Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 5.9.2013.  Presentation av personalen  Hem och skola i S:t Karins  Hemsidan:  Wilma: https://wilma.kaarina.fi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 5.9.2013.  Presentation av personalen  Hem och skola i S:t Karins  Hemsidan:  Wilma: https://wilma.kaarina.fi."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte 5.9.2013

2  Presentation av personalen  Hem och skola i S:t Karins  Hemsidan: www.kaarina.fi/koulut/svenska_skolan  Wilma: https://wilma.kaarina.fi  Facebook: https://www.facebook.com/StKarinsSvenskaSkola

3  Vi betonar det svenska språket genom språkstimulerande arbete, utvecklande av lässtrategier och en satsning på kontinuerlig läsning bland annat genom dagliga lässtunder, högläsning, läsmånad och läsnatt. Skolan deltar i det nationella pilotprojektet Läslust-Lukuinto.  Blogg: http://laslustiskolan.blogspot.fi/http://laslustiskolan.blogspot.fi/  http://www.lukuinto.fi/sv/forsta-sidan.html http://www.lukuinto.fi/sv/forsta-sidan.html INSPIRATIONSKVÄLL OM LÄSNING 26.9 kl. 18.00. Välkomna!

4

5

6

7

8

9

10

11  Vi satsar på förebyggande elevvård och skoltrivsel bland annat genom att följa programmen för Kiva Skola samt Livskunskap där målet är att genom gruppsamtal och mental träning bygga upp elevernas självkänsla och självbild, den sociala kompetensen, förmågan till konflikthantering och ge värdefulla redskap för framtiden.  Skolans KiVa-team: Linn Österås, Lina Lehtovaara, Maria Engblom

12 12 KiVa Skola-programmet

13

14  Vi satsar på IKT i undervisningen bl.a. genom att eleverna använder sig av teknisk utrustning såsom iPad och dator som redskap vid inlärningen. Skolan arbetar med projekten "Intelligent på tangent" och "iPad-ett språkstimulerande verktyg i undervisningen".  http://digi-ope.com/blog/?cat=87 http://digi-ope.com/blog/?cat=87  http://digi-ope.com/blog/?cat=19 http://digi-ope.com/blog/?cat=19 Tillstånd att publicera foto och skolarbete. Varför behövs det? Gå in på Wilma - >Blanketter->SKS Tillstånd

15  Anteckning av elevens beteende i Wilma (försening, glömd läxa, glömt material)  Vid upprepade förseningar, glömda läxor eller material diskuterar vi med barnet, kontaktar föräldrarna och försöker hitta en lösning  Åk 3-6: Diskussion med barnet och meddelande hem (lapp) efter 3 anteckningar om störande beteende  Kvarsittning efter 6 störande beteenden

16  Månadsinfo elektroniskt eller i pappersform?  Inneskor i gymnastiken  Inneskor eller ytterskor i slöjdsalen  Eftisföräldrarna använder eftis-ingången  Nya trafikarrangemang för skolskjutsar och avhämtning av barn  Skolbyggnaden

17  intresserar dig för och stöder barnet i skolarbetet och med hemuppgifterna  följer upp resultat i prov och förhör  stöder skolan och litar på lärarna i sitt arbete (TRUST)  pratar om skolan i positiv ton  läser månadsinfot och veckobrevet  går in på Wilma när det kommer meddelanden  inte ringer barnet under skoldagen (ring läraren)  kontaktar personalen om det är något som oroar dig eller som inte känns bra. Vi kan bara förbättra det vi känner till.

18


Ladda ner ppt "Föräldramöte 5.9.2013.  Presentation av personalen  Hem och skola i S:t Karins  Hemsidan:  Wilma: https://wilma.kaarina.fi."

Liknande presentationer


Google-annonser