Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linnea projektet 2014 Förändringsarbete i Palliativvård Björk Maria Carlsson Helena Liljegren Gunilla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linnea projektet 2014 Förändringsarbete i Palliativvård Björk Maria Carlsson Helena Liljegren Gunilla."— Presentationens avskrift:

1 Linnea projektet 2014 Förändringsarbete i Palliativvård Björk Maria Carlsson Helena Liljegren Gunilla

2 Bakgrund Palliativvårdsregistret : Brytpunktsamtal Uppfyllt önskemål om dödsplats

3

4 Nuläget Har inte samma uppfattning om vad ett brytpunktsamtal är, när det skall hållas, samt vad det skall innehålla. Bristande tydlighet i diktering /dokumentation, leder till svårighet för övrig personal att hitta uppgifter.

5 Mål Att Linneà ska få vårdas sista tiden i livet där hon och närstående önskar samt att hon ska få dö på önskad plats. Detta ska vara kommunicerat via ett brytpunktssamtal och tydligt dokumenterat.

6 Vägen till målet Journalgranskning 10 + 10 i två omgångar, med 6 månaders mellanrum. Samtal / info till sekreterare Information till rådgivningens doktorer. Mellangranskning av journaler 5 v efter första interventionen

7 Uppsatt mål Vid slutgranskning 30 juni 2015 ska 80% av journalerna visa att brytbunktssamtal hållits och är dokumenterade under rätt sökord.

8 Genomförande Information till Rådgivningsteamets läkare och sjuksköterskor om vårt förbättringsarbete Information om konsekvensen av icke korrekt dokumentering Granskning av journaler Skapa ny checklista som förstärker den nya rutinen

9 Resultat Första granskningen: 179 patienter avled 2014 på onkologkliniken – 35 dokumenterade brytpunktssamtal var genomförda. Ljungby hemsjukvård: 10 journaler granskas - 5 journaler – dokumenterade brytpunkssamtal, löpande text. RT granskade 10 journaler – 3 dokumenterade brytpunkssamtal under rätt sökord.

10 Mellanmätning mitten av januari 2015: 11 journaler granskas – fortfarande används inte sökordet brytpunktssamtal. Vad används istället? Löpande text - under aktuellt och bedömning.

11 Sammanfattning Brytpunktssamtal hålls. Bristande dokumentation. Försvårat informationsflöde till berörd personal som kan leda till att patienten kan hamna på sjukhus mot sin vilja. Man förlitar sig på god personlig patientkännedom.

12 Spånade ideér om framtida lösningar Ny blankett om planeringsunderlag VILS kommer 15-01-01. Övergripande information i Cosmic - socialt Dokument som följer patienten (omv.pärmen) där datum för brytpunktsamtal samt patientens sista önskemål finns dokumenterat. Regelbunden uppföljning av följsamhet. Stående punkt på ronden.


Ladda ner ppt "Linnea projektet 2014 Förändringsarbete i Palliativvård Björk Maria Carlsson Helena Liljegren Gunilla."

Liknande presentationer


Google-annonser