Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intern budget 2008 Social – och äldrenämnden Bilaga 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intern budget 2008 Social – och äldrenämnden Bilaga 1."— Presentationens avskrift:

1 Intern budget 2008 Social – och äldrenämnden Bilaga 1

2 SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN 2008 Total nettobudget 2007: 945,8 mkr Årsprognos +12,3 mkr *VOLYMFÖRÄNDRINGAR 2008: 14,4 mkr (Äldre) 2,7 mkr (IFO) 22,4 mkr (Handikapp) -6,9 mkr (Socialpsykiatrin) 2,8 mkr (M&H) 0 mkr (Nämnd/Nämndstöd) TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING 2008: 35,4 mkr (eller + 3,7 % ) TOTAL P/L OCH CHECKFÖRÄNDRING 2008: 45,3 mkr ( eller + 4,6 %) TOTAL NETTOBUDGET 2008: 1026,5 mkr ( eller + 8,3 %) ( KOMMUNFULLMÄKTIGE 19 NOVEMBER 2007)

3 ÄLDRE Total nettobudget 2007, 409,8 mkr Årsprognos +8mkr Särskilt boende -3,7 mkr 3,0 mkr Genomsnitt utfall jan-okt 2007=496 platser (okt 499) Budget 2007 = 527 platser Budget 2008 = 519 platser ( - 8 platser) ”Finansiering” Ektorp (kostnader pga av ombyggnad) Hemtjänst 3,1 mkr 7,4 mkr Befintlig ökning 2007: Antal brukare: 1261 (snitt 2006)/ 1323 september 2007 (+5%) Antal utförda tim 2006=401 ttim. Utfall 2007= 427 ttim ( +6%). Budget 2007 = 415 ttim Utökning 2008, + 6%( från 427 ttim till 452 ttim) Korttidshem 2,2 mkr 1,2 mkr Befintlig ökning 2007, från 41 till 45 platser; Utökning 2008, 2 platser Övrigt 0,8 mkr 0,3 mkr Befintlig ökning 2007, bostadsanpassning Dagverksamhet befintlig ökning 2007; Biståndsbedömning borttagen Volymförändring 2007-2008 : 14,4 mkr ( eller + 3,5%) Check förändring 2007-2008 : 8,6 mkr ( eller + 5,5 %- Hemtjänst) 10,3 mkr ( eller + 3,5% - Särskilt boende) 5,9 mkr ( eller +2,4% - ”Generell” checkhöjning) Total checkförändring : 24,8 mkr ( eller + 5,8 %) TOTAL NETTOBUDGET 2008: 449,2 mkr ( eller + 9,5 %)

4 Barn och Ungdomar 4,0 mkr 0,8 mkr 0,5 mkr Befintlig volymökning 2007 – HVB placeringar Ensam kommande flyktingbarn Förebyggande insatser, resurser Arbete och Försörjning 1,0 mkr 1,7 mkr 0,7 mkr -4,0 mkr Familjecentral 2008 Arbetsmarknadsinsatser, ”Stöd till förändring” projekt. Unga vuxna Befintlig minskning försörjningsstöd inkl sk. ”Teknisk produktion”(-2 mkr) Beroende-2,0 mkrBefintlig minskning, fler får vård i öppna former Volymförändring 2007-2008: 2,7 mkr ( eller + 1,4 %) Pris- och lönekompensation (P/L) : Barn- och ungdomar : 2,8 mkr ( eller + 3,0 %) Arbete och försörjning : 2,6 mkr ( eller + 3,0 %) Beroende : 0,6 mkr ( eller + 4,3 %) Total P/L kompensation : 6,0 mkr ( eller + 3,1 %) TOTAL NETTOBUDGET 2008: 198,2 mkr ( eller + 4,5 %) INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG, IFO Total nettobudget 2007, 189,6 mkr Årsprognos + 9,5 mkr

5 HANDIKAPP Total nettobudget 2007, 199,9 mkr Årsprognos – 11 mkr Handikapp 1,5 mkr 4,2 mkr 2,8 mkr 4,1 mkr -1,2 mkr 1,2 mkr 9,8 mkr Ny gruppbostad Älta 1/9 2008. Totalt 6 platser Ny gruppbostad maj 2007, full kostnadseffekt 2008. Utökning boendeplatser, speciallösningar, 4 platser 2008 LSS unga, 3 unga, nya platser 2008 Minskade korttidsplatser pga utökade boendeplatser Daglig verksamhet +9 och korttidstillsyn +7 från 1/7-08 Befintlig volymökning 2007, fler brukare beviljats insatser. Volymförändring 2007-2008: 22,4 mkr ( eller 11,2 %) Check förändring 2007-2008: 2,7 mkr ( eller 4 %- LSS boenden) 7,1 mkr ( eller + 4,6 %- Hemtjänst, Ledsagning, Avlösning) Total checkförändring : 9,8 mkr ( eller + 4,4 %) TOTAL NETTOBUDGET 2008: 232,1 mkr ( eller + 16,1 %)

6 SOCIALPSYKIATRI Total nettobudget 2007, 52,8 mkr Årsprognos +5,8 mkr Volymförändring 2007-2008: -6,9 mkr (justering till 2007 årsvolym- och kostnadsnivå enligt årsprognos) Pris- och lönekompensation (P/L): 2,1 mkr ( eller +4,5 %) TOTAL NETTOBUDGET 2008: 48,1mkr ( eller – 9,0 %)

7 Myndighet&Huvudmannaskap (M&H) Total nettobudget 2007, 87,3 mkr Årsprognos +/- 0 mkr IFO 1,2 mkrUtökning 2 utredartjänster Handikapp 0,6 mkrUtökning 1 tjänst LSS handläggning. PLUS 1,0 mkr 0 mkr 1 tjänst Fisksätra bibliotek + 0,5 nämndsekretare/ass 1 projektledare IT-projekt aktiveras på Balansräkning 0,6 mkr Volymförändring 2007-2008: 2,8 mkr ( eller +3,2 % ) Pris- och lönekompensation (P/L): 2,4 mkr ( eller +2,7 %) TOTAL NETTOBUDGET 2008: 92,5 mkr ( eller + 5,9 % )


Ladda ner ppt "Intern budget 2008 Social – och äldrenämnden Bilaga 1."

Liknande presentationer


Google-annonser