Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimat och kvävestrategi – vilka råd kan man ge? Maria Stenberg Jordbruksverket Skara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimat och kvävestrategi – vilka råd kan man ge? Maria Stenberg Jordbruksverket Skara."— Presentationens avskrift:

1 Klimat och kvävestrategi – vilka råd kan man ge? Maria Stenberg Jordbruksverket Skara

2 Kväve och klimat ›Nitratkväve i marken ›BAT-gödsel ›Indirekt avgång lustgas från ammoniakavgång och utlakat nitrat

3 Utsläpp vid odling av lantbruksgrödor

4 Klimatpåverkan från olika delsteg i brödproduktion

5 Lustgas - N 2 O - från marken ›Tillgängligt nitratkväve i marken en förutsättning ›Emissioner av lustgas från mark sker i ”episoder” ›Liten tillgång på syre ›Förändringar i marken – t.ex. när marken töar och vid nederbörd

6 Växtodlingsgården - utsläpp per hektar Kvävet centralt: Produktion av NPK N 2 O från kvävets omsättning i mark

7 Växtodlingsgården - utsläpp per kg gröda Avkastningen central: + Fördela utsläppen på många ton Årsvariationer?

8 Vikten av att spara kväve * Yaras garanti klimatavtryck

9 Lustgasavgång från flytgödsel ›Lagret: Bildas i ytan/i svämtäcke. Normalt mycket liten avgång från flytgödsel. ›Spridning: Mycket fukt/lite syre kan gynna lustgasavgången. ›Ammoniakförluster ger lustgas indirekt  Myllning ger mycket liten NH 3 -förlust, men ev mer N 2 O.

10 Förbättringsåtgärder växtodling Arbeta med produktivitet och effektivitet – hög och jämn skörd mellan år. Använd mineralgödselkväve som tillverkats med lägsta möjliga utsläpp av lustgas och energianvändning (s.k. BAT-gödsel). Gör kvävebalanser för gården och följ upp från år till år. Minimera spridningsförluster från stallgödsel. Tillämpa energisparande åtgärder.

11 Åtgärder och hjälpmedel kväve ›Åtgärder som minimerar restkväve i marken ›Åtgärder som minskar risken för utlakning ›Åtgärder som minskar ammoniakemissioner ›Använd BAT-gödsel ›Använd tillgängliga verktyg för beslut om kvävegiva

12 Underlagsmaterial

13 Verktyg för beslut om tilläggsgödsling vegetationsindex.datavaxt.se


Ladda ner ppt "Klimat och kvävestrategi – vilka råd kan man ge? Maria Stenberg Jordbruksverket Skara."

Liknande presentationer


Google-annonser