Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RMPG Kirurgi Årsrapport 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RMPG Kirurgi Årsrapport 2014."— Presentationens avskrift:

1 RMPG Kirurgi Årsrapport 2014

2 Väntat högst 90 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%)
Data från Öppna jämförelser

3 Väntat högst 90 dagar på operation i specialiserad vård, andel (%)
Data från Öppna jämförelser

4 Aortakirurgi antal Data från Swedvasc

5 Aortakirurgi antal/100 000 invånare
Data från Swedvasc

6 Aortakirurgi andel endovaskulära ingrepp (%)
Data från Swedvasc

7 Aortakirurgi Död inom 90 dagar efter planerad operation av aorta, andel (%)
Data från Swedvasc

8 Aortakirurgi Död inom 30 dagar efter planerad aortakirurgi (%)
Data från Swedvasc

9 Halspulsåderkirurgi antal/100000 inv

10 Halspulsåderkirurgi mortalitet inom 30 dagar (%)
Data från Swedvasc

11 Halspulsåderkirurgi andel opererade inom 2 veckor (%)
Data från Swedvasc

12 Data från Öppna jämförelser
Gallkirurgi Patienter som opereras med minimalinvasiv teknik vid borttagande av gallblåsa, andel (%) Data från Öppna jämförelser

13 Gallkirurgi antal operationer
Data från GallRiks

14 Gallkirurgi antal /100 000 invånare

15 Gallkirurgi Andel patienter som opereras elektivt med miniinvasiv tekniknik vid borttagande av galla

16 Gallkirurgi Andel elektiva gallor opererade med miniinvasiv teknik
Riket 94;3% Data från GallRiks

17 Gallkirurgi Andel akuta gallor opererade med mininvasiv teknik
Riket 80,8% Data från GallRiks

18 Gallkirurgi Komplikation inom 30 dagar efter operation av akuta gallor
Data från GallRiks

19 Gallkirurgi kirurgiska komplikationer efter borttagande av gallblåsa, andel (%)
Data från GallRiks

20 ERCP antal Data från GallRiks

21 Bråck – antal operationer
Svenskt bråckregister 2013

22 Bråck – akuta operationer (%)
Svenskt bråckregister 2013

23 Svenskt bråckregister 2013
Bråck – dagkirurgi (%) Svenskt bråckregister 2013

24 Bråck - lokalbedövning
Svenskt bråckregister 2013

25 Bråck – laparoskopiska operationer (%)
Svenskt bråckregister 2013

26 Bråck – omoperation pga recidiv (%)
Svenskt bråckregister 2013

27 Bråck – relativrisk ”HR” (utan konfidensintervall)
Svenskt bråckregister 2013

28 Obesitas kirurgi antal operationer
Data från SOREG

29 Obesitas kirurgi antal per 100 000 invånare
Data från SOREG

30 Obesitaskirurgi Tidiga komplikationer (%) <30 dagar
SOREG

31 Kolorektalcancer Antal operationer/100 000 inv, 2013
Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag

32 Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag 2015-02-20
Kolorektalcancer Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag

33 Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag 2015-02-20
Kolorektalcancer Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag

34 Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag 2015-02-20
Kolorektalcancer Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag

35 Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag 2015-02-20
Kolorektalcancer Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag

36 Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag 2015-02-20
Kolorektalcancer Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag

37 Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag 2015-02-20
Kolorektalcancer Kolorektal kvalitetsregister i INCA, datauttag

38 Kolorektalcancer

39 Rektalcancer relativ 5-årsöverlevnad

40 Kolorektalcancer relativ 5-årsöverlevnad

41 Esofagus- ventrikelcancer kirurgi 2014
Östergötland 29 Jönköping 17 Kalmar 7

42 Esofagus- ventrikelcancer / 100 000 inv 2014

43 Leverkirurgi 2014 Östergötland 87 ( 19,9/100 000 inv)
Jönköping 40( 11,8/ inv) Kalmar 11(4,7/ inv) Utomregionala 3 MORTALITET 2 ÖG, 0 JKPG, 0 KALMAR

44 Pankreaskirurgi 2014 Östergötland 38, 8,7/100 000 inv
Jönköping 26, 7,6/ inv Kalmar 7, 3/ inv Ingen 30 dagars mortalitet

45 Antal operationer utförda i Kalmar diagrammet visar patientens hemlän

46 Bröstcancer relativ 5-års överlevnad

47 ERAS – kolorektal kirurgi Sydöstra sjukvårdsregionen

48 ERAS kompliance till programmet
Elektiv kirurgi

49 ERAS

50 Koloncancerscreening
Beslut med god framförhållning

51 Standardiserat vårdförlopp
Resursfördelning, tidplan, genomförande

52 Tydliga riktlinjer vad gäller valfrihet
Patientlagen Tydliga riktlinjer vad gäller valfrihet

53 Utbildning tidigare finansierad av industrin
Ersättning från huvudmannen Vårdpersonal läkare

54 ST-utbildning, vidareutbildning för specialister
Målbeskrivning för randningskliniker Finansiering av vidareutbildning

55 ”Utredning om högspecialiserad vård” Måns Rosèn
Nivåstrukturering ”Utredning om högspecialiserad vård” Måns Rosèn

56 Kärlkirurgisk kompetens i regionen
Centra för vidareutbildning

57 Sammanhang


Ladda ner ppt "RMPG Kirurgi Årsrapport 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser