Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varumärket yrkeshögskolan – vårt gemensamma åtagande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varumärket yrkeshögskolan – vårt gemensamma åtagande"— Presentationens avskrift:

1 Varumärket yrkeshögskolan – vårt gemensamma åtagande
Håkan Düring Kommunikatör

2 Mål med seminariet Känna till varumärkesplattformen för yrkeshögskolan. Förstå nyttan med ett tydligt varumärke. Undersöka hur vi marknadsför yrkeshögskolan i dag. Få underlag till utveckling av kommunikationen. Utgångsläge Nuläge Nyläge

3 Workshop del 1

4 Workshop – frågeställningar
Fråga 1: Vilka budskap sänder ni själva ut om yrkeshögskolan? (10 min) Vilka fakta och vilka fördelar brukar ni framhålla? Tänk olika målgrupper: studerande och arbetslivet. Skriv ner citat eller innebörden i olika budskap. Exempel: ”Bli lokförare” eller ”Utbildning som ger jobb”. Fråga 2: Vilka budskap sänder MYH ut? (10 min) Redovisa, 3-4 min per grupp.

5 Bilden av yrkeshögskolan

6 Allmänhetens kännedom, yrkeshögskolan Okt–nov 2013, bas 513 pers.
En majoritet, 3 av 4, har hört talas om KY/YH-utbildning Kännedomen är högst i målgrupperna år (84%) och år (87%) Kännedomen är lägst bland 15- åringarna (61%) Förändring från 2011 2011 ställdes två separata frågor om kännedomen om YH respektive KY- utbildning. Det var då 60% som hade hört talas om YH-utbildning och 41% som hade hört talas om KY- utbildning.

7 Leder till jobb, men låg status Okt–nov 2013, bas 513 pers
Leder till jobb, men låg status Okt–nov 2013, bas 513 pers. I vilken grad instämmer du… Nästan hälften (45%) instämmer (4 eller 5) med att en utbildning inom YH är en självklar väg att gå för dem som utbildar sig inom ett specifikt yrke. Bara 30% instämmer (4 eller 5) i att en YH-utbildning har hög status. Förändring från 2011 Det var ungefär dubbelt så många som svarade ”vet ej” 2011 jämfört med årets undersökning.

8 Allmänheten, spontana associationer Okt–nov 2013, bas 333 pers
Allmänheten, spontana associationer Okt–nov 2013, bas 333 pers. (enbart de som känner till yrkeshögskolan)

9 Anordnare, spontana associationer

10 Sammanfattande insikt
Allmänhetens associationer till yrkeshögskolan är primärt att det är en utbildning som leder till jobb och att den är yrkesförberedande. Mycket få har dock hört talas om LIA. Anordnarnas bild är att yrkeshögskolan är bra utbildningar som leder till jobb. LIA nämns av många.

11 Yrkeshögskolans varumärkesplattform

12 Ladda hem en ”handbok” Varumärkesplattformen finns samlad och förklarad att ladda hem på Mina sidor. Syftet är att skapa en gemensam förståelse för vad som utmärker yrkeshögskolan. Hur ni ska marknadsföra yrkeshögskolan är individuellt.

13 Yrkeshögskolan – när studerande och arbetsliv vet vad de vill!
Kärnvärden: Arbetslivsdriven Skräddarsydd Målinriktad Före Under Efter

14 Kommunikativt mål – attraktivt val för studerande och arbetsliv
Kunskap, om vad YH är och kan göra för dig Attraktiv stjärna där YH väljs, eller väljs bort, på rätt grunder. X X X Motivation ”Vet vad jag vill”

15 Tydlig bild ger effektivare yrkeshögskola
Varumärken/organisationer kommunicerar hela tiden direkt och indirekt genom ord och handling. Alla som känner till ett varumärke har en viss uppfattning eller bild. Detta skapar förväntningar – som vi ska leva upp till. En tydlig och enhetlig kommunikation av yrkeshögskolan ökar möjligheten att uppfattas ”rätt”. Målet är att studerande, arbetsliv och andra ska söka sig till yrkeshögskolan på rätt grunder. Förväntningar och resultat ska stämma överens.

16 Workshop del 2

17 Workshop – analys Finns det gemensamma budskap? Antingen anordnare emellan eller mellan er och MYH. Finns det budskap som skiljer sig åt? Vilka budskap vill vi behålla och förstärka? Varför? Finns det budskap vi bör sluta med? Varför? Saknar vi något budskap? Varför? Vad brukar våra målgrupper undra? Har vi tydliga budskap som svarar mot det?

18 Summering och förslag till utveckling

19 Avslut och summering Lämna det skriftliga materialet. Detta kommer att analyseras i samverkan och återkopplas. En gemensam lägesbild av praxis, som komplement till varumärkesplattformen. Finns det något MYH kan göra för att underlätta i kommunikationen? Vad har vi tagit med oss från i dag?

20 Tack!


Ladda ner ppt "Varumärket yrkeshögskolan – vårt gemensamma åtagande"

Liknande presentationer


Google-annonser