Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ljumskbråck i lokalanestesi – från vårdcentral till operation Peter Matthiessen Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ljumskbråck i lokalanestesi – från vårdcentral till operation Peter Matthiessen Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro."— Presentationens avskrift:

1 Ljumskbråck i lokalanestesi – från vårdcentral till operation Peter Matthiessen Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro

2

3 Översikt  Vägen till dagkirurgi  Från vårdcentral till operation  Val av anestesimetod

4  Vägen till dagkirurgi  Från vårdcentral till operation  Val av anestesimetod

5 Bråckirurgi - historik  1552 f Kr - Ebers papyrus  25 e Kr - Celsus: de Medicina  1363 - deChauliac: inguinala-femorala bråck  1724 - Heister: Laterala-mediala bråck  1867- Lister: aseptisk teknik  1884 - Bassini: ny operationsmetod

6 Kirurgiska verktyg

7 Kirurgiska verktyg Rom, 200-talet e. Kr.

8 1890-1990  På bråckfronten (nästan) intet nytt

9 1890-1990

10 1890-1990

11 1990-talet  Nya operationsmetoder  Resultat ?!  Diagnostik  Vårdprogram  Studier  Utbildning

12 1990-talet  Nya operationsmetoder  Resultat ?!  Diagnostik  Vårdprogram  Studier  Utbildning

13 1990-talet Nya operationsmetoder öppna - Shouldice - nät - Lichtenstein - nätplugg - Rutkow laparoskopiska- TAPP - TEP Lokalanestesi

14 1990-talet  Nya operationsmetoder  Resultat  Diagnostik  Vårdprogram  Studier  Utbildning

15

16 Swedish Hernia Register År 2002 >14000 op/ år i registret Lichtenstein55% Plugg18% Shouldice10% TAPP + TEP8% Övriga9% Recidivop. 11% av alla op.

17 Dagkirurgins utveckling i Sverige – ljumskbråck  1992 - 30%  2001 - 70%

18 1990-talet  Nya operationsmetoder  Resultat ?!  Diagnostik  Vårdprogram  Studier  Utbildning

19 Herniografi

20 Herniografi

21 1990-talet  Nya operationsmetoder  Resultat ?!  Diagnostik  Vårdprogram  Studier  Utbildning

22 Vårdprogram USÖ 1995  Primära bråck, ensidiga – Lichtenstein, Shouldice  Recidiv – Lichtenstein, Shouldice, TAPP, TEP  Bilaterala – TAPP, TEP  Suturmaterial – monofilament, långsamt eller icke resorberbart

23 1990-talet  Nya operationsmetoder  Resultat ?!  Diagnostik  Vårdprogram  Studier  Utbildning

24 Studier  Svenska Bråckregistret  Avhandlingar

25 1990-talet  Nya operationsmetoder  Resultat ?!  Diagnostik  Vårdprogram  Studier  Utbildning

26 Utbildning  Instruktion  Bråckveckor  ¨Körkort¨

27 Är ljumskbråck farligt ? Kosmetisk aspekt Obehag - Smärta Inklämning Inguinalbråck (Nyhus grad II-IIIA-B) 3 % de första 3 mån efter symtomdebut 6 % de första 2 åren Femoralbråck 22%de första 3 mån 45%de första 21 mån

28 Orsak till planerad operation efter Ulf Gunnarsson, kir klin, Uppsala

29 Är operation av ljumskbråck farligtÄr operation av ljumskbråck farligtÄr operation av ljumskbråck farligtÄr operation av ljumskbråck farligt Är operation av ljumskbråck farligt ?

30 Risker med operationRisker med operationRisker med operationRisker med operation Risker med Operation Öppenutan nätShouldice med nätLichtenstein plugg LaparoskopiskTAPP TEP

31 Vilka ska opereras ? 1. Akuta ljumskbråck, icke reponibla/inklämningar 2a. Symtomgivande ljumskbråck med sjukskrivning eller kraftig nedsättning av den dagliga aktiviteten 2b. Femorala bråck 3.Symtomgivande ljumskbråck

32 Ska då alla opereras? Planerad bråckkirurgi på äldre patienter är meningsfull och medför ökad livskvalitet Individualiserad bedömning: – Färre ”onödiga” ingrepp – Minska andelen akuta operationer

33 Operationen avhjälper symtomen Tycker du att operationen avhjälpte de besvär du hade av ljumskbråcket? efter Ulf Gunnarsson, kir klin, Uppsala

34 Informationen viktig ! efter Ulf Gunnarsson, kir klin, Uppsala

35 Översikt  Vägen till dagkirurgi  Från vårdcentral till operation  Val av anestesimetod

36 Operation direkt: Mora-konceptet

37 • Operation utan besök på kirurgmottagningen • Patienten remitteras av allmänläkare direkt till Dagkirurgen

38 Mora-konceptet • 80% av ljumskbråckoperationer i dagkirurgi sker på grundval av allmänläkares remiss utan preoperativt besök på kirurgmottagningen • Telefonsamtal från sköterska dagen före operation • Träffa narkosläkare och operatör operationsdagens morgon • Muntlig och skriftlig postoperativ information

39 Varför ? • Optimalt utnyttjande av mottagningsresurser • Distriktsläkarna anser ofta den preoperativa bedömningen onödig • Resekostnader

40 Vad krävs av remissen? • Färskvara • ”Symtomgivande ljumskbråck” • Ej ensamboende • Inga svårare sjukdomar • Yngre än 75 år

41 Operationen avhjälper Tycker du att operationen avhjälpte de besvär du hade av ljumskbråcket? efter Ulf Gunnarsson, kir klin, Uppsala

42 Något för kir klin, USÖ? Ja, eftersom kötiden för ett mottagningsbesök är lång skulle denna väntan kunna undvikas!

43 Något för kir klin, USÖ? Men eftersom kötiden till operation är cirka 1 år går remissernas ¨bäst före¨ datum ut. Remissen är då inte längre färskvara!

44 Vem är patientansvarig läkare för de patienter som inte opereras?

45 Hur gör allmänläkaren med de patienter som inte opereras ?

46 Översikt  Vägen till dagkirurgi  Nya möjligheter  Val av anestesimetod

47 Översikt  Vägen till dagkirurgi  Nya möjligheter  Val av anestesimetod – lokalanestesi?

48 Harvey Cushing Neurokirurgisk pionjär, USA

49 Teknik vid lokalbedövning  Infiltration & ”blind” nervblockad – Blockad av n.ileoinguinalis n.ileohypogastricus r.genitalis  Infiltration & ”öppen” nervblockad 0,5% Marcain alt Narop + 1% Carbocain Obs – maxdoser !

50 NerverNerverNerverNerver

51 Kontraindikationer  Patienten vill inte  Obesitas  Överkänslighet mot lokalanestesi  Uttalat nervöst lagd patient

52 Groin hernia surgery avhandling 2003, Linköping Pär Nordin Kirurgiska kliniken Östersund

53 Groin hernia surgery avhandling 2003, Pär Nordin, kir klin, Östersund Randomiserad studie för jämförelse mellan operation av ljumskbråck i lokalanestesi spinalanestesi generell anestesi 616 randomiserade patienter 1999-2001 10 kliniker

54 Patientdata LokalRegionalGenerell Ålder575556 BMI252525 Smärta77%80%78% efter Pär Nordin, kir klin, Östersund

55 Operationsdata LokalRegionalGenerell Premed. 74%76%73% Optid696260 Anestesitid9010095 Konvertering1,9%9,6%- till GA efter Pär Nordin, kir klin, Östersund

56 Postoperativt LokalRegionalGenerell Smärta (VAS 1-10) 1,83,03,3 Illamående (VAS) 1,11,31,3 KAD029%4% Tid på sjukhus3,16,26,2 (tim) efter Pär Nordin, kir klin, Östersund

57 Postoperativ dag 8 LokalRegionalGenerell Smärta (VAS 1-10) 3,84,14,0 Normal 33%30%32% aktivitet efter Pär Nordin, kir klin, Östersund

58 Postoperativ dag 30 LokalRegionalGenerell Smärta (VAS 1-10) 1,11,31,1 Dagar till: normal ADL9910 fritid141615 arbete131414 Sköterskekontakt18%18%22% (ej planerad) efter Pär Nordin, kir klin, Östersund

59 Erfarenhet från USÖ  57 bråckoperationer i lokalanestesi – 5 fick tillägg av Diprivan (9%) – 1 konverterad till GA (2%)

60 Vinst med lokalbedövning? •Mindre smärta och obehag första dygnet •Kortare total tid på operationssal - något längre operationstid •Billigare •Mindre risker •Tolereras väl av patienten •Ökad recidivrisk?

61 Glaskulan Framtidens dagkirurgiska bråckoperationer ?

62 Glaskulan  Ljumskbråck i lokalanestesi – ja!

63 Glaskulan  Från vårdcentral till operation – ja!

64 Tack !


Ladda ner ppt "Ljumskbråck i lokalanestesi – från vårdcentral till operation Peter Matthiessen Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro."

Liknande presentationer


Google-annonser