Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetprincip Vårt förslag på budgeten läggs som resultat av den verksamhet som vi önskar. Vi anpassar inte verksamheten utifrån befintliga resurser. Grundläggande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetprincip Vårt förslag på budgeten läggs som resultat av den verksamhet som vi önskar. Vi anpassar inte verksamheten utifrån befintliga resurser. Grundläggande."— Presentationens avskrift:

1 Budgetprincip Vårt förslag på budgeten läggs som resultat av den verksamhet som vi önskar. Vi anpassar inte verksamheten utifrån befintliga resurser. Grundläggande princip är att åtminstone 2011 år kvalitet ska uppnås.

2 Mål 4: ”Barn och unga ska ges goda förutsättningar att utveckla sin fulla förmåga” Ram för att bibehålla kvalitet (exkl löner och nytt kollektivavtal): 711,2 miljoner S, MP, Fp, C - Förslag till rambudget: 702,7 miljoner M – Förslag till rambudget: 712,7 miljoner SD – Förslag till rambudget: 710,5 miljoner Vänsterpartiet – Förslag till rambudget: 734,5 miljoner

3 …och större kostnader blir det Nya läraravtalet medför kostnader på 9,35 miljoner enligt förvaltningens beräkning Majoriteten skär ned BUN med 18 miljoner SD skär ned med 10 miljoner Moderaterna skär ned med 8 miljoner För att uppnå beslutade mål så tillför Vänsterpartiet 14 miljoner

4 Här skulle det stått ett mål… ” Eftersom effektiviseringarna inte kan tas inom biståndsinsatserna där det måste ske en utökning av resurserna mht befolkningsökningen, återstår att ytterligare minska bemanningen inom verksamheterna vilket får som konsekvenser att rättsäkerheten och god och säker vård kraftigt äventyras. 13,5 mkr motsvarar ca 30 årsarbetare.” - text i beräkningsunderlaget…

5 Boende inom den kommunala åldringsvården ska vara nöjda med sina möjligheter till ett rikt liv - Vänsterpartiets mål nr 27 Ram för att bibehålla kvalitet: 530 miljoner S, MP, Fp, C - Förslag till rambudget: 518 miljoner M – Förslag till rambudget: 518 miljoner SD – Förslag till rambudget: 523 miljoner Vänsterpartiet – Förslag till rambudget: 538 miljoner

6 Var kommer pengarna ifrån? Besparingar 11 miljoner (10 miljoner KS) – Politiska arvoden sänks – Budget för särskilda satsningar, externa tjänster etc. minskas. Sänkt vinst från 14 miljoner till 3 miljoner – Kvalitet i verksamhet först, sedan effektivisering Skattehöjning 60 öre ger 36 miljoner – Det som är klar sedan vårt yrkande på 1:50 höjning.

7 Vi levererar… Ökad pott för jämställda löner (KS) [2 000 tkr] Arbetsmarknadssamordning (KS) [720 tkr] Full kostnadstäckning för nya läraravtalet (BUN) [9 350 tkr] Ökad lärartäthet i förskolan (BUN) [4 000 tkr] Ökad lärartäthet i grundkolan (BUN) [10 000 tkr] Höjt mediaanslag för biblioteken (KN)[340 tkr] Minskningar av köer till piano och gitarrkurser (KN) [770 tkr] Tjänst för inventering av enskilda avlopp (NHS) [570 tkr] Tjänst för tillgänglighet… (PBN, NHS) [550 tkr] Utökad nattbemanning på demensboende (SN) [2 900 tkr] Utökad dagbemanning på särskilt boende (SN) [2 900 tkr] Personalökning för fler demensboendeplatser (SN) [2 400 tkr] Ökad råvarukvalitet inom måltidsverksamheten (TFN) [ 2 000 tkr]


Ladda ner ppt "Budgetprincip Vårt förslag på budgeten läggs som resultat av den verksamhet som vi önskar. Vi anpassar inte verksamheten utifrån befintliga resurser. Grundläggande."

Liknande presentationer


Google-annonser