Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Befolkningsprognos 2009-2018, Nacka kommun. Underlag till Mål och budget 2010-2012. Tjänsteskrivelse 2009-05-25 DNR KFKS 2009/234-041 Förslag till beslut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Befolkningsprognos 2009-2018, Nacka kommun. Underlag till Mål och budget 2010-2012. Tjänsteskrivelse 2009-05-25 DNR KFKS 2009/234-041 Förslag till beslut."— Presentationens avskrift:

1 Befolkningsprognos 2009-2018, Nacka kommun. Underlag till Mål och budget 2010-2012. Tjänsteskrivelse 2009-05-25 DNR KFKS 2009/234-041 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Ärendet Ärendet gäller befolkningsprognosen för Nacka för perioden 2009-2012. Sammanfattning Befolkningen beräknas under 2008-2018 växa med drygt 22 000 invånare för att år 2018 vara ungefär 108 000 personer. Orsaken till befolkningstillväxten är att flyttnettot i genomsnitt förväntas vara ungefär 1 460 personer och födelseöverskottet ungefär 770 personer per år. Befolkningsprognosen är starkt beroende av byggplanernas realisering. För fördjupad information hänvisas till rapporten Befolkningsprognos 2009-2012 som finns att hitta på Nackas hemsida (Statistik, Befolkning, Befolkningsprognoser).

2 Samtliga kommuner i länet spås en ökad folkmängd … men störst förväntas ökningen bli i Sundyberg, Värmdö, Vaxholm, Nykvarn och Nacka

3 NACKAS BEFOLKNING 2008-2018 Befolkningstillväxten drivs främst av o födelseöverskott o invandring Stor ökning av yngre skolbarn och ”yngre äldre”

4 BEFOLKNINGSPROGNOSEN  Fertilitet och mortalitet  Byggplaner  Vilka flyttar in i de färdigställda bostäderna?

5  Många kvinnor i barnafödande ålder och relativt få äldre leder till högt födelseöverskott

6  Relativt hög fruktsamhet i Nacka

7  Flyttnettot i genomsnitt 1 460 personer årligen 2008-2018

8  Småbarnsfamiljer en stor grupp bland inflyttarna

9 NETTOINFLYTTNING  Invandring bidrar mycket till Nackas befolkningsökning

10 Befolkningsprognos Befolkning 2009 påverkar intäkter 2010 – Jan-Mars 2009 + 446 personer 20082009201020112012 Sept 08 prognos i M&B 2009-2011 87 207 89 300 April 09 prognos (2008 utfall) 85 661 87 521 88 971 91 158 94 081 Förändring från föregående år20082009201020112012 Sept 08 prognos i M&B 2009-2011 1 213 1 691 2 093 April 09 prognos (2008 utfall) 1 358 1 860 1 450 2 187 2 923

11 FOLKMÄNGD OCH FÖRÄNDRINGSKOMPONENTER

12 BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING 2007, 2008 och (prognos för) 2009

13 107 940  Nacka får sin 100 000:e invånare under 2015

14 BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING - prognos fr.o.m. 2009  Genomsnittlig befolkningsökning 2 200 personer årligen  Som högst år 2012 med en ökning på 2 900 personer  1980-2008 var ökningen ungefär 1 000 personer årligen

15 FOLKMÄNGD 2008-2018 - prognos fr.o.m. 2009  Störst befolkningsökning på Sicklaön med drygt 30 % under 2008-2018

16 ANTAL BARN - prognos fr.o.m. 2009  Stor ökning av 0-5-åringar i mitten av 2000-talet

17 ANTAL UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA - prognos fr.o.m. 2009  De många barn födda runt tidigt 1990-tal blir vuxna

18 ANTAL VUXNA - prognos fr.o.m. 2009  Ökning av 25-44-åringarna till följd av inflyttning

19 ANTAL ÄLDRE - prognos fr.o.m. 2009  40-talisterna når pensionsåldern

20 Procentuell skillnad mellan tidigare års prognoser avseende år 2008  Prognosen 2004 bäst – avvikelse med 117 personer

21 Procentuell skillnad mellan tidigare års prognoser avseende år 2008 efter ålder  Relativt stor avvikelse gällande 16-19- åringar

22 NACKAS BEFOLKNING 2008-2018 Befolkningstillväxten drivs främst av o födelseöverskott o Invandring Kraftig ökning av yngre skolbarn och ”yngre äldre”


Ladda ner ppt "Befolkningsprognos 2009-2018, Nacka kommun. Underlag till Mål och budget 2010-2012. Tjänsteskrivelse 2009-05-25 DNR KFKS 2009/234-041 Förslag till beslut."

Liknande presentationer


Google-annonser