Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ljumskbråck i lokalanestesi – från vårdcentral till operation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ljumskbråck i lokalanestesi – från vårdcentral till operation"— Presentationens avskrift:

1 Ljumskbråck i lokalanestesi – från vårdcentral till operation
Peter Matthiessen Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro

2

3 Översikt Vägen till dagkirurgi Från vårdcentral till operation
Val av anestesimetod

4 Vägen till dagkirurgi Från vårdcentral till operation Val av anestesimetod

5 Bråckirurgi - historik
1552 f Kr - Ebers papyrus 25 e Kr - Celsus: de Medicina deChauliac: inguinala-femorala bråck Heister: Laterala-mediala bråck Lister: aseptisk teknik Bassini: ny operationsmetod

6 Kirurgiska verktyg

7 Kirurgiska verktyg Rom, 200-talet e. Kr.

8 På bråckfronten (nästan) intet nytt

9 På bråckfronten (nästan) intet nytt

10 På bråckfronten (nästan) intet nytt

11 1990-talet Nya operationsmetoder Resultat ?! Diagnostik Vårdprogram
Studier Utbildning

12 1990-talet Nya operationsmetoder Resultat ?! Diagnostik Vårdprogram
Studier Utbildning

13 1990-talet Nya operationsmetoder öppna - Shouldice
- nät - Lichtenstein - nätplugg - Rutkow laparoskopiska - TAPP - TEP Lokalanestesi

14 1990-talet Nya operationsmetoder Resultat Diagnostik Vårdprogram
Studier Utbildning

15

16 Swedish Hernia Register
År >14000 op/ år i registret Lichtenstein 55% Plugg 18% Shouldice 10% TAPP + TEP 8% Övriga 9% Recidivop % av alla op.

17 Dagkirurgins utveckling i Sverige – ljumskbråck
% %

18 1990-talet Nya operationsmetoder Resultat ?! Diagnostik Vårdprogram
Studier Utbildning

19 Herniografi

20 Herniografi

21 1990-talet Nya operationsmetoder Resultat ?! Diagnostik Vårdprogram
Studier Utbildning

22 Vårdprogram USÖ 1995 Primära bråck, ensidiga Lichtenstein, Shouldice
Recidiv Lichtenstein, Shouldice, TAPP, TEP Bilaterala TAPP, TEP Suturmaterial monofilament, långsamt eller icke resorberbart

23 1990-talet Nya operationsmetoder Resultat ?! Diagnostik Vårdprogram
Studier Utbildning

24 Studier Svenska Bråckregistret Avhandlingar

25 1990-talet Nya operationsmetoder Resultat ?! Diagnostik Vårdprogram
Studier Utbildning

26 Utbildning Instruktion Bråckveckor ¨Körkort¨

27 Är ljumskbråck farligt ?
Kosmetisk aspekt Obehag - Smärta Inklämning Inguinalbråck (Nyhus grad II-IIIA-B) 3 % de första 3 mån efter symtomdebut 6 % de första 2 åren Femoralbråck 22% de första 3 mån 45% de första 21 mån

28 Orsak till planerad operation
efter Ulf Gunnarsson, kir klin, Uppsala

29 Är operation av ljumskbråck farligt

30 Risker med operation Risker med Operation Öppen utan nät Shouldice
med nät Lichtenstein plugg Laparoskopisk TAPP TEP

31 Vilka ska opereras ? 1. Akuta ljumskbråck, icke reponibla/inklämningar
2a. Symtomgivande ljumskbråck med sjukskrivning eller kraftig nedsättning av den dagliga aktiviteten 2b. Femorala bråck 3. Symtomgivande ljumskbråck

32 Ska då alla opereras? Planerad bråckkirurgi på äldre patienter är meningsfull och medför ökad livskvalitet Individualiserad bedömning: Färre ”onödiga” ingrepp Minska andelen akuta operationer

33 Operationen avhjälper symtomen
Tycker du att operationen avhjälpte de besvär du hade av ljumskbråcket? efter Ulf Gunnarsson, kir klin, Uppsala

34 Informationen viktig ! efter Ulf Gunnarsson, kir klin, Uppsala

35 Översikt Vägen till dagkirurgi Från vårdcentral till operation
Val av anestesimetod

36 Operation direkt: Mora-konceptet

37 Operation direkt: Mora-konceptet
Operation utan besök på kirurgmottagningen Patienten remitteras av allmänläkare direkt till Dagkirurgen

38 Mora-konceptet 80% av ljumskbråckoperationer i dagkirurgi sker på grundval av allmänläkares remiss utan preoperativt besök på kirurgmottagningen Telefonsamtal från sköterska dagen före operation Träffa narkosläkare och operatör operationsdagens morgon Muntlig och skriftlig postoperativ information

39 Varför ? Optimalt utnyttjande av mottagningsresurser
Distriktsläkarna anser ofta den preoperativa bedömningen onödig Resekostnader

40 Vad krävs av remissen? Färskvara ”Symtomgivande ljumskbråck”
Ej ensamboende Inga svårare sjukdomar Yngre än 75 år

41 Operationen avhjälper
Tycker du att operationen avhjälpte de besvär du hade av ljumskbråcket? efter Ulf Gunnarsson, kir klin, Uppsala

42 Något för kir klin, USÖ? Ja, eftersom kötiden för ett mottagningsbesök
är lång skulle denna väntan kunna undvikas!

43 Något för kir klin, USÖ? Men eftersom kötiden till operation är cirka
1 år går remissernas ¨bäst före¨ datum ut. Remissen är då inte längre färskvara!

44 Vem är patientansvarig läkare för de patienter som inte opereras?

45 Hur gör allmänläkaren med de patienter som inte opereras ?

46 Översikt Vägen till dagkirurgi Nya möjligheter Val av anestesimetod

47 Översikt Vägen till dagkirurgi Nya möjligheter
Val av anestesimetod – lokalanestesi?

48 Harvey Cushing Neurokirurgisk pionjär, USA

49 Teknik vid lokalbedövning
Infiltration & ”blind” nervblockad Blockad av n.ileoinguinalis n.ileohypogastricus r.genitalis Infiltration & ”öppen” nervblockad 0,5% Marcain alt Narop + 1% Carbocain Obs – maxdoser !

50 Nerver

51 Kontraindikationer Patienten vill inte Obesitas
Överkänslighet mot lokalanestesi Uttalat nervöst lagd patient

52 Groin hernia surgery avhandling 2003, Linköping
Pär Nordin Kirurgiska kliniken Östersund

53 Groin hernia surgery avhandling 2003, Pär Nordin, kir klin, Östersund
Randomiserad studie för jämförelse mellan operation av ljumskbråck i lokalanestesi spinalanestesi generell anestesi 616 randomiserade patienter 10 kliniker

54 Patientdata Lokal Regional Generell Ålder 57 55 56 BMI 25 25 25
Smärta 77% 80% 78% efter Pär Nordin, kir klin, Östersund

55 Operationsdata Lokal Regional Generell Premed. 74% 76% 73%
Optid Anestesitid Konvertering 1,9% 9,6% - till GA efter Pär Nordin, kir klin, Östersund

56 Postoperativt Lokal Regional Generell Smärta (VAS 1-10) 1,8 3,0 3,3
Illamående (VAS) 1,1 1,3 1,3 KAD % 4% Tid på sjukhus 3,1 6,2 6,2 (tim) efter Pär Nordin, kir klin, Östersund

57 Postoperativ dag 8 Lokal Regional Generell
Smärta (VAS 1-10) 3,8 4,1 4,0 Normal 33% 30% 32% aktivitet efter Pär Nordin, kir klin, Östersund

58 Postoperativ dag 30 Lokal Regional Generell
Smärta (VAS 1-10) 1,1 1,3 1,1 Dagar till: normal ADL fritid arbete Sköterskekontakt 18% 18% 22% (ej planerad) efter Pär Nordin, kir klin, Östersund

59 Erfarenhet från USÖ 57 bråckoperationer i lokalanestesi
5 fick tillägg av Diprivan (9%) 1 konverterad till GA (2%)

60 Vinst med lokalbedövning?
Mindre smärta och obehag första dygnet Kortare total tid på operationssal - något längre operationstid Billigare Mindre risker Tolereras väl av patienten Ökad recidivrisk?

61 Glaskulan Framtidens dagkirurgiska bråckoperationer ?

62 Glaskulan Ljumskbråck i lokalanestesi – ja!

63 Glaskulan Ljumskbråck i lokalanestesi – ja!
Från vårdcentral till operation – ja!

64 Tack !


Ladda ner ppt "Ljumskbråck i lokalanestesi – från vårdcentral till operation"

Liknande presentationer


Google-annonser