Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Visa upp vår verksamhet  Kontakter med omvärlden  Möjliggör ett omdefinierat lärande  Öka medborgarnas möjlighet till insyn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Visa upp vår verksamhet  Kontakter med omvärlden  Möjliggör ett omdefinierat lärande  Öka medborgarnas möjlighet till insyn."— Presentationens avskrift:

1

2  Visa upp vår verksamhet  Kontakter med omvärlden  Möjliggör ett omdefinierat lärande  Öka medborgarnas möjlighet till insyn

3  Planera för medverkan (ansökan arbetsnätet) (ansökan arbetsnätet)  Rektors godkännande  Planen till skolans webbredaktör (CLS)  Planen till kommunikation@vellinge.sekommunikation@vellinge.se  Länk på skolans hemsida - webbredaktör  Inloggning och lösenord till rektor och webbredaktör

4 • Upphovsrättslagen (URL) • Tryckfrihetsförordningen (TF) • Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL) • Personuppgiftslagen (PUL) • Lagen om ansvar för digitala anslagstavlor • Skollagen • Kommunallagen _ _ _ • SKL:s riktlinjer för närvaro i soc. medier • E-delegationens checklista • Vår egen policy för digitala medier • Handlingsplan för IKT-kunskaper Vad styr och vilka riktlinjer finns att ta del av?

5 Upphovsrättslagen • Vem har rätt till materialet? • 70 år från upphovsmannens död • 50 år framförande/framställning film, teaterpjäs etc.) • Samtycke krävs, annars intrång! • Det är skaparen av mediet som ansvarar • Skolan är INTE en sluten krets! • AKTSAMHET • Skyddat material (t.ex. musik, bilder,film, noter, manus, litterära texter) Gäller även på lärportal, bloggar etc. Tänk på detta i elevarbeten! • Bilder på människor (som enligt PUL inte lämnat samtycke för publicering) Vad får inte publiceras?

6 • Böter eller fängelse i högst två år • Ersättning, skadestånd • Arbetsgivaren (rektor) är rättsligt ansvarig! • Rektors ansvar att informera om regelverket! Straff

7  Personen som publicerat är ansvarig  Ta bort meddelanden som utgör: - uppvigling - hets mot folkgrupp - pornografi - våldsskildringar - Intrång i Upphovsrätt eller PUL - Inlägg via e-mail på bloggar

8  Underrätta rektor  Skicka uppgifter till utbildningsnämndens sekreterare

9  Skolans namn ska alltid finnas synlig på de sidor som används  Stäng kommentarsfält under längre lov

10  Vårdat  Enkelt  Lättbegripligt  Processskriva innan publicering

11  Skärmdump  En gång per termin  Till webbredaktör - behåller skärmdumpar på skolan

12 • Allmänheten har rätt att ta del av innehållet på begäran • Allmän handling = något som förvaras, är inkommen till eller upprättad på skolan (t.ex. en planering, ett betyg, ett mail) Varför måste vi arkivera och ta skärmdumpar?

13  Blogga som anställd och inte som privatperson  Facebook 13 år  Begär tillstånd från föräldrar om rätt att publicera namn, bild på elever  Använd gärna samma bloggverktyg på hela skolan  Wordpress, Blogspot eller Posterous

14 • Upphovsrätten • Ansvar för elektroniska anslagstavlor • Hur vi diarieför/arkiverar • Hur vi ”beter” oss på nätet Hur vi ”beter” oss på nätet • PUL Vad måste vi diskutera (själv och/eller med elever)?

15  http://www.flickr.com/ http://www.flickr.com/  Creative commons Creative commons  Hur fungerar cc licenserna? Hur fungerar cc licenserna?  Multimediabyrån Multimediabyrån

16 Var kan jag läsa mer? Om kopiering av tryckt material - http://www.bonuspresskopia.se/pages/Regler_For_Larares_ Och_Elevers_Kopiering_I_Grund-_Och_Gymnasieskolan http://www.bonuspresskopia.se/pages/Regler_For_Larares_ Och_Elevers_Kopiering_I_Grund-_Och_Gymnasieskolan Lärarguider i upphovsrätt - http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakalla n/upphovsratt/lararguider http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakalla n/upphovsratt/lararguider E-delegationens checklista för deltagande i sociala medier – http://www.edelegationen.se/sida/riktlinjer-for- myndigheters- anvandning-av-sociala-medier http://www.edelegationen.se/sida/riktlinjer-for- myndigheters- anvandning-av-sociala-medier SKL:s riktlinjer - http://www.skl.se/press/socialamedier/riktlinjer-for- narvaro-i-sociala- medierhttp://www.skl.se/press/socialamedier/riktlinjer-for- narvaro-i-sociala- medier

17  Stödmaterial Digitala medier i skolan av Roger Funhagen Stödmaterial Digitala medier i skolan av Roger Funhagen  Riktlinjer för användning av bloggar, sociala medier, wikis och andra digitala resurser i Vellinge kommuns pedagogiska verksamhet. Riktlinjer för användning av bloggar, sociala medier, wikis och andra digitala resurser i Vellinge kommuns pedagogiska verksamhet.


Ladda ner ppt " Visa upp vår verksamhet  Kontakter med omvärlden  Möjliggör ett omdefinierat lärande  Öka medborgarnas möjlighet till insyn."

Liknande presentationer


Google-annonser