Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-06-10 DNR KFKS 2009/234/041.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-06-10 DNR KFKS 2009/234/041."— Presentationens avskrift:

1 Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-06-10 DNR KFKS 2009/234/041

2 Balanskravsresultat, mkr

3 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER Sammanfattning Nacka Kommun totalt Årsprognosen visar på ett resultat på 143 mkr och ett balanskrav på 115 mkr vilket är 71 mkr bättre än budget, främst tack vare skatteunderlagsprognosen + 96 tkr mot budget. Avvikelser finns på: SÄN +41,5 mkr varav IFO Barn & Ungdom +8,7 mkr, IFO Försörjnstöd+12,4 mkr, IFO Beroende -2,6 mkr, Socialpsykiatri +2 mkr, Handikapp +9,6 mkr, Äldre +11,4 mkr. UBN –18,7 mkr, fler barn i fsk -5 mkr, ökad efterfrågan vux -5 mkr, likvärdighetsgaranti –5 mkr. FAK - 19 mkr beror på ökade kostnader pga snöröjning och skador från snö och is samt nedskrivning inventarier pga ombyggnation Stadshuset. TN -17 mkr. Vilket är 4 mkr sämre än prognosen i T1. Avvikelsen avser kostnad vinterunderhållet som uppgår till 37 mkr, varav 5 mkr avsatt för okt-dec. Inga nya mätningar har skett sedan T1. OK

4

5

6 Resultaträkning april 2010

7 Skattenetto: Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger budget med totalt 96 mkr. Det beror på en mer optimistisk syn på arbetsmarknaden än tidigare bedömning. En annan förklaring är att Nackas befolkning ökat mer än prognostiserat. Finansnetto: Utfall för perioden -0,6 mkr vilket är 3 mkr bättre än budget. Årsprognosen för finansnettot är -6 mkr vilket är 3 mkr lägre än budget. Prognosen innehåller antagande om ett något högre ränteläge till hösten samt ett ökat lånebehov på grund av ökad investeringstakt. Realisationsvinster exploatering: Utfall för perioden: 9,4 mkr vilket är 11 mkr sämre än budget. Årsprognosen avviker negativt med 25 mkr mot budget. Detta beror på att projekt är senarelagda eller överklagade. Realisationsvinster avseende försäljning av tomträtter: Utfall för perioden: 23,5 mkr vilket är 4 mkr bättre än budget. Årsprognosen avviker negativt med 21 mkr mot budget vilket beror på att budgeterad försäljning av tomträtter till största del skedde redan under 2009 istället.

8


Ladda ner ppt "Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-06-10 DNR KFKS 2009/234/041."

Liknande presentationer


Google-annonser