Utgåva: 01 Godkänd av: Thomas Larsson

4 Etablering av ny produkt - Försäljning InputOffertberedningOutput Registrera offert i Monitor Artikelinfo Kundinfo Offert Order Krävs inköp? Nej Ja Ändring Begär in offert från lev. Utvärdera offert från lev. Ändring av offert Lägg upp offerten i Monitor Frisläpp offert till kund Bevaka offert Utgåva: 01 Godkänd av: Thomas Larsson

5 Etablering av ny produkt - Försäljning InputOrderOutput Granska order och underlag Registrera order Slutlig reg. av artikel och kund Order Registrerad order Offert Projekt Revidera artikel Ska artikeln revideras? Ramavtal Utgåva: 01 Godkänd av: Thomas Larsson

6 Etablering_av_ny_produkt_-_Projekt InputProjektOutput Utse PL & Team Projekt- planering Utvärdering av process Projektavslut Utfallsprover/ PPAP Instruktioner Processer Etc. Över- lämnande Process- utformning Offert OrderPlanering Dokumenthantering Ändringshantering Order Offert Spec Utgåva: 01 Godkänd av: Thomas Larsson

7 K-order Produktion_-_Planering InputPlaneringOutput Behovs- beräkning Beläggnings- analys Kapacitets- analys Grovplanering ProduktionProjekt Inköp/ avrop Inleverans från leverantör Leverans Leveranslista Skapa T-order Körplan Detaljplanering Order- mottagning Registervård Monitor Utgåva: 01 Godkänd av: Per Mohlin

8 Tillverkning Input Gjutning, Bearbetning & Montering Output Mätdons- hantering Avrapportera operation Avvikande produkter Produktion Ställ Körplan & Mtrl från lager PlaneringLeverans Op. lego Leverans till lager Sista op? Uttag av T-order Internt alt. lego? Lego Internt Ja Nej Inlevererat gods Underhåll Utgåva: 01 Godkänd av: Per Mohlin Inventering (Gjutning, Bearbetning & Montering)

9 Produktion_-_Utleverans/Godsmottagning Input Utleverans/Godsmottagning Output Gods- Mottagning Inrapportering Mottagnings- kontroll Inlevererat gods ProduktionFakturering Uttag från lager Leverans Utlevererat gods Packning Frakthandlingar Utleverans - rapportera Kontroll av faktura- förteckning Inleverans från leverantör Planering Op. lego Intern prod. Leveranslista Frisläppt för fakturering Färdiglager Färdig- / prod.lager Prod.lager Utgåva: 01 Godkänd av: Per Mohlin Transporter

10 Inköp InputProcessOutput Upprätta inköpsorder Uppföljning av leverantörer Planering Produktion Identifiering av inköps- behov (T-order) Projekt Utgåva: 01 Godkänd av: Folke Sandvik Insats- detalj Redan upp- handlad Meddela inköp inköpsbehov Fastställ inköpsbehov Av kund anvisad? Ja Nej Avtals- bundet? Ja Väsentligt inköp? JaNej Upp- handling Nej Ja Nej Utleverans/ Godsmott. Produkter/ Tjänster Övervakning PPM Leveransprecision Actions Be sö k ho s lev era ntö r sa mt act ion s ”Point of no return” UTFASNING Nya affärer stoppade. Leverantören kodad XC

11 Inköp_-_Upphandling InputProcessOutput Inköps- behov Planerat behov Inventera möjliga leverantörer Nej (Omedelbart behov) Förhandla fram bästa totalpris Upprätta inköpsorder Gallra ut de intressanta lev. Upprätta förfrågnings- underlag Stäm av med berörda delar av org. Slutför- handla Upprätta avtal Ja Produkter/ Tjänster Utleverans/ Godsmott. Produktion Inköp Utgåva: 01 Godkänd av: Folke Sandvik I fråga om insatsdetaljer, kontrollera och stäm av med kunden och marknads- avdelningen Utvärdera offerter

12 Personal InputProcessOutput Rekrytering Behov Profil Kompetens- Utveckling Tjänstegörings- intyg Anställning Komp. utveckling Introduktion Gap- analys Upphörande av anst. Kvalificeringar Tillfällig personal Utgåva: 01 Godkänd av: Anders Sandvik


Ladda ner ppt "EPS Produktion Etablering av ny produkt Gjutning-, skärande bearbetning och montering av aluminiumkomponenter Försäljning (Marknadschef) Projekt (Marknadschef)"

Liknande presentationer


Google-annonser