Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målgrupp Flyktingar och anhöriga utgör huvudmålgrupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målgrupp Flyktingar och anhöriga utgör huvudmålgrupp."— Presentationens avskrift:

1 Målgrupp Flyktingar och anhöriga utgör huvudmålgrupp

2 Kommunmottagna senaste 24 mån - per 1000 inv. Medel riket: 10,6 Min-max: 0,1-57,8 Källa: Migrationsverket/SKL, uppdaterad 31 dec 2014 33 % med högst värden 33 % i mitten 33 % med lägst värden

3 Asylsökande per 1000 inv. i landets kommuner Källa: Migrationsverket/SKL, uppdaterad 31 dec 2014 Medel riket: 13,5 Min-max: 0,1-129 33 % med högst värden 33 % i mitten 33 % med lägst värden

4 Koppling mellan asylsökande och mottagande i kommunen och regionen – exempel på kommuner med både högt mottagande och asylsökande per capita. Kommunmottagna senast 24 mån (ingår i etableringen) Asylsökande i kommunen Alvesta, Uppvidinge Hultsfred Högsby Tingsryd Mönsterås Lessebo Ronneby Borlänge Filipstad Storfors Ljusnarsberg Skinnskatteberg Lindesberg Fagersta Avesta Norberg Hedemora Dorotea Berg Strömsund Vilhelmina Jokkmokk Härnösand

5 Flyktingar och anhöriga Andelen förvärvsarbetande 20-64 år Andra faktorer Utbildningsnivå Lokal arbetsmarknad Vistelsetid i Sverige Olika förutsättningar i landets kommuner påverkar etableringen på arbetsmarknaden. Hur kan vi värdera resultaten? Förväntat värde (statistisk modell)

6 Förväntat värde enligt statistisk modell - andelen förvärvsarbetande flyktingar och anhöriga

7 Hur ser skillnaden ut mellan det förväntade värdet och det faktiska? Procentenheter ÖVER UNDER

8 Andel förvärvsarbetande flyktingar och anhöriga i landets kommuner – i förhållande till förväntat värde

9 Utsatta EU-medborgare  Uppdrag från styrelsen att studera frågan om utsatta EU-medborgare - Kartläggning över hur situationen ser ut i kommunerna - Vad andra myndigheter gör i frågan - Resultera i en handlingsplan/rekommendation till kommunerna  Utgå från gällande lagstiftning  Och (de) goda erfarenheterna  Fria rörligheten - vistas tillfälligt och inte har för avsikt att bosätta sig i Sverige Beslut 2014-03-14

10 Aktiviteter  Nätverksträffar - Kommuner, vi fortsätter - Regeringskansliet - Rumäniens och Sveriges ambassadörer samt rumänska socialministern  Juridisk bedömning  Enkät - Omfattningen - Kontakt med gruppen - Vad görs? - Vad behövs?

11 AU ställt sig bakom december 2014- kort  SKL:s uppgift är inte att värdera de insatser man lokalt valt - de som uppfyller lagens krav på stöd och de som väljer insatser utöver vad lagen kräver  En individuell bedömning - ingen förändring bör ske - för EU-medborgare rätt till akut bistånd  Uppsökande verksamhet - särskilt barn och unga  Den internationella samverkan måste stärkas  Samordnarens uppdrag måste bli brett och förutsättningslöst - våra grannländer - konsekvenser för såväl gruppen, kommunerna och samhället i övrigt - både positiva och negativa effekter. - skyndsamt och i samarbete med SKL och dess medlemmar  Utred rättsläget: -rättigheter/skyldigheter -den kommunala kompetensen, rätten till sjukvård och regelverket runt avhysning  EU tillsätter ett särskilt sändebud för dessa insatser  Behöver den fria rörligheten ses över, förtydligas? Avser hemländernas ansvar  Lyfta frågan i internationella sammanhang och söka samarbete  Stärk och vidareutveckla det nordiska samarbetet  Stöd det internationella arbete, inom ramen för den kommunala kompetensen  Starkare samarbete med polismyndigheterna på lokal nivå . Finansieringsprincipen -Räkna gemensamt  Lyft fram lokala erfarenheter


Ladda ner ppt "Målgrupp Flyktingar och anhöriga utgör huvudmålgrupp."

Liknande presentationer


Google-annonser