Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RMPG Kirurgi Årsrapport 2014. Väntat högst 90 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) Data från Öppna jämförelser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RMPG Kirurgi Årsrapport 2014. Väntat högst 90 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) Data från Öppna jämförelser."— Presentationens avskrift:

1 RMPG Kirurgi Årsrapport 2014

2 Väntat högst 90 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) Data från Öppna jämförelser

3 Väntat högst 90 dagar på operation i specialiserad vård, andel (%) Data från Öppna jämförelser

4 Aortakirurgi antal Data från Swedvasc

5 Aortakirurgi antal/ invånare Data från Swedvasc

6 Aortakirurgi andel endovaskulära ingrepp (%) Data från Swedvasc

7 Aortakirurgi Död inom 90 dagar efter planerad operation av aorta, andel (%) Data från Swedvasc

8 Aortakirurgi Död inom 30 dagar efter planerad aortakirurgi (%) Data från Swedvasc

9 Halspulsåderkirurgi antal/ inv

10 Halspulsåderkirurgi mortalitet inom 30 dagar (%) Data från Swedvasc

11 Halspulsåderkirurgi andel opererade inom 2 veckor (%) Data från Swedvasc

12 Gallkirurgi Patienter som opereras med minimalinvasiv teknik vid borttagande av gallblåsa, andel (%) Data från Öppna jämförelser

13 Gallkirurgi antal operationer Data från GallRiks

14 Gallkirurgi antal / invånare

15 Gallkirurgi Andel patienter som opereras elektivt med miniinvasiv tekniknik vid borttagande av galla

16 Gallkirurgi Andel elektiva gallor opererade med miniinvasiv teknik Riket 94;3% Data från GallRiks

17 Gallkirurgi Andel akuta gallor opererade med mininvasiv teknik Riket 80,8% Data från GallRiks

18 Gallkirurgi Komplikation inom 30 dagar efter operation av akuta gallor Data från GallRiks

19 Gallkirurgi kirurgiska komplikationer efter borttagande av gallblåsa, andel (%) Data från GallRiks

20 ERCP antal Data från GallRiks

21 Bråck – antal operationer Svenskt bråckregister 2013

22 Bråck – akuta operationer (%) Svenskt bråckregister 2013

23 Bråck – dagkirurgi (%) Svenskt bråckregister 2013

24 Bråck - lokalbedövning Svenskt bråckregister 2013

25 Bråck – laparoskopiska operationer (%) Svenskt bråckregister 2013

26 Bråck – omoperation pga recidiv (%) Svenskt bråckregister 2013

27 Bråck – relativrisk ”HR” (utan konfidensintervall) Svenskt bråckregister 2013

28 Obesitas kirurgi antal operationer Data från SOREG

29 Obesitas kirurgi antal per invånare Data från SOREG

30 Obesitaskirurgi Tidiga komplikationer (%) <30 dagar SOREG

31 Kolorektalcancer Antal operationer/ inv, 2013 Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag

32 Kolorektalcancer

33 Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag Kolorektalcancer

34 Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag Kolorektalcancer

35 Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag Kolorektalcancer

36 Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag Kolorektalcancer

37 Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag Kolorektalcancer

38

39 Rektalcancer relativ 5-årsöverlevnad

40 Kolorektalcancer relativ 5-årsöverlevnad

41 Esofagus- ventrikelcancer kirurgi Östergötland 29 Jönköping 17 Kalmar 7

42 Esofagus- ventrikelcancer / inv 2014

43 Leverkirurgi 2014 Östergötland 87 ( 19,9/ inv) Jönköping 40( 11,8/ inv) Kalmar 11(4,7/ inv) Utomregionala 3 MORTALITET 2 ÖG, 0 JKPG, 0 KALMAR

44 Pankreaskirurgi 2014 Östergötland 38, 8,7/ inv Jönköping 26, 7,6/ inv Kalmar 7, 3/ inv Ingen 30 dagars mortalitet

45 Antal operationer utförda i Kalmar diagrammet visar patientens hemlän

46 Bröstcancer relativ 5-års överlevnad

47 ERAS – kolorektal kirurgi Sydöstra sjukvårdsregionen

48 ERAS kompliance till programmet Elektiv kirurgi

49 ERAS

50 Koloncancerscreening Beslut med god framförhållning

51 Standardiserat vårdförlopp Resursfördelning, tidplan, genomförande

52 Patientlagen Tydliga riktlinjer vad gäller valfrihet

53 Utbildning tidigare finansierad av industrin Ersättning från huvudmannen a)Vårdpersonal b)läkare

54 ST-utbildning, vidareutbildning för specialister Målbeskrivning för randningskliniker Finansiering av vidareutbildning

55 Nivåstrukturering ”Utredning om högspecialiserad vård” Måns Rosèn

56 Kärlkirurgisk kompetens i regionen Centra för vidareutbildning

57 Sammanhang


Ladda ner ppt "RMPG Kirurgi Årsrapport 2014. Väntat högst 90 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) Data från Öppna jämförelser."

Liknande presentationer


Google-annonser