Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTER UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTER UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014."— Presentationens avskrift:

1 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTER UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014

2 VAR HITTAR JAG RAPPORTEN? https://peda.net/porvoo.borgå laatuvihjeet-kvalitetstips p.k.vvvv Esittäjän nimi 2

3 p.k.vvvv Esittäjän nimi 3

4 SKOLOR OCH ELEVER 14 svenska skolor 2030 elever och studerande: 1730 elever i grundskolan och 300 studerande i gymnasiet (32% av stadens elever) Det minsta antalet elever hade Kullo skola med 43 elever medan Kvarnbackens skola hade flest elever, 358. En elev i grundskolan kostade 9060 euro En studernade vid gymnasiet kostade 8151 euro (390 kurser) p.k.vvvv Esittäjän nimi 4

5 PERSONAL 132 lärare med fast tjänst 36 lärare som fungerade som timlärare 29 vikarier. 61 skolgångsbiträden som stöd i undervisningen. 17 av dem har fungerat som personliga assistenter 2 skolspykologer (103 elever under sammanlagt 603 möten). 4 kuratorer (251 kunder och sammanlagt 1567 möten med kunderna) p.k.vvvv Esittäjän nimi 5

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA Klasstorleken varierar: åk 1-6: 11-23 elever/klass Åk 7-9: 11-28 elever/klass Sammansatta klasser: 12-22 elever/klass Satsning på matematik: kompanjonlärare, mindre grupper Specialläraren med på modersmålslektionerna i åk 7 KiVa-team i alla skolor – följer alla KiVa-programmet? 45 fall av mobbning utreddes i skolorna p.k.vvvv Esittäjän nimi 6

7 VÄLMÅENDE - ELEVERNA I det stora hela nöjda Lätt att komma överens med de vuxna Har vänner Huvudvärk och illamående vanligt bland flickor Inomhusluften p.k.vvvv Esittäjän nimi 7

8 VÄLMÅENDE - PERSONALEN Skolorna arbetar aktivt med trivseln och personalens välbefinnande mentorskap Arbetshandledning Kunnig-fortbildning kring det egna välmåendet Personalen deltog i stadens arbetshälsoenkät, behandlades på skolan p.k.vvvv Esittäjän nimi 8

9 MODERSMÅL ÅK 5 p.k.vvvv Esittäjän nimi 9

10 JÄMFÖRELSE 2012-2014 p.k.vvvv Esittäjän nimi 10

11 MATEMATIK Åk 6; hela Borgå 7,69 Nationella medeltalet 7,70 Åk 9; hela Borgå 6,84 Nationella medelvärdet 7,00 p.k.vvvv Esittäjän nimi 11

12 SKOLORNAS HÄLSOENKÄT ÅK 8-9 GYMN. 1-2 Grundskolornas fysiska lärmiljö ansågs bättre än tidigare Skolornas arbetsmiljö har förbättrats Hörande av elev har ökat Arbetsmängden i skolorna ansågs lämplig Svårigheter i anslutning till studierna hade minskat Olovlig frånvaro hade minskat Medvetenheten om hur man kan påverka i skolärenden, hade ökat Möjligheten att träffa skolkuratorn upplevdes lättare I gymnasiet ansåg man att möjligheten att träffa skolpsykologen hade underlättats I gymnasiet ansåg man att det gick lättare att få tid till skolhälsovårdaren och skolläkaren Det var lättare att få hjälp då man upplevde att man hade svårigheter i skolämnen. p.k.vvvv Esittäjän nimi 12

13 UTVECKLINGSBEHOV Skolornas välmående inbegriper både personalens och elevernas välmående. Utgående från inlärningsresultaten i modersmål och matematik har skolorna fortfarande stora utmaningar att tackla. Delaktigheten ur elevsynvinkel omfattar i huvudsak två delar. Delvis möjligheten att förverkliga sig själv samt elevens ansvar för sin egen inlärning. Den fysiska inlärningsmiljön behöver utvecklas både inom säkerheten och IT. p.k.vvvv Esittäjän nimi 13

14 Kvalitetsrapporten i skolorna, feedback till Tove senast 13.2.2015 Vårdnadshavarenkät i Wilma 2. – 8.2. 2015 Trivselprofilen (OBS! Görs i år på kommunalnivå för åk 5 och 8) 16.- 20.3.2016 Tvåornas Vårtest : mars-april (Ida och Filip gjort i oktober) Skolornas självutvärdering: senast fre 17.4.2015 Skicka ett utvecklingsmål till Tove senast 24.4 2015 Självutvärdering på kommunal nivå: må 27.4.2015 Nationella provet i matematik åk 6 och 9 tis 28.4.2015 Sami Mikkonen och matematikgruppen skickar ut proven till skolorna, resultaten ska skickas till honom Skolornas verksamhetsplan för lå 2015-2016 öppnas 4.5.2015 Nyckeltalen: i ”molnet” senast 30.5.2015 (länken klar 4.5.2015) Verksamhetsberättelsen: senast 30.6.2015 Pedanet : kvalitetstips kalendern! p.k.vvvv Esittäjän nimi 14 TIDTABELL FÖR SKOLORNAS KVALITETSARBETE

15 FEEDBACK Efter genomgången i skolorna önskas feedback till Tove senast 13.2 2015 tove.heinonen@edu.porvoo.fi Vad väckte tankar, gav orsak till diskussion? Hur kan kvalitetsarbetet i skolorna utvecklas? Ris och ros p.k.vvvv Esittäjän nimi 15


Ladda ner ppt "Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå BORGÅ UTBILDNINGSTJÄNSTER UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser