Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimat och kvävestrategi – vilka råd kan man ge?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimat och kvävestrategi – vilka råd kan man ge?"— Presentationens avskrift:

1 Klimat och kvävestrategi – vilka råd kan man ge?
Maria Stenberg Jordbruksverket Skara

2 Kväve och klimat Nitratkväve i marken BAT-gödsel
Indirekt avgång lustgas från ammoniakavgång och utlakat nitrat jag tror att det är bra att ha skrivit ned lite så att de som inte är med kan få något till livs också. Annars tycker jag att vi helst visar hur verktygen fungerar direkt, i ganska lugn takt får det nog bli så att alla hinner se. När det gäller klimat och kvävestrategi vill jag gärna att du säger något om vilket underlagsmaterial som finns, och vanliga åtgärder/råd inom kvävestrategi som är bra för klimatet (som BAT-gödsel, mindre restkväve höst och liknande).

3 Utsläpp vid odling av lantbruksgrödor

4 Klimatpåverkan från olika delsteg i brödproduktion

5 Lustgas - N2O - från marken
Tillgängligt nitratkväve i marken en förutsättning Emissioner av lustgas från mark sker i ”episoder” Liten tillgång på syre Förändringar i marken – t.ex. när marken töar och vid nederbörd

6 Växtodlingsgården - utsläpp per hektar
Kvävet centralt: Produktion av NPK N2O från kvävets omsättning i mark

7 Växtodlingsgården - utsläpp per kg gröda
Avkastningen central: + Fördela utsläppen på många ton Årsvariationer?

8 Vikten av att spara kväve
* Yaras garanti klimatavtryck

9 Lustgasavgång från flytgödsel
Lagret: Bildas i ytan/i svämtäcke. Normalt mycket liten avgång från flytgödsel. Spridning: Mycket fukt/lite syre kan gynna lustgasavgången. Ammoniakförluster ger lustgas indirekt  Myllning ger mycket liten NH3-förlust, men ev mer N2O.

10 Förbättringsåtgärder växtodling
Arbeta med produktivitet och effektivitet – hög och jämn skörd mellan år. Använd mineralgödselkväve som tillverkats med lägsta möjliga utsläpp av lustgas och energianvändning (s.k. BAT-gödsel). Gör kvävebalanser för gården och följ upp från år till år. Minimera spridningsförluster från stallgödsel. Tillämpa energisparande åtgärder.

11 Åtgärder och hjälpmedel kväve
Åtgärder som minimerar restkväve i marken Åtgärder som minskar risken för utlakning Åtgärder som minskar ammoniakemissioner Använd BAT-gödsel Använd tillgängliga verktyg för beslut om kvävegiva

12 Underlagsmaterial

13 Verktyg för beslut om tilläggsgödsling
vegetationsindex.datavaxt.se


Ladda ner ppt "Klimat och kvävestrategi – vilka råd kan man ge?"

Liknande presentationer


Google-annonser