Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-04-15 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Avfallsförebyggande program Hans Wrådhe 15 maj 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-04-15 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Avfallsförebyggande program Hans Wrådhe 15 maj 2013."— Presentationens avskrift:

1 2015-04-15 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Avfallsförebyggande program Hans Wrådhe 15 maj 2013

2 22 Avfallsmängderna kan trefaldigas till 2050 Tusentals kemiska ämnen i samhället

3 2015-04-15 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3 Vad behöver vi göra?

4 Regeringsuppdrag om nya etappmål Förberedelse återanvändning och materialåtervinning av papper, metall, plast, glas etc Minskat matavfall Textil och textilavfall 2015-04-15 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4

5 PROGRAM FÖR ATT FÖREBYGGA AVFALL Kommer att komplettera den nationella avfallsplanen Krav i EU:s avfallsdirektiv på att alla medlemsstater tar fram program Ett program för förebyggande av avfall ska vara klart i december 2013 Remiss 2 maj – 2 september 2015-04-15 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5

6 Fokus på Mat Textil Bygg- och rivningsavfall Elektronik 6 www.fotoakuten.se

7 Vad är förebyggande? Åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av Mängden avfall Innehållet av skadliga ämnen i material och produkter Minskad negativ miljö- och hälsopåverkan

8 Detta ska programmet innehålla Mål Åtgärder Indikatorer Styrmedel (utvecklar vi senare)

9 Detta har vi gjort Workshops  Bygg  Textil  Mat  Kommuner Avstämningar med  Avfallsrådet  Andra myndigheter 9 www.fotoakuten.se

10 Avfallsmängden ska minska kontinuerligt Mängden farliga ämnen i varor ska minska 10 www.fotoakuten.se

11 Matavfallet i hela livsmedelskedjan ska minska jämfört med år 2010 11 www.fotoakuten.se 20 % mindre matavfall ger en samhällsvinst på 10-16 miljarder kr/år och minskar utsläppen av växthusgaser med 0,5 miljoner ton/år

12 År 2020 uppstår det mindre avfall per byggd kvadratmeter jämfört med år 2014 12 www.fotoakuten.se

13 Andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier ska öka jämfört med år 2014 13 www.fotoakuten.se

14 Elektronik lagas och återanvänds 14 www.fotoakuten.se

15 2015-04-15 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 15 Det ska vara lätt att göra rätt! Hans Wrådhe hans.wradhe@naturvardsverket.se


Ladda ner ppt "2015-04-15 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Avfallsförebyggande program Hans Wrådhe 15 maj 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser