Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utsatta EU-medborgare Ove Ledin Vård och socialtjänst Leif Klingensjö Lärande och arbetsmarknad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utsatta EU-medborgare Ove Ledin Vård och socialtjänst Leif Klingensjö Lärande och arbetsmarknad."— Presentationens avskrift:

1 Utsatta EU-medborgare Ove Ledin Vård och socialtjänst Leif Klingensjö Lärande och arbetsmarknad

2 Utsatta EU-medborgare  Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till AU - Kartläggning över hur situationen ser ut i kommunerna - Vad andra myndigheter gör i frågan - Resultera i en handlingsplan/rekommendation till kommunerna  Utgå från gällande lagstiftning  Och (de) goda erfarenheterna Beslut 2014-03-14

3 Aktiviteter  Seminarium med nio kommuner och regeringskansliet  Juridisk bedömning  Enkät - Omfattningen - Kontakt med gruppen - Vad görs? - Vad behövs?

4 Juridisk bedömning  Fria rörligheten en grundpelare – till arbete - 3 månader - Identifiera sig - Orimlig belastning för biståndssystemet  Vistelsekommunen ett ansvar för akuta insatser, nöd - Ansökan o individuell bedömning  Ett särskilt ansvar för barn - Uppsökande verksamhet – inte finns barn som far illa  Ambassaden - endast vid deponering – marginellt aktuellt  Tiggeri inte straffbart - Dock ofredande, hot, vilseledande  Lokala ordningsföreskrifter – upprätthålla ordning o säkerhet  Nedskräpning vid läger - ”ingen får skräpa ned utomhus…som allmänheten har tillträde eller insyn till” - Visst kommunalt ansvar allmansrättsligt område  Avhysning - Kronofogden, personuppgifter på var och en – individuellt beslut

5 Enkätsvar  204 svar - 70 %  70 kommuner kontakt med gruppen, 25 % av kommunerna – svar utifrån dessa nedan  Ytterligare 29 uppger att det befinner sig personer ur gruppen i kommunen men att de inte har kontakt  Tiggeri? – Ja, ja vissa 66 %  Mellan 800-2000 personer - Majoritet män  Barn under 18 år i en fjärdedel av kommunerna – 18 kommuner  En ökning – 70 % av kommunerna  10 kommuner egna analyser  Stöd och hjälp - Hemresa57 % av de 70 kommunerna - Akut logi34 % - Rådgivning28 % - Ekonomiskt bistånd24 %  I 38 kommuner finns samarbete med frivilligarbete

6 Ange fritt vad er kommun anser vara de viktigaste insatserna för att skapa en bättre situation för denna grupp av EU/EES- medborgare. 36 svar  Stöd till hemlandet/ESF-projekt13  Nationell samordning 8  Ge stöd till basbehov 5  Samverkan kommuner/myndigheter 3  Höj kunskap/juridik 2  Litet problem 2  Se också andra utsatta EU-medborgare 1

7 Förslag till beslut  Uppdra till kansliet att föra överläggningar med regeringskansliet. Avstämning med AU o beredning.  Utsatta EU-medborgare lever i en utsatt situation. Gruppen måste ges ett förstärkt stöd.  Frågan om utsatta EU-medborgare är en internationell fråga. Dock konsekvenser lokalt. De erfarenheter som kommuner, landsting o region har måste uppmärksammas i de överläggningar som regeringen för på det internationella planet.  Det finns anledning att på ett tydligare sätt undersöka vad som kan göras i hemländerna för utsatta EU-medborgare. Den europeiska socialfonden borde kunna vara mer användbar.  Det är inte rimligt att de svenska kommunerna i den utsträckning som sker får ta ansvaret över något som de inte har möjlighet att påverka. En samverkan måste ske med de statliga aktörerna och en gemensam handlingsplan måste tas fram.  En översyn måste ske av de totala kommunala kostnaderna för kommunerna, regionerna och landstingen.  Det finns anledning att mer tydligt se över de juridiska förutsättningarna för utsatta EU- medborgare.  Sprida goda exempel  Samarbete bör i det kommande arbetet ske med frivillig sektor.

8 Återstår  Statssekreterarmöte  Nätverksmöte  Förstärkt analys - Goda exempel - Internationell utblick - Vad kostar det - Vad behöver ändras i lagstiftning/förordningar  Rekommendationer?


Ladda ner ppt "Utsatta EU-medborgare Ove Ledin Vård och socialtjänst Leif Klingensjö Lärande och arbetsmarknad."

Liknande presentationer


Google-annonser