Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En meny av möjligheter Mål/målområde Koncept Patienten får ett standardiserat hemgångsmeddelande Påverkansanalys Involvera patient och närstående Patienten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En meny av möjligheter Mål/målområde Koncept Patienten får ett standardiserat hemgångsmeddelande Påverkansanalys Involvera patient och närstående Patienten."— Presentationens avskrift:

1 En meny av möjligheter Mål/målområde Koncept Patienten får ett standardiserat hemgångsmeddelande Påverkansanalys Involvera patient och närstående Patienten får den aktuella läkemedelslistan i handen © ihi Standardiserat utskrivningssamtal med Teach back genomförs Länk till instruktion: Teach backTeach back Primära påverkansfaktorer Förbättringskoncept Sekundära påverkansfaktorer Genomförande - hur Antal patienter som upplever att de inte känt sig delaktiga och välinformerade Webbkollen Webbkollen Antal patienter som fått/inte fått Teach-back samtal Antal patienter som fått/inte fått standardiserat hemgångsmeddelande Antal patienter som fått/inte fått LM-lista i handen

2 En meny av möjligheter Sekundära påverkansfaktorer Genomförande - hur Vem/Vilka? – Gör vad? – När?

3 En meny av möjligheter

4 4 High ImpactLower Impact Process WELL defined Process NOT defined Prioritizing Drivers Worksheet Processen är väldefinierad Processen är inte väldefinierad Låg inverkan/påverkan Hög inverkan/påverkan DEFINIERADDEFINIERAD PÅVERKAN

5 5 What’s The Status of This Driver/Process?

6 En meny av möjligheter Svensk översättning gjord av Qulturum, Landstinget i Jönköping 2013 NIVÅDEFINITION UPPSKATTAD TILLFÖRLITLIGHET 0Processen är inte definierad eller statusen är okänd. 1 Det finns en outtalad förståelse för processen bland några av de personerna som gör arbetet. Det finns ingen erkänd eller formellt skriven beskrivning för processen. 50% 2 Den påverkande faktorn är dokumenterad. Den påverkande faktorns beskrivning inkluderar alla deltagare (inklusive familj där det är nödvändigt). Alla förstår den påverkande faktorn. 80% 3 Processen är väldefinierad med antagen tillförlitlighet. Kvalitetsmått är identifierade för att påvisa utfall av processen och används av någon/några. 90% 4 Pågående mätningar av processen följs rutinmässigt av nyckelpersoner och används för att förbättra utfallet av processen. 95% 5 Processens utfall är förutsägbart. Processen är helt inkluderad i driftsystem. Processen möter upp behoven och förväntningarna från alla deltagare och/eller familjer. 99%

7 7 What Is It’s Predicted Impact?

8 En meny av möjligheter Svensk översättning gjord av Qulturum, Landstinget i Jönköping 2013 NIVÅDEFINITION 0Processen har ingen påverkan eller passar inte in i vårt sjukvårdssystem. 1 Det finns en outtalad förståelse för processen bland några av medarbetarna. Det finns ingen erkänd eller formellt skriven beskrivning för processen. 2Processen förbättrar servicen för våra patienter, men andra processer är viktigare. 3Processen är mycket viktig för patientens resultat. 4 Processen är nödvändig för att kunna leverera den service han/hon behöver och har direkt påverkan på utfallet. 5 Processen är absolut avgörande för att nå resultat. Förbättringar i denna process har direkt, omedelbar påverkan på utfallet.

9 9 High ImpactLower Impact Process WELL defined Process NOT defined Prioritizing Drivers Worksheet Processen är väldefinierad Processen är inte väldefinierad Låg inverkan/påverkan Hög inverkan/påverkan DEFINIERADDEFINIERAD PÅVERKAN

10 En meny av möjligheter

11 Sekundära påverkansfaktorer Genomförande - hur Vem/Vilka? – Gör vad? – När?

12 En meny av möjligheter Processen har stor påverkan men är inte definierad Utvecklingsledarna ska utbilda alla läkare i teach back. (Vem? – Gör vad?) Utvecklingsledarna ska vara ett stöd i implementering av Teach back. (Vem? – Gör vad?) All personal ska utbildas i Teach back. (Gör vad?) Enheten ska ha tydliga rutiner och ansvarsfördelning för utskrivningssamtal. (Gör vad?)

13 En meny av möjligheter Sekundära påverkansfaktorer Genomförande - hur Vem/Vilka? – Gör vad? – När?

14 En meny av möjligheter Processen har stor påverkan men är inte definierad Enheten ska skriva ett standardiserat hemgångsmeddelande som är lättförståeligt och bra språk. (Vem? – Gör vad?) Patient och närstående ska vara med och skriva hemgångsmeddelande så det är lätt för patienten att förstå. (Vem? – Gör vad?) Vid alla utskrivningar ska ett hemgångsmeddelande skrivas av läkare. (Vem? – Gör vad? – När?) Patientjournalen kan ej avslutas före hemgångsmeddelandet är genomfört. (Gör vad?)

15 En meny av möjligheter Sekundära påverkansfaktorer Genomförande - hur Vem/Vilka? – Gör vad? – När?

16 En meny av möjligheter Processen har stor påverkan men är inte definierad Läkare ska alltid lämna ut en skriven läkemedelslista oavsett om det gjorts ändringar. (Vilka? – Gör vad?) Läkaren gör klart läkemedelslistan före lunch och går sedan igenom den med patienten vid utskrivningssamtalet. (Vem? – Gör vad? – När?)

17 En meny av möjligheter Rutiner Teach back, ge patienten ett standardiserat hemgångsmeddelande och aktuell läkemedelslista hänger ihop!!! Det kan bli för mycket att göra allt på en gång men med tydliga rutiner kan man enkelt få till alla delar!

18 En meny av möjligheter Kommunerna och landstingen ska göra på samma sätt. Utvecklingsledarna samordnar.

19 En meny av möjligheter Mål/målområde Koncept Patienten får ett standardiserat hemgångsmeddelande Påverkansanalys Involvera patient och närstående Patienten får den aktuella läkemedelslistan i handen © ihi Standardiserat utskrivningssamtal med Teach back genomförs Länk till instruktion: Teach backTeach back Primära påverkansfaktorer Förbättringskoncept Sekundära påverkansfaktorer Genomförande - hur Antal patienter som upplever att de inte känt sig delaktiga och välinformerade Webbkollen Webbkollen Antal patienter som fått/inte fått Teach-back samtal Antal patienter som fått/inte fått standardiserat hemgångsmeddelande Antal patienter som fått/inte fått LM-lista i handen


Ladda ner ppt "En meny av möjligheter Mål/målområde Koncept Patienten får ett standardiserat hemgångsmeddelande Påverkansanalys Involvera patient och närstående Patienten."

Liknande presentationer


Google-annonser