Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett processorienterat arbetssätt – grunden för en systematisk verksamhetsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett processorienterat arbetssätt – grunden för en systematisk verksamhetsutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Ett processorienterat arbetssätt – grunden för en systematisk verksamhetsutveckling

2 Offensiv kvalitetsutveckling Basera beslut på fakta Arbeta med processer Låt alla vara delaktiga Ständiga förbättringar Skapa helhetsbild Ledningens engagemang Sätt kunden i centrum Källa: Chalmers

3 Vad är kvalitet? Kund är den eller de som en organisation finns tillför, de som verksamheten vill skapa värde för. De som tar emot vårt resultat. Uppfyllelse av kundens krav och förväntningar

4 Vad är en process? Inom kvalitetsområdet betyder process en serie sammankopplade aktiviteter som upprepas och skapar värde för någon/kunden. Den har en väl definierad början och ett väl definierat slut. Källa: Bo Bergman

5 Så här är det: Oavsett om man tror på ”processorientering” av sin verksamhet eller inte… …så finns processerna där; verksamheten är redan ”processorienterad”! -Strunta i processerna och hoppas på det bästa - Försöka förstå processerna och styra/utveckla dem Man har två alternativ:

6 PVEnhet 1Enhet 2 Kommun Chef Processer skär ofta genom flera enheter och verksamheter Chef Processen-logiskt sammankopplade aktiviteter

7 Patientens bild av sammanhanget Att komma inAtt komma igenomAtt få det man vill ha/behöver De gav mig exakt den hjälp jag ville ha (och behövde) exakt när jag ville ha (och behövde) den Källa: Memeologen/Qulturum

8 Källa: ”Gör och lär ”Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdens bild av patientprocessen Första kontaktBedömningBehandlingDiagnostikUppföljning VårdbehovEffekter/resultat

9 Processen Delprocesser Aktiviteter Bestäm flödets detaljnivå

10 Tre vårdgivande modeller Funktions- orienterad Metafor: Separata, fokuserade “silos” Process- orienterad Metafor: Den magra maskinen Verksamheten som en process Patientprocess- orienterad Metafor: Den levande, service inriktade verksamheten Verksamheten efter kundens process Figur 1. Modeller för vårdgivande Källa: Fredrik Nilsson LTH

11 PROCESSKARTLÄGGNING

12 tid ….. Se helheten!

13 Sätt samman en arbetsgrupp Tvärprofessionell Tvärorganisatorisk

14 Vad sätter igång flödet? - START Bestäm start- och slutpunkter När avslutas det? - SLUT Källa: Gör och lär

15 Varför gör vi det här? Skapa en gemensam bild Hitta strul/problem/risker Förebygga att fel/problem upprepas Utveckla hjälpverktyg/checklistor Utgå från kundens/patientens behov Ta reda på tidsåtgång i flödet för att se resursspill, flaskhalsar etc Effektivisera/ändra/förenkla arbetssätt Klargöra ansvar och roller Syfte med kartläggningen Källa: Gör och lär

16 Kartläggning - instruktion Utgå från kundens perspektiv Bestäm vilken process ni ska arbeta med Definiera processens början och slut – namnge processen Sätt ett övergripande mål för processen? Vad vill ni uppnå? Fastställ syftet – varför gör ni det här? Gör en beskrivning av nuläget Kartlägg aktivitet för aktivitet – använd gula post-it lappar och blädderblock - individuellt Gör en gemensam karta i gruppen och tidsordna aktiviteterna

17 Fiskbensdiagram Ishikawa Orsak–verkan diagram

18 Orsak 3Orsak 1Orsak 2 Problem Orsak 4Orsak 5Orsak 6

19 Huvudorsaker När du identifierar huvudorsakerna, ställ alltid frågan VARFÖR och diskutera detta i gruppen.

20 Flödet vid inskrivning PatientLäkareBm/ssk SekreterareNarkos Patient ej i tid Läkaranteckning ej utskriven Journal ej tillgänglig för sekr. Op-program klart 11.00 Undersökningsrum ej ledigt Väntar på pat från bm/ssk Dr vet ej vem som är inskrivande bm/ssk Journal ej förberedd Hittar ej journalen Tolk ej beställd Pat hittar ej preop.mottagning Pat. kommer för sent ner till preop.mottagning

21 Fiskbensdiagram Ishikawa Orsak–verkan diagram

22 De fem M Människor Maskiner Metoder Material Miljö

23 Faktorer som förhindrar ett smidigt flöde i inskrivnings- processen PatientFörseningarAdministration Lokaler Patient ej i tid Läkaranteckning ej utskriven Journal ej tillgänglig för sekr. Op-program klart 11.00 Undersökningsrum ej ledigt Väntar på pat från bm/ssk Dr vet ej vem som är inskrivande bm/ssk Journal ej förberedd Hittar ej journalen Tolk ej beställd Pat hittar ej preop.mottagning Pat. kommer för sent ner till preop.mottagning Läkaren hittar ej pat Ont om plats för pat.

24 Studera diagrammet – Vilka faktorer kan du påverka? – Prioritera tillsammans

25 Kraftfältsanalys enligt Lewin ”Lägg till” ”Behåll” ”Släpp/Glöm” ”Omformulera”

26 Principer för processorienterat arbetssätt Think out of the box


Ladda ner ppt "Ett processorienterat arbetssätt – grunden för en systematisk verksamhetsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser