Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

“Bättre flyt II” – opererande verksamhet 2009/2010 Piteå älvdals sjukhus, ortopedkliniken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "“Bättre flyt II” – opererande verksamhet 2009/2010 Piteå älvdals sjukhus, ortopedkliniken."— Presentationens avskrift:

1 “Bättre flyt II” – opererande verksamhet 2009/2010 Piteå älvdals sjukhus, ortopedkliniken

2 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus Del I ”Bättre flyt II” – Presentation

3 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus Projektgrupp – Bättre flyt II Tomas Isaksson, överläkare/sektionschef Ulla Forssell, sjuksköterska Annica Larsson, operationssköterska Catrin Filipsson, sjuksköterska Per Öhlund, sjuksköterska/enhetschef Helena Nordlund, läkarsekreterare

4 Bakgrund Enligt första tertialrapport 2009 från division opererande är nyttjad operationstid, i förhållande till bokad tid, 96% för Piteå. Enligt första tertialrapport 2009 från division opererande är nyttjad operationstid, i förhållande till bokad tid, 96% för Piteå.

5 Bakgrund Enligt tidigare nämnda tertial- rapport har stickprov gjorts vecka 13, år 2009, huruvida operations- start skett på utsatt tid. Enligt tidigare nämnda tertial- rapport har stickprov gjorts vecka 13, år 2009, huruvida operations- start skett på utsatt tid.

6 Bakgrund I genomsnitt startade 62% av operationerna på utsatt tid, där Piteå hade lägsta andelen och Kiruna högsta. I genomsnitt startade 62% av operationerna på utsatt tid, där Piteå hade lägsta andelen och Kiruna högsta.

7 Bakgrund Med anledning av lågt nyttjande av tilldelad operationstid samt sen operationsstart vill vi göra en översyn av hela vårdkedjan. Med anledning av lågt nyttjande av tilldelad operationstid samt sen operationsstart vill vi göra en översyn av hela vårdkedjan.

8 Bakgrund Vi vill speciellt granska några områden: Operationsplanering Operationsplanering Operationsregistrering Operationsregistrering Strykningar i operations- programmet Strykningar i operations- programmet Samsyn bland ortopeder vad gäller operationsindikationer Samsyn bland ortopeder vad gäller operationsindikationer

9 Syfte Öka nyttjandet av tilldelad operationstid till 100% Öka nyttjandet av tilldelad operationstid till 100% Minska antalet strykningar Minska antalet strykningar Reducera slöseri med patientens tid Reducera slöseri med patientens tid Förbättra vårdkvaliteten Förbättra vårdkvaliteten Förbättrad arbetsmiljö Förbättrad arbetsmiljö

10 Mål Öka nyttjandet av tilldelad operationstid till 100% Öka nyttjandet av tilldelad operationstid till 100% Minska antalet strykningar Minska antalet strykningar 100% följsamhet till de nationella riktlinjerna gällande: 100% följsamhet till de nationella riktlinjerna gällande: Antibiotikaprofylax Antibiotikaprofylax KAD-tid KAD-tid Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Klädregler Klädregler

11 Kartläggning Basfakta Grundproduktion: 1 800 planerade operationer/år Grundproduktion: 1 800 planerade operationer/år Tre operationssalar (för ortopedin) Tre operationssalar (för ortopedin) Andelen elektiva och akuta operationer totalt Andelen elektiva och akuta operationer totalt Knä- och höftplastiker 33% (600) Knä- och höftplastiker 33% (600) Dagkirurgiska operationer 56% (1 000) Dagkirurgiska operationer 56% (1 000) Övrig slutenvård 11%(200) Övrig slutenvård 11%(200)

12 Kartläggning Operationspersonal för ortopedin 5 ortopedläkare under hösten 2009 5 ortopedläkare under hösten 2009 4 operationslag (operations- och narkossköterskor samt undersköterskor) måndag – torsdag 4 operationslag (operations- och narkossköterskor samt undersköterskor) måndag – torsdag 3 operationslag fredag 3 operationslag fredag

13 Kartläggning Patientflöde Både inneliggande (höft- och knäplastiker) samt dagkirurgiska patienter. Både inneliggande (höft- och knäplastiker) samt dagkirurgiska patienter.

14 Kartläggning Aktuell väntetid i vården Varierar under året från 4 veckor upp till 6 månader. Varierar under året från 4 veckor upp till 6 månader.

15 Kartläggning Andel inom vårdgarantin 25% har väntat mer än 90 dagar på operation (jan – april 2009). 25% har väntat mer än 90 dagar på operation (jan – april 2009).

16 Kartläggning Strykningar Cirka 5% strykningar för ortopedpatienter under 2008. Cirka 5% strykningar för ortopedpatienter under 2008. Nyttjandetiden av tilldelad tid på operationsavdelningen för ortopeden är varierande över tid, ligger runt 85% - 90%. Nyttjandetiden av tilldelad tid på operationsavdelningen för ortopeden är varierande över tid, ligger runt 85% - 90%.

17 Operationer jan – maj 2009 - ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus

18 Kartläggning Värdeflödesanalys Vi har gjort en värdeflödesanalys för höft- och knäplastiker samt för poli- kliniska operationer. Vi har gjort en värdeflödesanalys för höft- och knäplastiker samt för poli- kliniska operationer. Genom att göra en värdeflödesanalys kan man tydligare definiera var det finns förbättringsområden, men även irritationsområden. Genom att göra en värdeflödesanalys kan man tydligare definiera var det finns förbättringsområden, men även irritationsområden.

19 Slöseri Dåligt nyttjad operationssal Dåligt nyttjad operationssal Slöseri med både patienternas och operationspersonalens tid Slöseri med både patienternas och operationspersonalens tid Väntan på narkosläkare då flera patienter kommer samtidigt Väntan på narkosläkare då flera patienter kommer samtidigt Mycket spring mellan operations- avdelning och vårdavdelning för operatören Mycket spring mellan operations- avdelning och vårdavdelning för operatören

20 Förbättringsidéer Obligatoriskt ifyllande av operationskod i operationsjournal på mottagningen av ortoped- läkare. Obligatoriskt ifyllande av operationskod i operationsjournal på mottagningen av ortoped- läkare.

21 Åtgärd Läkarna informeras om att alltid fylla i rätt operationskod på opera- tionsjournalen vid mottagnings- besöket. Läkarna informeras om att alltid fylla i rätt operationskod på opera- tionsjournalen vid mottagnings- besöket. Informationsblad om detta har lagts på läkarexpeditionerna på mottagningen, dessutom muntlig information. Informationsblad om detta har lagts på läkarexpeditionerna på mottagningen, dessutom muntlig information.

22 Förbättringsidéer Genomgång på operations- konferens av anmäld operationstid och eventuell justering mot operationskod/operatör. Genomgång på operations- konferens av anmäld operationstid och eventuell justering mot operationskod/operatör. - Ger bättre nyttjandetid och bättre planering.

23 Förbättringsidéer Justering av totaltiden för de vanligaste operationerna. Justering av totaltiden för de vanligaste operationerna. - Ger utrymme för bättre planering av operationer.

24 Förbättringdsidéer En poliklinisk operation, t ex en karpaltunnel, som första operation på morgonen, därefter en plastik. En poliklinisk operation, t ex en karpaltunnel, som första operation på morgonen, därefter en plastik. - Ger senare operationstart för andra plastiken, vilket gör att den patienten kan förberedes på avdelningen av dagpersonalen.

25 Förväntad förbättring Tidigare operationsstarttid Tidigare operationsstarttid Bättre nyttjande av operationssal Bättre nyttjande av operationssal Mindre stress för narkosläkare på morgonen Mindre stress för narkosläkare på morgonen Mindre stress för avdelningsperso- nalen Mindre stress för avdelningsperso- nalen Kortare KAD-tid – lägre infektionsrisk Kortare KAD-tid – lägre infektionsrisk Minskad totaltid för andra plastik- operationen Minskad totaltid för andra plastik- operationen

26 Förändringar Tidigare operationsstart. Tidigare operationsstart. Börja med en poliklinisk patient som första ingrepp på en plastiksal, därefter en plastik. Börja med en poliklinisk patient som första ingrepp på en plastiksal, därefter en plastik.

27 Förändringar Testperiod under oktober månad 2009. Testperiod under oktober månad 2009. Därefter utvärdera och jämföra med oktober månad 2008. Därefter utvärdera och jämföra med oktober månad 2008.

28 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus Skräckscenario!

29 Helena Nordlund, ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus Fortsättning följer……. Vi återkommer med förnyad information, allteftersom projekt- arbetet fortskrider. Vi återkommer med förnyad information, allteftersom projekt- arbetet fortskrider.


Ladda ner ppt "“Bättre flyt II” – opererande verksamhet 2009/2010 Piteå älvdals sjukhus, ortopedkliniken."

Liknande presentationer


Google-annonser