Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forum för Affärsutveckling Business Intelligence Företagets Omvärldsradar AddQs frukostseminarium 2011-06-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forum för Affärsutveckling Business Intelligence Företagets Omvärldsradar AddQs frukostseminarium 2011-06-10."— Presentationens avskrift:

1 Forum för Affärsutveckling Business Intelligence Företagets Omvärldsradar AddQs frukostseminarium 2011-06-10

2 Liber 1988 Studentlitteratur 2006 Forum för Affärsutveckling

3 Vad menar vi med Business Intelligence? Process för att inhämta och utvärdera omvärldsinformation för att skapa besluts- underlag för verksamhetens inriktning! Forum för Affärsutveckling

4 Viktig omvärldsförändring Upptäckt Reaktion reaktivt agerande Ad hoc – utan Omvärldsradar Forum för Affärsutveckling

5 Viktig omvärldsförändring Med Omvärldsradar proaktivt agerande Omvärldsbevakning Analys Slutsats ”Upptäckt” Aktion Kontroll Forum för Affärsutveckling

6

7 Teknik Marknad Jordbruk Byggbolag Bank Bilindustri Läkemedel Varv Oljeraffinering Grossist Husmäklare Behov av olika typer av BI Forum för Affärsutveckling

8 Stabil omvärld Familjärt, okomplicerat ”The new ballgame” Turbulent omvärld Ansoffs turbulensteori Forum för Affärsutveckling

9 Igår: Solitära strategiska utredningar Ostrukturerat Svag förankring i den egna verksamheten Generella trender Långa tidsperspektiv Mer spännande än nyttigt – tillfälliga inspirationsövningar Konsulter gör det mesta av jobbet

10 Forum för Affärsutveckling Idag: Avstamp i den egna operativa verksamheten Krav på affärsnytta Korta puckar Mindre fokus på strategi Kvartalsekonomi Automatiserad bevakning

11 I morgon: Strategiskt – taktiskt beslutsstöd Verksamhetsorienterat Krav på affärsnytta Tätt sammankopplad med verksamhetsplanering och uppföljning Rapportering på mottagarnas villkor Forum för Affärsutveckling

12 SYFTE/MÅL ANVÄNDARE FOKUS KOMMUNIKATION K 3 - modellen Den gamla skolanDen nya skolan Strategisk planering Hot och risker Affärsutveckling Affärsmöjligheter Ledningen Alla Omvärldsanalys Projekt Omvärldskreation Process Push Pull Kompetens Koordination Kultur Kompetens Koordination Kultur

13 Forum för Affärsutveckling Kultur Värdegrund Vision Etik m.m. Kompetens Källor Metoder Verktyg m.m. Koordination Ansvar Organisation Nätverk m.m. Intelligence-funktionens effektivitet Intelligence-funktionens effektivitet

14 Forum för Affärsutveckling A B C D E F G Blind fläck ”fläckig uggla” ?

15 Forum för Affärsutveckling BI-cykeln EXTERNA KÄLLOR INTERNA KÄLLOR Processfrågor Inrikta Inhämta Bearbeta Delge Analysera Värdera 5 4 3 2 1 MÅLGRUPPER

16 Forum för Affärsutveckling Omvärldskarta Autmotive Corp. Konkurrenter -Volvo -Mitsubishi -Ford o.s.v. Potentiella Konkurrenter -Toyota -Mazda o.s.v. Branschtrende -Allianser -Distributions system -Modetrender Kunder -försäljnings- statistik -Kundvärden -Köpmönster o.s.v. Länder -USA -Västeuropa -Norden o.s.v. Teknik- utveckling -Genombrott -IT-utveckling o.s.v. Politik -EU -Trafiklag stiftning o.s.v. Under- leverantörer -Produktivitet -Soliditet -Ägarbild o.s.v. Nya marknader -Kina -Malaysia o.s.v. Konk. produkter -Teknisk analys (VE) -Värdeanalys (VA) o.s.v.

17 Forum för Affärsutveckling Primär Sekundär HÄNDELSE Primär- och sekundärkällor

18 Forum för Affärsutveckling Externa källor Interna källor Primär källor Sekundär källor Internet, affärsdatabaser Information brokers Rykten Ögonvittnen Agenter Konsulter Säljare Styrelse, ledning Representanter Interna databaser Erfarenhet, tidigare kunskap Rykten

19 Forum för Affärsutveckling Källans tillförlitlighet ? Informationens sakriktighet ?

20 Forum för Affärsutveckling Brottsliga och oetiska Brottsliga men etiska Lagliga men oetiska Lagliga och etiska Brottsbalken Lagen om företagshemligheter Marknadsföringslagen Personuppgiftslagen m.m.

21 Forum för Affärsutveckling Utveckling av analysmodeller 1950 1970 1990 2000 2010 Konkurrensanalys (Porter)-konkurrenter -kunder Positioneringsanalys (BCG, GE, McKinsey) SWOT-analys (Ansoff) Livscykelanalys Benchmarking Scenario analys Trendanalys Värdekedjeanalys

22 Forum för Affärsutveckling BI- och beslutsprocesserna Beslutsloopen Underrättelsecykeln Delge Inrikta Inhämta Bearbeta Planera Besluta Genomför Följ upp MÅLET

23 Forum för Affärsutveckling

24 Integration med beslutsstödsystem CRM Affärssystem Business Intelligence

25 Forum för Affärsutveckling ”Ingenting hedrar en furste så mycket som ett upplyst folk.” Machiavelli

26 Forum för Affärsutveckling Exempel, Dashboards

27 Forum för Affärsutveckling Exempel, Dashboards

28 Forum för Affärsutveckling From Business Intelligence to Intelligent Business Björn Sandström 08-768 21 90, 070-453 72 15 bjorn.sandstrom@affarsutveckling.org


Ladda ner ppt "Forum för Affärsutveckling Business Intelligence Företagets Omvärldsradar AddQs frukostseminarium 2011-06-10."

Liknande presentationer


Google-annonser